İnovasyon Nedir?

İnovasyon İnovasyon nedir ? İngilizce kökenli olan “innovasion” kelimesinden türetilmiştir. Kelime anlamı olarak “bir konu adına yenilik, güncellik ve yenilikçilik” anlamı taşımaktadır. İnovasyon, dünyanın her yerinde uygulanabilmektedir….

Read more