Gayri Safi Milli Hâsıla Nedir?

Gayri Safi Milli Hâsıla Gayri Safi Milli Hâsıla, elde edilen gelir ile ülkeden ayrılan gelirler arasındaki denge ile üretilen toplam zenginliklerin toplamını dikkate almaktadır. GSMH kavramına bir başka…

Read more