Gayri Safi Milli Hâsıla Nedir?

Gayri Safi Milli Hâsıla

Gayri Safi Milli Hâsıla, elde edilen gelir ile ülkeden ayrılan gelirler arasındaki denge ile üretilen toplam zenginliklerin toplamını dikkate almaktadır.
GSMH kavramına bir başka bakış açısıyla, yurtdışında gönderilen tüm gelirlerin indirgenmesi ve yurtdışında çalışan yerli şirketler tarafından ülkeye gönderilen tüm servetlerin toplamı ile ülkede üretilen zenginliklerin olduğu düşünülmektedir. Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla(GSYİH) ile Gayri Safi Milli Hâsıla(GSMH) arasındaki fark , GSYH’nin , vatandaşlığı gözetmeden ve yurt dışından gelen paraları dikkate almadan, bölgede üretilen tüm servetin toplamı olmasıdır.

Bu nedenle, yalnızca ülkenin topraklarıyla ilgili olduğu için “iç” olarak adlandırılır. GSMH, yurtdışında çalışan ulusal şirketlerin, karlarının bir kısmını menşe ülkelerine göndermesi koşuluyla, bölge ile değil, milliyetle ilgilenmektedir. Azgelişmiş ve gelişmekte olan bazı ülkeler, büyük işletmelerinin ve endüstrilerinin çoğunu, başta gelişmiş ülkelerden olmak üzere, dışarıdan dışarıda bulundurmaktadır. Bu nedenle, GSYİH’ları GSMH’lerinden çok daha yüksek olma eğilimindedir. Çünkü net gelirin iyi bir kısmı etki alanlarından gönderilmektedir. Öte yandan, gelişmiş ülkeler, ABD gibi büyük çok uluslu şirketlerin performansları nedeniyle yurtdışında büyük miktarda para kazandıkları için GSMH’den daha yüksek GSYİH’ye sahip olma eğilimindedir.
Gayri Safi Milli Hâsıla ve Ekonomi

Gayri Safi Milli Hâsıla ve ekonomi, ayrılmaz bir ikilidir. Devletlerin finans konusunda izleyecekleri politikaların temelinde yer alır. Uygun dengeler sağlandığında oldukça elverişli bir ekonomik güce erişilebilmektedir.

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.