İnovasyon Nedir?

İnovasyon

İnovasyon nedir ? İngilizce kökenli olan “innovasion” kelimesinden türetilmiştir. Kelime anlamı olarak “bir konu adına yenilik, güncellik ve yenilikçilik” anlamı taşımaktadır. İnovasyon, dünyanın her yerinde uygulanabilmektedir. Özellikle ekonomi adına kullanılabilen inovasyon, pek çok yeniliğin oluşturulmasını ve mevcut ekonomik politikaların bu yönde uygulanmasını sağlayabilmektedir.
Yeniliklerin pek çok sektörde uygulanması iyi bir şeydir. Çünkü günler geçtikçe teknoloji ilerler ve her sektörün kendisini yenilemesi gerekir.

Özellikle büyük şirketlerin yeniliklerin öncüsü olması, daha küçük şirketlerin kendilerini takip etmesi ya da kendilerine muhtaç kalması olarak değerlendirilebilir. Sonuç olarak yenilikler sayesinde en büyük kazancı, bunu en erken sağlayan şirketler ya da kurumlar elde edecektir. Yenilikler sayesinde daha farklı ürünler, ürünlerin daha hızlı üretimi ya da teknoloji ile bağdaşan daha kullanışlı ürünler elde edilebilir. Bunun yanı sıra yeni işletme politikaları, üretim anlayışları, yasal düzenlemeler ve ekonomik planlamalar yapılabilir.

İnovasyonun Ekonomik Açıdan Rolü

İnovasyon sayesinde ekonomide de oldukça büyük bir ilerleme kaydedilmiştir. Her türlü yeniliğin ortaya konması durumunda ekonomik gelişmeler hızlı bir şekilde devam etmektedir. Ancak bu uygulamaların kontrol altında tutulması ve yasal düzenlemeler çerçevesinde denetlenmesi gerekir. Yasalara uygun olan yenilikler, diğer şirketler ve hükümetler tarafından onay görebilir ve “rol modeli” olarak o şirket ya da hükümet örnek alınabilir. Yapılacak yenilikler sayesinde daha kolay ekonomi yönetim süreçleri ortaya konabilir.

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.