Bilgi Zamanı

Zayıflamaya Karar Vermek

Zayıflamaya Karar Vermek
06 Nisan 2013 - 18:41 'de eklendi ve 2987 kez görüntülendi.

Zayıflamaya karar verdim ne yapmalıyım ya da zayıflamaya nasıl karar verilir diyenlerden misiniz ? Size zayıflamaya karar verme yazımızı sonuna kadar okumanızı öneriyoruz.

ZAYIFLAMAYA KARAR VERMEK

Zayıflamaya karar verdirici un­surların başında şahsın kendisi, ayna­lar ve diğer insanlar gelir.

Zayıflamanın fazla olan kiloları kaybetmekten ibaret olmadığını, bu­nun bir hayat tarzı olduğunu belirtelim. Önemli bir köşeyi dönmek için acele etmek yerine bütün bir ömür sürecek moral hazırlıkla işe başlama gereğine inandırdık. Zayıflamaya başlayan herkes bunu daima hatırlamalıdır. Daima dengeyi muhafaza edecek, bi­raz fazla yiyince daha fazla yürüyüp spor yapacak, yürüyüp spor yapama­dığı veye az yaptığı zaman mutlaka daha az yiyecek.

Önceleri bütün bir ömür gösteri­lecek bu itina insanı yılgınlığa sürük­leyebilir, fakat şunu unutmamalıdır ki, her gün traş olmak, yüzümüzü yı­kamak, elbise giymek bizim için ne kadar doğal ise, dengeli bir yemek ve yürüyüş de o kadar doğal hale gele­cektir.

zayiflama

Her insan bilmelidir ki gençlikte büyük ölçüde estetik ve biraz da sağ­lık konusu olan şişmanlık orta yaşlar­dan itibaren büyük ölçüde ve belki de aksi durumlarda tehlikeler yaratabi­lecek bir sağlık konusudur. Şişman­lığın özellikle genç kadınlarda yarat­tığı ruhsal komplekslerin dışında kalp, tansiyon, şeker, damar, roma­tizma, karaciğer hastalığı gibi hasta­lıkları da büyük ölçüde kolaylaştırdığı bilinmelidir.

Kontrollü bir yaşamaya razı olma­yan bütün şişmanlar bu zaaflarının savunmasını yaparak teselli bulmak­tadırlar.

“Onu yeme, bunu yeme, o halde niye yaşayayım”, “Üç, beş sene az yaşayayım ama rahatımla yiyip içe­yim.” “Taşı yesem eritiyorum”, “Hiç bir yerimde ağrı sızı yok, niye zayıflayayım.” “Ben güzellik merak­lısı değilim, rahatımla yiyip, içip ya­şamalıyım.” “Bizim Ahmet’i biliyor­sun ya adamcağız iplik gibi zayıftı, öl­dü gitti. Yiyip içmediğiyle kaldı.”

“Yiyip içmedikten, rahat yaşama­dıktan sonra niçin o kadar çalışıp pa­ra kazanmalı.”

Bu ve buna benzer herkesin sevi­yesine, kültürüne ve zekâsına uygun binlerce fikir ve düşünceyi şişmanlar­dan duymak mümkündür.

Evvela şunu bilmeliyiz ki, ne söy­lerse söylesinler her şişman insan za­yıflama arzusundadır. Ancak bunu şimdiye kadar yapamadığı için kusu­runu savunmaktadır. Bundan ötürü şişman insan önce kendisine karşı na­muslu olmalı, ileri derecede zayıfla­ma arzusunda olduğu halde bol ye­mek yeme ve kolay doyamama alış­kanlığından kendini kurtaramadığı için, bu savunmayı yaptığını kabul et­melidir. Ben istediğim an zayıflarım, istemediğim için zayıflamıyorum, avuntusundan vazgeçmelidir.

Zayıflamaya karar veren şişman kendisini, bazı kusurları ve bazı zaaflarıyla ele almalı ve bu zaaflarıyla mücadele etmeden muvaffak olmanın mümkün olmayacağını bilmelidir. Herhangi bir işte olduğu gibi bunda da ihtimaller imkânlar iyi hesaplan­malı ve işe ciddiyetle girişilmelidir. Her insan kendini tedaviye başlarken şu sorunun da cevabını vermelidir. “Ben yemekten mi daha kolay kese­bilirim? Yoksa yakmayı mı daha ko­lay artırabilirim?” Bu biraz tecrübe biraz da kendini iyi tanımakla müm­kündür. Öyleleri vardır ki, bir adım atmaya üşendiklerini sandıkları hal­de küçük bir efordan sonra, kısa za­manda, yürümekten büyük zevk al­maya başlamışlar, boş saatlerini yürüyerek geçirmek onlarda alışkanlık haline gelmiştir. Dengeyi yakma lehi­ne bozabilmek için daha çok egzersiz yapmayı yapılarına uygun bulanlar, yani daha çok yürüyebilen, yüzebilen, jimnastik yapabilen, dans edebilen in­sanlar yemeği biraz daha az kısarak aynı neticeyi alabilirler. Buna karşı­lık günde ancak vücudu zinde, dinç ve sıhhatli tutabilecek kadar yürüyüş egzersiz ve jimnastik yapabilenler bü­yük ölçüde kalori kısıntısına önem vermek zorundadırlar.

Yürüyüş, jimnastik, yüzme, dans ve benzeri egzersizlerle zayıflamanın mümkün olmadığı, insanın bir kilog­ram zayıflamak için birkaç kilomet­re yürümesinin lazım geldiği bu sıra­da da iştahının artıp daha çok yemek yedireceği düşüncesi senelerce hepimi­zin kafasını işgal eden düşüncelerdir. Fakat tecrübe ve ilmi araştırmalar bu­gün bu düşüncelerimizde bazı değişik­likler yaptırmıştır.

Her zaman tekrarlayacağımız gi­bi mesele dengeyi iyi ayarlamaktır. İlerde daha ayrıntılarıyla göreceğimiz gibi zayıflama haftada 1/2-/ 1. 1/2 kilo arasında olmalıdır. Haftada 1/2 kilo zayıflamak için gıda kesme ve eg­zersizler toplamı 3500 kaloriye, bir ki­lo için 7000 kaloriye 1.5 kilo için de 10.500 kaloriye ihtiyaç vardır. Yani bir insan vücut ağırlığına göre hafta­da 7000 kalori tasarruf edebilirse bir kilo yağını eritebilir demektir. Bunu da güne bölersek günde 1000 (hafta­da bir kilo için) ile 1500 (haftada 1.5 kilo için) kalori tasarruf etmek lazım­dır. Madem ki, zayıflarken, hiç ol­mazsa günde 500-1500 kalori açığı ka­zanmak istiyoruz bunu mutlaka biraz kaloriden ve biraz da egzersizden ka­zanma durumundayız. Bir süre bunu sadece gıdayı azaltmakla temin etmek isteyenler, kısa zaman sonra egzersiz yapmadıkları için vücutlarının her ye­rinin sarktığını, ciltlerinin pörsüdüğü- nü, buruştuğunu ileri derecede açlık hissinden dolayı büyük bir neşesizli­ğe düştüklerini hemen farkederler. Egzersiz ve jimnastik bir yandan o es­nada kalori yakmayı temin eder, bir yandan vücudun egzersiz dışındaki zamanlarda da daha çok kalori yak­masını sağlar ve nihayet zayıflama ile beraber daima gelmekte olan buruş­ma, pörsüme ve sarkmaları büyük öl­çüde önler.

Egzersizlerde ana hedef vücudun her grup adalesini çalıştırmaktır.

Tıpkı gıdada olduğu gibi egzersiz­de de ana prensip; kişinin ezgersiz ve jimnastik alışkanlığını geliştirmek ya da hiç alışkanlığı yoksa yeni bir alış­kanlık oluşturmaktır.

Uzun zaman böyle bir alışkanlığa sahip olmamış ve hatta düşünmemiş olanların bunu başlangıçta yadırga­maları doğaldır.

Şişmanların zayıflama isteği pek çok hasta ve dostlarımızın yolda ya da bir sohbet esnasında yaptığı gibi “Aman ne iyi zayıflamışsın. Bana da formülünü ver de ben de zayıflaya­yım” demekle gerçekleşmez. Zayıfla­maya karar veren insan kendisini ru­hen bedenen bu konunun gereklerine hazırlamalıdır.

Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

 BU HABER HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR

( 1 Yorum )

  • nuran ;

    desteklerinizden dolayı çok teşk ederim bu yazdıklarınız bana çok iyi bir morel verdi hemen uygulamaya geçiyorum

    24 Kasım 2013 13:36