Bilgi Zamanı

Yürüyüş Spor ve Jimnastik Yaparak Zayıflama

Yürüyüş Spor ve Jimnastik Yaparak Zayıflama
20 Nisan 2013 - 16:13 'de eklendi ve 1137 kez görüntülendi.

YÜRÜYÜŞ, SPOR, JİMNASTİK ve Zayıflama

İyi bir zayıflama aynı zamanda sıh­hatli olan bir zayıflamadır. Zayıflaya­cak hastalar genellikle yürüyüşü bü­yük bir angarya olarak kabul etmek­te, bu yaştan sonra egzersiz yapılamaz gibi ön yargılarla direnişe geçmekte­dirler. Bugünkü tıp prensip itibariyle her hastanın zayıflama kürüne gücü­nün yettiği kadar hiç değilse yürüyüş­leri de eklemesi gerektiğini belirtmek­tedir.

Nedense hastaların büyük bir kıs­mı Türkiye’de yürüyüş için uygun bir yer olmadığını söylemekte birbirleriyle yarışa girerler.

Sıhhatli bir zayıflama da ancak perhiz ve egzersizi beraber yürütmek­le mümkündür. Egzersizin en kolay uygulanabileni yürüyüş olduğuna gö­re, “Daha az yeme ve daha çok yürüme” zayıflama prensibinin esasını teşkil eder.

“Bedeni egzersiz” kelimesi özellik­le bizim toplumumuzda büyük ölçü­de yadırgana gelmektedir. Çocukluk­tan beri alışıla geldiği üzere, hemen he­men hiç bir evde jimnastik yapıldığı görülüp duyulmuş değildir. Bu bakım­dan arada bir bu işe karar verenlerin, yakın çevrelerinde, bunu teşvik edici bir ortam mevcut değildir. Hatta en azından böyle bir hareketin tebessüm­le karşılandığı bilinen bir gerçektir.

Toplumumuz, devamlı yürüyen veya egzersiz yapan insanlara aklı ha­vada gözüyle bakmaktadır. Bir İsveçli ya da Finlandiyalıyı sabah evinde jim­nastik yaparken gördüğümüz zaman bunu tabii bir davranış olarak telâkki etmemize karşılık, bizden birinin sa­bah egzersiz yapmasını yadırgamamız, alay etmemiz, komik bulmamız yine toplumun bu yönde terbiye edilmeyi­şinden ileri gelmektedir. Biz bir yan­dan şişmanların zayıflaması için, bir yandan da zayıfların sıhhatli, dinç ve zinde kalmaları için jimnastik egzer­siz ve yürüyüşü alışkanlık haline getir­melerini salık vermek istiyoruz.

Biz Türkiye’deki spor anlayışına bu yönden bir istikamet verilmesi ge­rektiğine inanıyoruz. Spor sadece bir eğlence, bir beceri ve ancak genç he­veslilerin yapabileceği bir zevk olmak­tan çıkarılmalı, özellikle erişkin çağın­da bırakılmayan devamlı alışkanlıklar haline getirilmelidir. Bu bakımdan uy­gar dünyanın kabul ettiği erişkinler için spor tesisleri, bizde de süratle ge­liştirilmelidir. Hâlâ kışlık, yüzme ha­vuzlarımız mevcut değildir. Hâlâ için­de rahatça yürünebilecek parklarımız mevcut değildir. Hâlâ sabah jimnas­tiğini itiyat haline getirmiş bir toplum olmaktan çok, ama pek çok uzaklar­dayız. Yürüyüş ve jimnastiği itiyat ha­line getireceklere şimdiden şu müjde­yi verebilirim ki, kısa bir zaman son­ra yürüyüş ve jimnastikler bir zevk ha­lini alacak, büyük ölçüde zevkli bir oyunu oynar ya dâ spor yaparken duy­duğunuz zevki burada da duymaya başlayacaksınız.

Yürüyünüz, yürüdükçe zevk ala­cak. aldıkça yürüyeceksiniz. Mümkün olan her yere yürüyerek gidiniz. Sıkıl­dığınız zaman yürüyünüz. Vaktiniz ol­duğu zaman yürüyünüz. Can sıkıntı­sından, eskimiş gazete ve dergilerin yıpranmış sayfalarını tekrar tekrar çe­virecek yerde yürüyüş sağlık ve dinç­lik verir sevdasına kendinizi kaptırınız. Bir zaman sonra, yürüdüğünüz süre­ce acıkma hissini unuttuğunuzu göre­ceksiniz. Ayrıca vücudunuzdaki ağrı­ların kaybolduğunu daha rahat yürü­meye başladığınızı, daha rahat uyudu- nuzu ve daha az sinirlendiğini fark edeceksiniz.

Acıkmış bir halde yemeği bekleye­cek yerde o zamanı yürüyerek ya da jimnastik yaparak geçiriniz. Her gün yapacağınız, küçük yürüyüşler küçük jimnastikler 15-20 basamak merdive­ni asansörle çıkacak yerde yürüyerek çıkmak, uzun vade içinde size çok şey kazandıracaktır. İnsan kendini küçük tasarruflara nasıl alıştırılmalı ise bu küçük jimnastik ve yürüyüşlere de alış- tırılmalıdır. Daha dinç daha sağlıklı ve hastalıklara daha dayanıklı olmanın tek yolu budur.

Yapılan egzersiz ve yürüyüşün de­recesini en iyi şekilde şahsın nazbı ve hissettiği yorgunluk tayin etmelidir. Bu egzersizleri yapmaya başlayanlar başlangıçta küçük bir efordan sonra nabız atışının çok arttığını, ileri dere­cede çarpıntı ve yorgunluk hissettik­lerini hemen farkederler. Bu bakım­dan özellikle ilk zamanlarda küçük ve yorucu olmayan yürüyüşlerle işe baş­lamalı, buna ufak sıçramaları ekleme­li, yavaş yavaş bunların süresini ve adedini artırmalıdır. Bir kaç haftalık bir perhiz ve egzersiz sonunda aynı miktar egzersizin vücudu yormadığı, terletmediği nabzın çok fazla yüksel­mediği ve artan nabzın da kısa bir za­manda normale döndüğü hayretle gö­rülecektir. Yürüyüş Spor ve Jimnastik Yaparak Zayıflama hakkında bilgiler verdik.

Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER