Bilgi Zamanı

Ülkemizde Ulaşım Hakkında Bilgi

Ülkemizde Ulaşım Hakkında Bilgi
06 Mayıs 2013 - 21:22 'de eklendi ve 1983 kez görüntülendi.

Türkiye’de Ulaşım Hakkında Bilgi, Ülkemizde Ulaşım Konu Anlatımı

Türkiye yüksek ve engebeli bir ülkedir. Yurdumuzda fizi­ki şartların ulaşım üzerindeki olumsuz etkisi ancak ser­maye ve teknolojik gelişmelerle aşılabilir. Dağ sıralarını geçen tüneller, kıyı boyunca deniz doldurularak yapılan otobanlar, viyadükler, köprüler, tüp geçit projeleri yük­sek teknoloji ve sermaye gerektirmektedir. Yurdumuzda ekonomik gelişmişliğin fazla olduğu yörelerde daha sık bir ulaşım ağı bulunurken ekonominin yalnız tarım ve hayvancılık olduğu yörelerde ulaşım ağı seyrektir.

Ülkemizde Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi

Ulaşımın Türkiye Cumhuriyeti’ndeki tarihi gelişimi iki dö­nemde incelenebilir.

1950’ye kadar olan ve demir yolu yapımına ağır­lık verilen dönem: Bu dönemde, cumhuriyet öncesi yapılan ve büyük kıs­mı Batı Anadolu’da bulunan demir yollarına ilave yollar yapılmış; yatırımlar doğuya kaydırılmıştır. Yol yapımın­da doğal kaynak varlığı, üretim merkezleri ve pazar alanları dikkate alınmıştır. Bu dönemde demir yollarında önemli gelişmeler yaşanırken, kara yolu yapımında her­hangi bir gelişme görülmemiştir. Demir yollarındaki hız­lı ilerleme süreci II. Dünya savaşıyla birlikte bir durgun­luğa girmiştir.

1950’den sonraki dönem : 1950’den günümüze kadar olan dönemde demir yolu yapımının yerini kara yolu yapımı almıştır. Bunda geli­şen otomotiv sektörünün de etkisi olmuştur.

1950’li yıllarda yolcu taşımacılığında kara ve demir yol­larının payı birbirine yakınken (kara yolu % 42, demir yolu % 49.9) günümüzde kara yollarının yolcu taşımacı­lığındaki payı % 95’e çıkmıştır. Yük taşımacılığında ise kara yollarının payı % 90’dır.

Kara Yolları

Yurdumuzda hem yük hem de yolcu taşımacılığında ka­rayolları ilk sırada yer alır. Yurdumuzdaki karayolları­nın 18 300 km si Osmanlı devletinde kalmıştır. Bu uzun­luk yeni yolların inşaasıyla 1938’de 38 800 km’ye, 1955 yılında 55 000 km’ye, 2006 yılında 62 000 km’ye çıkarıl­mıştır.

Yurdumuzda yerşekillerinin engebeli olduğu yörelerde kara yolu yapım masrafları fazladır. Antalya, Muğla, Hakkari, Doğu ve Batı Karadeniz gibi.

karayollari

Deniz Yolları

Pek çok ulaşım sisteminin birleşme noktasında bulunan limanlar, kara ve demir yoluyla gelen yükün başka yer­lere gönderilmek için gemilere yüklendiği, yolcuların inip bilndiği, gemilerle gelen yüklerin boşaltıldığı yerlerdir.

Yurdumuzda deniz yollarıyla yük ve yolcu taşımacılığı Kabotaj Kanunu’nun kabul edilmesiyle gelişme göster­miştir. 1954 yılında kurulan Denizcilik Bankası’yla Türk denizciliğinin devlet eliyle ve planlı bir şekilde geliştiril­mesi amaçlanmıştır. Daha sonraki yıllarda özel sektör­de bu alanda etkin olmaya başlamış ancak ülkemizde denizcilik istenilen seviyeye ulaşmamıştır. Türkiye’nin dünya deniz taşımacılığında önemli bir yeri yoktur.

limanlar

İstanbul, izmir, İzmit, Bandırma, Mersin İskenderun ve Samsun limanları yükleme boşaltma kapasitesi fazla, hinterlandı geniş, hem kara hem de demir yollarıyla et­kileşimde bulunan önemli limanlarımızdır.

Sinop limanı doğal bir liman olmasına rağmen hinterlandı dar olan bu nedenle gelişme gösterememiş bir limandır.

Güneybatı Anadolu kıyılarında özellikle turizm etkinliği nedeniyle gelişme göstermiş limanlar (Antalya, Alanya, Kuşadası, Marmaris, Bodrum gibi) bulunmaktadır.

Deniz taşıtları bir seferde çok miktardaki ürünün I taşınmasına olanak sağladığı için deniz yolları ü özellikle yük taşımacılığında ekonomiktir.

Marmaray Projesi

İstanbul’da şehir ulaşımını rahatlatmak, tarihi ve doğal güzelliğe zarar vermeden; hızlı, yüksek kapasiteli, kon­forlu ulaşım sağlamak amacıyla projelendirilmiş bir ça­lışmadır.

Avrupa yakasında Halkalı’dan başlayan Anadolu yaka­sında Gebze’ye kadar uzanan Marmaray elektrik enerji­si kullanımı nedeniyle çevre kirliliği oluşturmayacaktır.

marmaray

Demir Yolları

Yurdumuzda yabancı şirketlerce yapılmış bazı demir yollarımız izmir – Alaşehir (1864’de Fransızlar), İzmir – Aydın (1866 İngilizler), Sirkeci – Rumeli (1875 Avustur­ya şirketi) hatlarıdır. Daha sonra Haydarpaşa – İzmit de­mir yolu Eskişehir’e ve Ankara’ya ulaştırılmıştır.

Ülkemizde demir yollarını geliştirmek için 1935 yılında Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü kurul­muştur.

Yurdumuzda yer şekillerinin engebeli, yamaç eğimlerinin fazla olması demir yolu yapımını zorlaştırmaktadır. Bu ne­denle Doğu Karadeniz, Hakkari, Antalya, Menteşe yörele­ri gibi demir yolu ulaşımının hiç olmadığı yöreler vardır.

 demiryollari

Hava Yolları

Türkiye, ulaşımda hava yolunu da kullanmaktadır. Türk hava sahasının Asya ile Avrupa arasındaki uçuşlarda stratejik önemi vardır. Yurdumuzda hava yolu ulaşımı 1933 yılında başlamıştır. 1956’da kurulan Türk Hava Yolları (THY) iç ve dış hatlarda yolcu, yük ve posta taşı­ma görevini üstlenmiştir. Özellikle son yıllarda özel ha­va yolu şirketlerinin de hava yolu taşımacılığına başla­ması sektörün yolcu kapasitesini artırmıştır.

Atatürk (İstanbul), Esenboğa (Ankara), Adnan Mende­res (İzmir) ve Antalya hava limanları uluslararası stan­dartlara sahiptir.

Ülkemizde ulaşım hakkında bilgiler aktardık.

Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER