Bilgi Zamanı

Tarımda verimi etkileyen faktörler

Tarımda verimi etkileyen faktörler
06 Mart 2013 - 23:28 'de eklendi ve 1851 kez görüntülendi.

Tarımda Verimi Etkileyen Faktörler Nelerdir

tarımda verimliliği artıran faktörler, tarımda verimliliği arttırmak için neler yapılmalıdır. Bunu maddeler halinde açıklayalım.

a) Sulama

Bir tarım ürününün yetişmesi için yeterli sıcaklıkla birlik­te ürünün su ihtiyacının da karşılanması gereklidir. Bu nedenle, bir bölgede yağış miktarının az olması ya da gerekli olduğu dönemde yağış görülmemesi durumunda tarım için gerekli olan su ancak sulama ile giderilir.

Karadeniz kıyıları İle Kuzeydoğu Anadolu dışında kalan tüm yerlerde yaz kuraklığı yaşandığı için sulama Türki­ye’deki tarımsal faaliyetin en önemli sorunudur. Ayrıca akarsuların derin vadilere yerleşmiş olması da tarım alanlarında ihtiyaç duyulan suyun kullanımını zorlaştır­maktadır.

Türkiye’de sulama sorunu tarım topraklarının nadasa bırakılmasını zorunlu hale getirmiştir. Bu nedenle ülke­mizde tarım yapılan alanların yaklaşık % 10’u her yıl na­dasa bırakılmaktadır. Nadasa ayrılan topraklar bölgele­re göre değişiklik göstermektedir. Örneğin, iç Anadolu Bölgesinde nadasa ayrılan topraklar çok fazla yer tutar­ken bu oran Karadeniz Bölgesi’nde azdır.

Türkiye’de en iyi sulanabilen alanlar Ege kıyı ovalaları ve Doğu Akdeniz (Çukurova)’dir. Bunun yanında Bursa, Ergene, Eskişehir ovaları ve Kızılırmak ile Yeşilırmak vadileri de sulama yapılabilen yerlerdir.

Ülkemizde sulama sorunu çözülür ise;

>- Yetiştirilen tarım ürünü çeşidi artar.

>     Tahılların ekim alanı azalır.

>     Tarımsal üretimde artışlar görülür.

>- Çiftçinin topraktan elde ettiği gelir artar.

>- Nadasa bırakılan topraklar azalır.

>Yağış rejiminin düzensizliğinden ortaya çıkan prob­lemler azalır.

Türkiye’nin en büyük sulama projesi olan GAP, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan ova­ları tarımsal açıdan zenginleştirmiş ve büyük üretim artışlarına neden olmuştur.

b) Gübreleme

Tarım topraklarının sürekli kullanılması toprakta zaman­la bitkinin besin kaynağı olan minerallerin azalmasına yol açar. Bu nedene bağlı üretim düşüklüğünü engelle­mek için toprağın gübrelenmesi gerekmektedir. Bu ihti­yaç suni veya doğal gübreler ile karşılanır. Gübre kulla­nımındaki istikrarsızlık ve yetersizlik tarımsal üretimde azalmalara ve verim düşmelerine neden olmaktadır.

Türkiye’deki gübre fabrikalarının üretimi ihtiyacı karşıla­madığı için gübre dış alımı yapılmaktadır. Türkiye’de hektar başına gübre kullanımı henüz istenilen düzeyde değildir.

c) Makine Kullanımı

Makine kullanımının ülkede yaygınlaşması olumlu ve olumsuz sonuçları bir arada getirmiştir.

Makine kullanımının yaygınlaşması üretimin artmasına, ürün kaybının azalmasına, haşatın hızlanmasına ve ve­rimin yükselmesine neden olur.

Ancak, makine kullanımı ile insan gücüne duyulan ge­reksinimin azalması işsizliğe yol açmaktadır. Bu durum köyden kente göçü hızlandırmıştır.

Makine kullanımı, ülkemizde yaygınlaşmış olsa bile bu yöntemin uygulanamadığı bölgelerimiz vardır. Bu bölge­lerin ortak özelliği tarım alanlarının dar ve engebeli ol­masıdır (Doğu Karadeniz gibi). Bundan dolayı Türki­ye’de makineleşmenin en yaygın olduğu alanlar geniş düzlüklere sahip ve genelde tahıl üretiminin yaygın ol­duğu sahalardır.

b) Toprak Bakımı

Her bitkinin toprak isteği farklıdır. Bu nedenle toprağın mineral yapısının bilinmesi ve ona göre toprak bakımı­nın yapılması gerekir.

Sulama ve gübreleme yapılmış olsa bile toprak bakımı ‘ yapılmadığı ve toprakta hangi ürünün üretiminin daha iyi sonuç vereceği bilinmediği sürece üretim artışı ve verimlilik sağlanamaz.

c)  Kaliteli Tohum Kullanma

Kaliteli tohum kullanma tarımda verimi artırıcı bir etken­dir. Dar alanlardan daha çok ürün alabilmek için kaliteli tohum kullanmak gerekir.

d)Tarımsal mücadele

Tarım ilaçları tarımda verimsizliğe neden olan zararlıla­rı ortadan kaldırmak amacıyla kullanılır.

Türkiye’de tarımda verimi etkileyen faktörler hakkında yorumlarınızı aşağıdan hemen yazabilirsiniz ….

Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER