Bilgi Zamanı

Rüyada Elbise Görmek

Rüyada Elbise Görmek
08 Nisan 2017 - 14:31 'de eklendi ve 12287 kez görüntülendi.

 

Rüyada Elbise Görmek Anlamı :

 

Dört çeşit elbise vardır. “Yün elbise, kıldan yapılmış elbise, keten elbise, pamuktan yapılmış elbise” Yün elbise ve pamuklu elbise mala, kıldan yapılmış ve keten elbise daha değersiz mallara delalet eder. En güzel elbise, yen kısmı sık dokun­muş ve geniş olan ve kısa olmayan elbisedir. Rüyada elbisenin eskiliği ve kirli olması, fakirliğe, üzüntüye ve dinin fesadına, beyaz elbiseler, din ve dünyanın güzelliğine delalet eder. Kırmızı elbise kadınlar için iyi, erkekler için kerih görülmüştür.

Ancak erkeğin dışarıdan görülmeyen bir elbisenin kırmızı olduğunu görmesi, sevinç ve ferahlığa, elbisenin sarı olması hasta­lığa delalet eder. Kırmızı elbisenin üzüntüye delalet ettiği de söylenmiştir.
Rüyada ipek ve ipekli elbise görmek saltanata delalet eder. Ancak dini açıdan bu tür elbiseler kerih görülmüştür. Ancak savaşta bu tür elbi­seler giydiğini görmek hayırlıdır.

Yeşil elbise görmek dindeki güzelliğe işarettir. Çünkü yeşil elbise cen­net ehlinin kıyafetidir. Gerçekte siyah elbise giymesi ile bilinen bir kimse­nin, rüyada siyah elbise görmesi, mala, saltanata ve kariyere, böyle bir kimse değil ise kerahete delalet eder.

İpekli ve yün elbise çok mala delalet eder. Elbisede bayraklar oldu­ğunu görmek, hacca gitmeye ya da batı tarafına yolculuk yapmaya, rengâ­renk işlemeli bir elbise görmek, eğer o kişi ehil ise özellikle çiftçilerin ba­şına idareci olacağına, ehil değil ise o senenin bereketli geçeceğine, kadın için izzet ve mutluluğun artacağına, kendisine rengârenk bir elbise verildi­ğini görmek, yabancılardan ya da zimmîlerden gelecek mala delalet eder.

Rüyada ipek elbise görmek hacca delalet eder, denilmiştir. Sarı ipekte ihtilaf etmişlerdir, bazı tabirciler hoş görmemişler. Bazıları ise sarı ipek ne hayra nede şerre alamettir demişlerdir. Kırmızı ipek giyen kimse için, dünyasındaki yeniliklere delalettir. Keten elbise giydiğini görmek, rahat bir geçime ve helal mala delalet eder.

Kışlık elbiseler hem dünya, hem ahiret için hayra alamettir. Rüyada en güzel kış elbisesi şal ve atkı gibi elbiselerdir.

Çizgili kışlık elbiseler dindeki hayırlara, ibrişimden yapılmış kışlık el­biseler, haram mala delalet eder. Eski elbiseler üzüntüye, rüyada iki par­çadan yapılmış eski elbise giydiğini görmek ölüme, elbisenin enine yırtıldı­ğını görmek namusunun lekelenmesine, uzunluğuna yırtıldığını görmek ko­laylığa delalet eder.

Rüyada bir kadının eski ve kısa bir elbise giydiğini görmesi, o kadın­daki kusurlara ve avretinin açığa çıkmasına işaret eder. Rüyada elbiselerini parçaladığım görmek, ailesi ile münakaşa etmesine ve kazancının kesilme sine, yırtık ve eski gömlekleri üst üste giydiğini görmek, kendisinin ve ço­cuklarının fakirliğine, kâfir bir kimsenin eski elbiseler giymesi, dünya ve ahiretinin hüsranına delalet eder. Çirkin bir şekilde yamalanmış elbiseler görmek hüsrana, elbisedeki ve vücuttaki kirlilik üzüntüye delalet eder de­nilmiştir.

Yağ lekesi olmaksızın elbisenin kirli olduğunu görmek, günahlarının çokluğuna ve dininin bozulmasına, yağ lekesi olması dünyasının fesadına, kirli elbiseyi yıkamak tövbe etmeye, elbiseden meniyi yıkamak zinadan tövbeye, kanı yıkamak katillikten tövbe etmeye, necasetten yıkadığını görmek haram kazançtan tövbe etmeye, kirli elbiseleri çıkarmak ya da yakmak üzüntülerden kurtulmaya delalet eder.

Elbisenin ıslak olması yolculuktan geri kalmaya ya da kendisini üzen ve elbisenin kurumasına kadar zamanda tamamlanmayan bir işe delalet eder.

Rüyada yeni elbisenin yırtıldığını görmek, malına gelecek eksikliğe, kaftan giymek şeref ve mertebeye, yeni elbise yediğini görmek helal ka­zanca, kirli elbise yemek haram mal yediğine delalet eder.

Rüyada kadın elbisesi giydiğini ve kendisininde kadına benzediğini dü­şünen kimseye, sultan tarafından gelecek korku ve üzüntüye, kadın elbisesi giymek ile beraber kendisinde kadın uzuvlarının bulunduğunu düşünmesi de, o kişini perişan ve rezil olacağına, kendisinde bulunduğunu düşündüğü kadın uzuvlarından, cima edildiğini görmesi de, düşmanlarının ona galip geleceğine delalet eder. Bir adamın yanında boyanmış kumaştan yapılmış kadın elbisesi giymesi, düşmanlarının artacağına işaret eder. Rüyada giydiği elbisesi kendisinden çıkarıldığını görmek, görevinden alınmasına, bazı elbi­selerini ya da eşyalarını kaybettiğini görmek, malının bir kısmının elinden çıkması ile beraber tamamen kaybetmeyeceğine delalet eder.

Sarı elbise hastalık ve zayıflığa işaret etse de, ancak sarı ipekli elbi­selerde böyle değildir. Sarı ipekli elbise kadınlar için hayra, erkekler için dinin fesadına delalet eder denilmiştir. Siyah elbise hasta kimse için ölüme işaret eder. Çünkü ölünün yakınları siyah elbise giyerler. Mavi elbise üzüntü ve kedere işarettir. Üzerine renkler nakış edilmiş, kumaştan yapılmış el­bise, sultan tarafından hoşuna gitmediği ve üzüntü duyduğu sözler işitece­ğine, ikiyüzlü ya da iki renkli elbise din ve dünya işlerinin idaresini yapan kimseye, böyle bir elbisenin yeni ve kirli olması, o kişinin malına ve edin­diği borçlarına delalet eder.

Rengârenk elbise görmek, kasap ve mesleği içecekler olan kimse için hayra, diğer insanlar için üzüntü ve şiddete, hasta kimse için hastalığının artmasına, kadınlar için hayra alamettir denilmiştir.

Yeni elbiseler zengin ve fakir kimseler için servete ve sevince, yeni elbisenin tamiri mümkün olacak şekilde yırtıldığını görmek, o kimseye büyü yapılmasına, tamiri mümkün olmayacak şekilde yırtılması, çocuğunun ola­cağına, ince elbiseler giymesi günaha ve dindeki hataya, elbisenin altından ince elbise giymek, içinin dışı ile aynı olmasına ya da iç dünyasının dışına yansıttığından daha hayırlı olduğuna ve çokça hayırlara nail olacağına de­lalet eder.

İpek, dibace ve tüm ibrişim çeşidi elbiseler fakih kimselerin ( din âlimi ) görmesi uygun değildir. Çünkü bu rüya fakihlerin dünyayı talep etti­ğine ve kadınları bidate davet ettiğine delalet eder. Fakihlerin dışındaki kimseler için hayra alamettir. Çünkü bu onların cennete girmelerini gerek­tirecek ameller işlemelerine, bir yerde riyaset kazanmalarına ve şerefli bir kadınla evlenmelerine delalet eder.

Altın ve gümüş işlenmiş elbiseler, din ve dünyanın kazanılmasına ve isteklerine ulaşmaya delalet eder. İpekten elbiseler giydiğini ve yakuttan yapılmış taçlar takındığını görmek, o kimsenin takva sahibi dindar ve mü­cahit olduğuna ve riyasete nail olacağına delalettir.

Rüyada elbise dokumak yolculuğa işarettir. Elbise dokuduğunu sonra elbiseyi kestiğini görmek, işinde istediği noktaya geleceğine ve işini ta­mamladığına, bir düşmanlığı varsa, sona ermesine, hapiste ise kurtulaca­ğına delalet eder. Yünlü, pamuklu ve ipekli elbiseler dokuma konusunda aynıdır.

Elbiseyi dürmek yolculuğa, yaymak yolculuktan dönmeye ya da gur­bette olan yakınının dönmesine delalettir.

Bir aslanın pamuktan ya da ketenden elbise giydiğini görmek, insanla­rın mallarını gasp eden zorba sultana işaret eder. Normal hayatta beyaz elbise giyen kimsenin, rüyada beyaz elbise giydiğini görmesi, din ve dünya­sındaki doğruluğa, işlerinde beyaz giymeyen meslek sahipleri için beyaz elbise, tatile çıkmaya, yeşil elbise diriler için dine, kuvvete ve ibadetler-deki ziyadeye, ölüler için Allah katındaki güzel hallerine delalet eder. Çünkü yeşil cennet ehlinin elbisesidir.

Yeşil elbise diriler için mirasa, ölüler için şehit olarak öldüklerine de delalet eder. Kırmızı elbise Allah Tealanm hakkı ödenmediği, çok mala hükümdarın kırmızı giymesi, oyun ve eğlence ile meşgul olduğuna, hasta kimse için ölüme, bayram gününde kırmızı elbise giydiğini görmenin zararı olmadığına delalet eder, denilmiştir.

Nablusi (rahmetullahi aleyh)’in tabiri: Rüyada yün elbise giymek, zahitliğe ve insanları dünyadan yüz çevirterek ahirete yönlendirmeye, yeşil renginin her tonunda elbise görmek faydalara ve zarar görmemeye delalet eder.

Giydiği elbisede beyaz renk olmadığını ve elbisenin ince ve zarif oldu­ğunu görmek, kariyer ve saltanat kazanmaya, üzerinde kırmızı bir elbise olduğunu görmek, üzerinde Allah Tealanın hakkı olduğu ve ondan sakınarak zekâtını vermesi gerektiği, çok mala sahip olmaya, bir kadının kırmızı el­bise giymesi, onun avret mahalline, hasta kimsenin kırmızı elbise giymesi ölümüne, fakir kimse içim zarar etmeye, evli olmayan kadının kırmızı giy­mesi hayra, toplantı ve bayramlarda kırmızı giymek ne hayra nede şerre, kırmızı elbisenin ipekten olması yardıma ve dindeki fesada delalet eder.

Üzerinde boyalı kumaştan yapılmış renkli elbise olduğunu görmek, sultandan hoşuna gitmeyecek şeyler duymasına ve şerrinden Allah Tealaya sığınması gerektiğine, bu elbisenin yıkanmış olduğunu görmek, fakirliğe ve borca delalet eder.
Rüyada kendisinin fakih olduğunu ve ipekten yapılmış elbise giydiğini görmesi, dünyalığı istediğine ve bidate çağırdığına, elbisede bayraklar ol­duğunu görmesi hac yolculuğuna ve Arapların bölgesine yolculuk yapmaya delalet eder.

Sık dokunmuş elbise, seyrek dokunmuş elbiseden daha hayırlıdır. Rü­yada bir kadının ince elbise giymesi izzetine, kalın elbise giymesi üzüntüye delalet eder. Rüyada yumuşak ve pahalı bir elbise giymek, fakir içinde zen­gin içinde hayra, yıkandığını ,ve yeni elbiseler giydiğini görmesi, üzüntüsü­nün gideceğine ve hayır göreceğine, yıkandıktan sonra yeni elbiseler giy­memesi, istediği rahatlığa kavuşamamasına, yeni elbiselerin onarımı müm­kün olmayacak şekilde yırtık olması, o elbiselerin sahibinin çocuğu olma­masına, onarımı mümkün olması ise, o kişiye büyü yapılmasına, eski bir elbise giydiğini görmek üzüntüye gireceğine, elbisesinin enine yırtıldığını görmek, namusuna leke geleceğine ve şerli bir adam tarafından üzüntü duymaya, uzunluğuna yırtıldığını görmek, işinin rahata kavuşacağına, elbi­senin parçalandığını görmek, dininin bozulmasına ya da geçiminin sıkıntıya girmesine delalet eder.

Elbisesinin yamalı ve çirkin olması, hüsrana ve zarara, kendisinin ya da başkasının elbisesini yıkadığını görmesi, geçiminde karşılaşacağı sıkıntı ve darlığı def etmesine ve gizli işlerinin ortaya çıkmasına delalettir. Elbise­sini kaybettiğini görmek, hayra alamettir. Ancak rüya sahibi fakir, köle ve hapiste ya da borçlu ise böyle değildir. Elbise kaybettiğini görmek, kendile­rinden destek aldığı kimseleri kaybetmeye de delalet eder. Rüyada kendi­sinin olmayan yeni ve yeşil renkte bir elbise görmesi, o kişinin kalbine de­lalet eder.

Rüyada elbise yediğini gören kimse, elbisesinin durumuna göre malın­dan yiyeceğine, çaput gibi yeni elbise parçalarına sahip olduğunu görmek, parça parça mallar kazanacağına, çaputların eski olması, üzüntülere dela­let eder.

Rüyada bir köpeğin yünden elbise giydiğini görmek, hükümdarın hal­kına insaflı davranmasına delalettir. Rüyada elbise kişinin dini yaşantısın-daki durumuna delalet eder. Rüyada ayağına sarık taktığını başına ayağa giyilecek bir eşya giydiğini görmek, rüya sahibin belalara maruz kalmasına delalet eder. Çoğunlukla isimleri arap gramerinde müzekker kalıbında olan elbiseler erkeklere, müennes kalıbında olan isimler kadınlara delalet eder. Yeni elbiseler keder ve sıkıntıya delalet etmediği sürece eski elbiselerden hayırlıdır. Bekâr erkeklerin üzerinde kadın kıyafetleri olduğunu görmek elbiselerin durumuna göre, kadınlara delalet eder.

Erkek kıyafetlerinin kadınlar üzerinde olduğunu görmek de kadınlara delalet eder. Düğmeleri iliklenmiş elbiseler görmek, zorluğa ya da kayıp olan veya gurbette olan bir kimseyle bir araya gelmeye ya da bekâr için evliliğe delalet eder.
Rüyada elbiseyi kış ayında görmek, yaz ayında görmekten iyidir. Âdeti olmayan bir elbiseyi giydiğini gören kişi fakirleşir. Elbise başkana, tüccar fakir ve imam için fakirlikten ve çirkinliklere düşmekten kendilerini koru­yan sanata delalet eder. Elbisesi üzerinde kir gören kişi geçimi hususunda yanlış iş yapar ve mevkisi sarsılır.

Yaz ayında elbiseye bürünen bir adam görmek, sıkıntılı olduğu halde süslenen ve kibir yapan kişiye delalet eder. Çünkü yaz ayındaki sıcaklık sıkıntıya delalet eder.

Elbisenin yorumu elbisenin malına, rengine ve cinsine göre değişir. Kadının rüyada erkek elbisesi giydiğini görmesi, dini yönden de dünyevi yönden de iyidir. Savaş elbisesi içinde olduğunu görmesi ise, kocası için ya da masraflarını karşılayan için tabir edilir. Erkeğin rüyada kadın elbisesi giydiğini görmesi, sıkıntıya, şiddetli korkuya, boyun eğmeye ve zillete dealet eder. Hükümdarların, vezirlerin ve yöneticilerin elbiseleri izzet ve mertebeye delalettir. Asker elbiseleri savaşa, ulemanın elbiseleri ilme ve amele, sûfilerin elbiseleri züht ve takvaya, satıcıların elbiseleri çaba gös­termeye ve yorgunluğa delalet eder, satıcı kimselerin elbiselerinin yeni ve temiz olduğunu görmek işsizliğe de işaret eder.

Zira onlar bu tür elbiseleri işsiz kaldıklarında giyinirler. Beyaz elbiseler heybet, vakar ve yetkiye de­lalet eder. Ölü kimsenin üzerinde ipek elbise görmek, cennetteki ipek elbi­selere delalettir. Altınla süslenmiş elbiseler düşmana karşı üstün gelmeye, siyah elbiseler efendiliğe ve mertebeye, yeşil elbiseler şehitliğe delalet eder. Zira cennet ehlinin elbiseleri yeşildir. Ayeti kerimede şöyle buyrulur; (Üstlerinde bir sündüs elbise yemyeşil ve kalın istebrak, gümüşten bile­ziklerle süslenmişler.)179
Pamuk ve yün elbiseler mutluluğa delalettir. Ancak yün elbiseler gi­yilmeyecek derecede sert ve kaba olursa fakirliğe ve zillete delalet eder. Keten elbise nimete delalet eder.

Nakışla süslenmiş elbiseler kıymetli bir mektuba, şerefe, mal ve çocukla faydalanmaya delalettir. Uzun elbiseler normalde uzun elbise giymeyen kimse için isyana, kısa elbise iffet ve te­mizliğe delalettir. Zira ayeti kerimede şöyle buyrulur. (Ve elbiseni te­mizle.)180 Müfessirler bu ayete “elbiseni kısalt” anlamını vermişlerdir, (cahiliye devrinde insanlar yerlere sürünecek derecede uzun elbiseler giyer ve bununla böbürlenirlerdi)

Bir toplumun elbisesini giymek onların yaşantısına uymaya ya da sırla­rını öğrenmeye delalettir. Kûfe’ye özel elbiseler kefarete, cübbe giymek uzun ömre, rahat elbise giymek rahatlamaya, süslü elbiseler biriktirilmiş mal ve yiyeceklere ya da süslü güzel kadınlara, savaş elbiseleri üzüntü ve kederlere, ya da âlimler arasında tartışmalara, yabancı milletlerin elbise­leri kölelere delalettir.

Nablusi (rahmetullahi aleyh)”in tabiri: Rüyada elbise yeni mal ile ta­bir edilir. Uzun ya da geniş elbise yeni görmek malda genişliğe delalet eder. Elbise yeninin yırtılması fakirliğe ve malın azlığına ve nimetin elden gitmesine delalet ede

Rüyanızda Elbise Gördüyseniz , Rüyanızı Nasıl Gördüğünüzü Aşağıdaki Yorum Kutucuğu Aracılığıyla Bizimle Hemen Paylaşın . Yorumlansın …___________________________________________

Rüyada Elbise Görmek Ne Anlama Gelir , Rüyada Elbise Görmenin Anlamı Manası, Rüyada Elbise Görmek Yorumu Açıklaması Neye İşarettir , Rüyada Görülen Elbise Rüya Tabiri , Rüyamda Elbise Gördüm Ne Demektir İyimidir Kötümüdür rüya tabirleri


Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

 BU HABER HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR

( 26 Yorum )

 • Satınur şahin ;

  Rüyamda lacivert uzun güzel ve görkemli bir abiye elbise gitmiştim ve bunu giyicem ve lacivert esarbımi da takılan diyip konbin yapiyodum

  08 Nisan 2017 14:31
 • Adınız ... ;

  selamünaleyküm .rüyasında bir arkadaşım benim yeşil uzun bir elbise giydiğimi görmüş ve karın kısmım elbisenin diğer bölümlerine göre daha koyu yeşilmiş.rüyanın yorumunu çok merak ediyorum .şimdiden teşekkürler.

  20 Şubat 2014 15:31
 • Aleyna ;

  Ruyamda bırsuru rengarenk yazlık elbıseler gordum neye ısarettır acaba cok guzeldı hepsı

  12 Eylül 2013 19:17
 • doğan ;

  S:A rüyamda cami için de namaz kılınacağı sırada hem ön hem arka avret yerinin yuvarlak bir delik olduğunu namaz anında iç atlet ile kapatmak istediğimi sadece namaz anında görünme durumu olabilir düşünmcesi ile arkamda kimsenin olmamasına dikkat ederek namaz kıldığımı gördüm hayırlar olur inşallah

  20 Ağustos 2013 11:44
 • adem nehir ;

  rüyada eşim sarı hırka giydigini ve başıda fesle aynaya bakınca etrafının aydınladıgını görmesi

  29 Temmuz 2013 15:28
 • narin ;

  ruyamda yesil uzun kabarik bi elbise giyoyordum ama gizli bir sekilde nisan elbisesi gbi
  duruyordu ustu strablez arlti kabarik battaniye gbi bsydi uzeri ise tulluydu ne anlama geliyor acaba bilgilendireblrmsnz lutfen

  05 Temmuz 2013 11:56
 • birgül ;

  rüyamda elbiselerimi daha önce bir yere bıramışım gidip onları tekrar alıyorum.bunlar genellikle pantolon ve deri montlar.deri montları giyiyorum.birde ayakkabılarımıda bıramışım babam onlarıda almamı söylüyor.alacam diyorumama almadım.

  24 Haziran 2013 09:47
 • isra yilmaz ;

  Ruyamda uzerim de kenarlari tul olan abiye bi elbise vardi askili yazlik ve ince bi elbiseydi bi yerden cikmistim hava soguk diye ustume bi hirka giydim ve sonra bi pizzacidan bi dilim pizza alip yedim. Yorumlayabilirmisiniz ?

  27 Mayıs 2013 11:34
 • BAHAR ;

  merhabalar bi arkadaşım beni rüyaında mavi elbise üzerimde sarı saç ve mavi gözlü olarak görmüş bunun anlamını öğrenebilir miyim…teşekkür ederim şimdiden

  16 Nisan 2013 14:30
 • canan ;

  rüyamda bir kutlama yapılıyor, çok mutluyum bnm nişanımmış kına gecemmiş aslında sonra anlıyorum..annemin çantasından dolarlar altın bilezikler çıkıyor annemin paralarını bozuyorum..ama bir el çantasının alabildiğince çoklar…heryer beyaz masalar sandalyeler..saçım makyajım muazzam güzel diyorumki ne kadar güzel yapmış kuaför korktuğum başıma gelmedi diyorum..sonra kayınvalidem git gelinliğni giy diyor gidip bakıyorum beyaz yatağın üzerinde siyah uzun kollu dizaltı pamuklu üzerinde 3 tane gül işlemesi olan bir elbise..ağlamaya başlıyorum ..nasıl yani bana bunumu reva gördünüz benim gelinliğim olmayacakmı diyorum..ben gelinlik gymek istyrm ben siyah elbisemi giyeceğim diorum..kayınvalidem bana paramız buna yetti diyor…uyanıyorum..

  20 Mart 2013 14:47
 • nursezin karadağ ;

  yeşil kadife elbise giydim

  01 Ocak 2013 22:47
 • AZİZE DİKBIYIK ;

  yeni elbiseler beğeniyordum krem rengi üzerinde nakış ve parlak tpullar vardı

  10 Aralık 2012 10:41
 • Neslin ;

  Merhaba,
  Bir arkadaşım beni rüyasında oldukça şık güzel kıyafetler ile çok mutlu bir şekilde gördüğünü, ertesi gün ise başka bir arkadaşım ikimizi bir gemide sisli bir yerlerden giderken üzerimde yeşil uzun bir elbise ve siyah bir hırka ile gördüğünü sise rağmen mutlu olduğumuzu söyledi.İki farklı kişinin arka arkaya beni kıyafetler ile görmesi merak uyandırdı.Şimdiden ilgi ve yorumunuza teşekkürler.

  17 Kasım 2012 14:20
 • esengul yagal ;

  Bir mazaya elbise almaya gidiyorum birin ustune giri renkler ve sari renkler vardi bi abiye goruyodum o elbiseyi bide kislik goruyodum sonra bn maza gorellisine kndime abiye elbise varmi dedim ust mazaya ciktik bn bi odaya girdim bir yabanci erkek koltuga uzanmis ciplakti bn hmnbo odan ciktim ve hm uyandim lutfn bana bu ruyami anltrni iyimi kotumu bilmk istiyorumm..

  16 Kasım 2012 17:03
 • esra ;

  teyzem rüyasında bizi ailecek iki tane büyük çınar ağacının altında oturmuş halde görmüş. ablam da beyaz bir otomobil ile bizim yanımıza geliyor. üzerinde yeşil çizgili elbise var, araba kırmızılarla süslenmiş. arabadan inip bizlerle kucaklaşıp allaha ısmarladık diyormuş bir yere gider gibi bu arada teyzem yanımıza geliyormuş fakat teyzmle öpüşmeden yanımızdan ayrılıyormuş.cevaplarsanız sevinirim simdiden teşekkürler

  23 Ekim 2012 19:29
 • filiz ;

  rüyamda eşimle tekrar evleniyorum.ipe asılmış açık yeşil bir yorgan ve ben önünde üzerimde pembe bi elbise yorganın önünde duruyorum.eşimde bana 4 tane ata lira sarı beyaz altın veriyor.ne anlama geliyor .cevabınız için teşekkür ederim.

  05 Ekim 2012 09:00
 • berna ;

  az önce rüyamı yazdım fakat e-mail adresimi yanlış girmişim.şimdi yazdığım e-mail adresime yorumu yazıp yoirimllarsanız sevin

  09 Eylül 2012 13:08
 • berna ;

  bu rüyayı gördüğüm gün çok üzgün ve sıkıntılıydım.dualar ettim ve öylece uyudum..rüyamda kadınlar çok güzel uzun ve uzun kollu çok şık,aynı zamanda yumuşak ince ve parlak sanki ipek tarzında bir kumaştan,fıstık yeşili bir elbise giydirdiler bana.çok güzel oldu,çok yakıştı,tam bir hanımefendi gibi oldun.bunu al ve giy dediler..ben de mutlu oluyorum ve gülümsüyorum.ve o elbiseyi seviyorum.çıkartmıyorum..bu rüyamı yorumlarsanız sevinirim.çok teşekkür ederim..

  09 Eylül 2012 13:02
 • berzan ;

  ben ruyamda elbıse dolabımdaki elbıselerıin yok oldugunu goruyordum

  11 Ağustos 2012 03:24
 • ebru ;

  rüyada arkadaşım beni rengarenk elbise ile görmüş

  10 Ağustos 2012 08:37
 • sehnaz ;

  ben ruyamda gözlerim acıktı eşimle uyurken camdan rüzgar sesi ile birlikte eşimin yanında ayakta beyaz elbiseli ikram giymiş bini gördüm irkildim sonra eşimi uyandırır ken o gitti nolur anlamını yazar mısınız

  05 Ağustos 2012 18:37
 • selen ;

  rüyamada beyaz uzun elbise varmış üstümde ölü birisini karşımda diri gördüm ölü birisi benim sevdiğim kişiydi onun üzerinde beyaz gömlek vardı

  26 Temmuz 2012 16:05
 • Adınız ... ;

  Devenin üstünde oturuyorum üstümde beyaz elbise var yerdede beyaz giyinen insanlar var , arkada bir bayan bana deveyi yavaş sür hızlı sürme diyor , halbuki ben devede sabitim deve hareket halinde değil

  24 Temmuz 2012 03:19
 • esra ;

  rüyamda kırmızı uzun abiye elbisemi giymiştim .ve sevmediğim bi insana rastlayıp rahatsızlık duydum .

  11 Temmuz 2012 12:23
 • sema ;

  etten elbise üretimi yaptığını görmek

  09 Temmuz 2012 21:50
  • brcu ;

   hardal sarısı kışlık yün elbise gördüm.çok etkileyiciydi.bu yüzden merak ediyorum

   12 Temmuz 2012 14:34