Gündeme Farklı Bakış - 2013 Mersin

-
Sponsorlu bağlantılar
Sponsorlu bağlantılar

[B]Rüyada ateş görmek

Rüyada ateş görmek ne anlama gelir

Rüyada ateş görmek nasıl yorumlanır

Rüyada ateş görmek nedir[/B]

 

Rüyada ateş görmek anlamı ;

 

Rüyada ateş görmek, fayda ve zarar yönünden kendisinden düşük olanlara karşı hüküm sürmesi bakımından sultana delalet eder. Bazen ateş, cehenneme, Allah Teâlânın azabına, günahlara, haramlara, sözlü ve fiili olarak haramlara götüren ve yaklaştıran her türlü işe delalet eder. Ateş görmek, karanlıklarda kendisi ile doğru yol bulunduğu için, hidayete, İslama, ilme ve Kuran’a delalet eder. Zira ayet kerimede şöyle buyrulur: (O vakit ki o (Musa) bir ateş görmüş de ailesine demişti ki: “Durunuz şüphesiz ben bir ateş gördüm, belki ondan size bir aydınlık getiririm. Yahut o ateşin yanında bir rehber bulurum.)36

Nitekim Musa (a.s.) o ateşi bulduğunda, orada Allah Teâlâ ile konuşmuş ve hidayete ermiştir.

Ateş bazen de, rızıklara, faydalara ve zenginliğe delalet eder. Zira geçimde yolculuk ve ikamette insanlar onunla işlerini yoluna koyar. Ayeti kerimede şöyle buyrulur: (Biz onu -o ateşi- bir muhtıra ve sahraya konup göçenler için bir menfaat kıldık.)37 Fakirleşen ya da ölen kimse için “ocağı söndü” denilir. Zira araplar yolcu ve misafirler için, yollarını bulmaları ve ısınmaları için ateş yakarlardı. Ateşin bir yerde bulunmasını cömertlik ve zenginlikle, ateşin sönük olmasını da cimrilik ve fakirlikle tabir ederlerdi. Ateş görmek, cinlere de delalet edebilir. Ateşin sesli, dumanlı ve gürültülü olduğunu görmek, hükümdarın azabına, bazen kuraklık ve çekirge sürüsüne, bazen de hastalıklara ve tauna delalet eder.

Gökyüzünden zengin, fakir ayırmadan bütün evlerin ve mahallelerin üzerine dumanlı alev düştüğünü görmek, fitneye ve kan dökülmesine delalettir. Özellikle zenginlerin evlerinin üstüne ateş yağdığını görmek, hükümdarın halkına vereceği cezalardır. Ateşin alevsiz kor halinde olduğunu görmek, çeşitli hastalıklara ya da veba hastalıklarına delalet eder. Ateşin ziraat yapılan yerlere ve ağaçların üstüne yağdığını görmek, kuraklığa ya da çekirge istilasına delalet eder. Kullanılan bir yol üstünde ihtiyaca binaen ateş yaktığını görmek, rüya sahibinin nail olacağı ilme ya da o ilmi yaymasına delalet eder. Eğer rüya sahibi buna ehil değilse insanlarında fayda göreceği bir saltanata nail olmaya delalet eder. Eğer ateş yol üstünde değilse veya o yoldan geçeni yakıyorsa veya kıvılcım saçıyorsa veya dumanı rahatsız ediyorsa veya elbisesini ya da bedenini yakmışsa ya da gözünü kör etmişse rüya sahibinin ortaya atacağı veya karşılaşacağı bir bid’ata ya da hizmetinde bulunduğu hükümdarın kendisine zulüm etmesine delalet eder.

Ateşin dünya ateşine benzemediği şekilde büyük olduğunu ve kendisinin içine atılması için tutuşturulduğunu görmek, rüya sahibinin düşmanlarının çoğalmasına, onu tuzaklarına düşürmeye çalıştıklarına ve rüya sahibinin onlara galip gelip üstün olmasına delalet eder. Kendisini ateşe attıklarını görmesi, kurtulmasına delalet eder. Zira İbrahim (a.s.) ateşte yanmaktan kurtulmuştu. Bu tabir, ateşi yakanların rüya sahibinin düşmanları olduğuna veya rüya sahibinin salih bir kimse olduğuna binaendir. Ancak ateşin kendisini tehdit ettiğini veya ateşi tutuşturanların kendisini korkuttuklarını görmek, rüya sahibinin Allah’tan sakınmasına ve ateşe girmeden evvel yaptığı kötü amelleri terk etmesi gerektiğine delalet eder.

Rüyada içinde ateş yakılan fırın, ocak, tandır gibi eşyalar görmek, zenginliğe ve menfaate delalet eder. Özelikle kişi geçimini ateşten sağlıyorsa bu tevili kuvvetlendirir.

Ateşin söndüğünü ya da küle dönüştüğünü veya üstüne su döktüğünü ya da yağmur yağdığını görmek, rüya sahibinin fakirleşmesine, işsiz kalmasına ve mesleğini bırakmasına delalet eder. Geçimini bu tür yerlerden sağlamayan bir insanın bu rüyayı görmesi, sultanının hizmetine girmekle mal ve rızık elde etmesine ya da vekalet, simsarlık ve husumet sebebi ile mal elde etmesine delalet eder. Eğer bunlar yoksa rüya sahibi kötü bir sözle insanları kışkırtır.

Ateşin herhangi bir yiyecekle, yağla veya satılan bir eşya ile tutuştu-rulduğunu görmek, o şeyin pahalanmasına veya hükümdarın kendisini tutuklamasına ve insanların onun malını yağmalamasına delalet eder.

Rüyada ateş yemek haram mala ve kötü yollarla kazanılan rızka ve yetim malı yemeğe delalet eder. Zira ayeti kerimede şöyle buyrulur. (Haksızlıkla yetimlerin mallarını yiyenler şüphesiz karınlarına ancak ateş tıkın-mış olurlar; zaten onlar alevlenmiş ateşe gireceklerdir.)38 Kadın ve erkeklere delalet eden kırba, testi vesair kapların içinde ateşin konuştuğunu görmek, o kabın delalet ettiği kimseye cin çarpmasına delalet eder.

Bazı tabirciler, ateşin sesli ve alevli yandığını görmek, savaşa delalet eder. Eğer rüya görülen yerde savaş yoksa salgın hastalıklarına, ateşli hastalıklara yada orada ölümler vuku bulmasına delalet eder. Isınmak için ateş tutuşturduğunu gören kimse, fakirliğini gidereceği bir iş yapar. Zira soğukluk fakirliğe delalettir.

Ateşi et kızartmak için yaktığını görmek, insanların gıybetini yaptığı bir iş yapar. Kızartılmış etten yediğini gören kimse, üzüntü ile birlikte az bir mal kazanır. Yemek pişirmek için ateş yaktığını gören kimse evin yöneticisi tarafından fayda göreceği bir işi teşvik eder. Eğer tencerede yemek yoksa bir insanı sözle kışkırtarak onu kötü bir işe yönlendirir. Ateşten vücudunun ve elbisesinin yandığını görmek, zarara ve musibetlere delalet eder. Ateşi avuçladığını gören kimse, hükümdar tarafından haram mal elde eder. Ateşin alevinin üstüne geldiğini gören kimsenin insanlar gıybetini yapar.

Ateşle dağlamak, kötü bir sözden dolayı incinmeye delalet eder. Kıvılcım kötü sözdür. Üzerine kıvılcımlar sıçradığını gören kimse, hoşlanmayacağı sözler işitir. Elinde meşale tuttuğunu gören kimse hükümdar tarafından genişlik elde eder. Meşale ile insanları tutuşturduğunu görmek, aralarında düşmanlık çıkmasına ve onların zarar elde etmesine delalet eder.

Tüccar bir kimsenin dükkânında ya da çarşısında ateş olduğunu görmesi, ticaretindeki nifaka delalet eder. Değil ise o dükkândan kazandığının haram olduğuna delalet eder. İbni şirine başparmağında kandil olduğunu gören kimsenin rüyası anlatıldı. İbni şirin: “Bu rüya o adamın kör olacağına ve bazı çocuklarının onu yürütmesine delalet eder” dedi.

Nablusi (rahmetullahi aleyh)’in tabiri: Rüyada birbirlerine alev saçan iki ateş görmek iki orduya delalet eder. Yakacağı fazla olan ateş sayıca fazla olan tarafa, rüzgârın estiği taraf galip olacak tarafa delalet eder. Ateşlerden hangisi daha kara ve karanlıksa o taraftaki insanlar inanç açısından bozuk ve bozguncu olduklarına delalettir. Renklerinin aynı olduğunu ve hiçbir şeyi yakmadıklarını görmek bir yerde olacak iki fitneye delalettir. Dumanı yüksek olan ateş daha korkulu ve daha zararlıdır.

Rüyada ateş müjdeye, uyarıya, harbe, azaba, sultana, hapise, zarara günahlara ve berekete delalet eder. Kıvılcımı olan ve sesli yanan bir ateş görmek, yandığı miktarca âlim bir insanın helak olacağı fitneye delalet eder. Kalbinde ateş olduğunu görmek aşırı sevgiye ve sevgilisinden ayrıldığı için perişan olmaya delalet eder.

Karanlık bir gecede insanlar yollarını bulsunlar diye ateş yaktığını gören kimse insanları hidayete ulaştıran ilme nail olmaya delalet eder. Karanlık olmadığı halde yol üstünde ateş yakan kimse bidat ve azgınlık içindedir. Bazı tabirciler “gündüz vakti görülen ateş savaşa ve fitneye gece vakti görülen ateş dostluğa delalet eder” demişlerdir. Ateşe taptığını gören kişi savaşmayı sever. Bazen bu isyanında şeytana tabi olmaya delalet eder. Ateşin üstünden geçtiğini görmek hapsedilmeye, ateşe girip çıktığını görmek cennete girmeye delalettir.

Açıkça cehennemi gören kimse sultandan sakınsın. Cehenneme girip azabından tattığını gören kimse bir fitneye düşer. Ateşin etrafı aydınlattığını ve çevresinde insanların oturduğunu görmek berekete nail olmalarına delalet eder. Üzerine ateş değdiğini ancak kendisini yakmadığını gören kişiye verilen sözde durulur. Ateşin tahıl cinsinden bir şeyi yaktığını görmek yiyecek fiyatlarının artmasına delalet eder. Aynı şekilde bir eşyanın üzerine düştüğünü görmekte o eşyanın pahalanmasına ve talibinin çokluğuna delalet eder. İçinde yemek olmayan bir tencerenin altında ateş olduğunu görmek ev sahibinin kendisine zarar verecek bir işe kışkırtılmasına delalet eder.

Ateş satıp bahçe satın aldığını gören kişi, hamam satar, bostan satın alır. Bu rüyanın terside tersine delalet eder. Bazende bu rüya kişinin hayırlı ya da şerli amellerine delalet eder. Ateşe girdiğini ve azap edildiğini gören kişi, malında zarar eder ya da ateşi gerekli kılan günahları işler. Yakıcı ateş sultan cihetinden gelecek belaya delalet eder. Vali olan birinin rüyada ateş yaktığını, ancak ateşin söndüğünü görmesi azl edilmesine delalet eder.

Sultanın kapısında ateş yaktığını görmek büyük bir kuvvete ve mülke ulaşmaya delalet eder. Evinde ateş çıktığını gören kişi, valiliğe ya da ticarete nail olur. Veya mesleğinde kuvvet elde eder. Kapısı üzerinde dumansız ateş koru gören kişi, hacca gider. Evde ateş koru görmek evliliğe delalettir. Parmaklardaki ateşler yazarların zulmüne delalet eder. Avuç içindeki ateş sanattaki zulme delalet eder. Ağız içinde ateş görmek üzüntüye delalet eder. Işık veren faydalı ateş korkan kişi için emniyete ve sultana yakın olmaya delalet eder.

Ateşinin ışıklarının doğuyu da batıyı da aydınlattığını görmek, doğuda da batıda da kendisiyle anıldığı ilme delalet eder. Evine ateş düştüğünü görmek berekete delalet eder. Başının üzerinde ışık saçan bir ateş olduğunu gören kişinin hanımı hamiledir. Erkek çocuk doğurur ve çocuk şan sahibi bir önder olur. Yâda rüya sahibi hanımından dolayı bir sevince nail olur.

Dağ başında ateş yaktığını gören kişi, Allah Tealaya yakınlık kazanır ya da bütün ihtiyaçları karşılanır. Kayıp ise sağ salim evine döner. Evinde ya da odasında ateş yaktığını görmek evinin harabe olmasına delalettir. Tandırı içinde ateş olduğunu gören kişi, evli ise hanımı hamiledir.

Ateşin içinde oturduğu halde ateşin kendisini yakmadığını görmek, hükümdarın onu kendisine yakın tutmasına ve ona sırlar vermesine ve düşmanlarına karşı üstün gelmeye veya bir işte çelişkiye düşmüşse doğru yolu bulmasına delalet eder. Çölde görülen ateş savaşa delalet eder. Ateşin ortasından kor aldığını gören kişi sultandan haram mala nail olur. Gökyüzünden ateşin indiğini ve kendisini yaktığını görmek evine düşman girmesine delalet eder. İnsanlar arasında ateş yaktığını gören kişi, onlar arasında düşmanlık ve kin tohumları eker. Başının üzerinde ateş yandığını gören kişi şiddetli bir hastalığa yakalanır.

Ateşin içinde olduğunu ancak hiçbir sıcaklık hissetmediğini görmek doğruluğa, yakine ve düşmanlara karşı zafere delalet eder. Söndürülmüş ateş fitnenin durdurulmasına delalet eder. Elinde koz taşırken, kozun dağıldığını görmek rüya sahibinin kendisinin ya da başkasının ihtiyaçlarını karşılayamamasına delalet eder. Kış ayında ateş meyveye delalettir. Zira “ateş kış meyvesidir” denilir. Ateş bir beldede ise bu, o beldenin reisinin ya da âliminin ölümüne delalet eder. Ateş bostanında sönerse bu, kendi ölmüdür. Küpün ya da kırbanın içinde ateş olduğunu ve konuştuğunu gören kişi, cin şerrine maruz kalır. Sıkıntı veren ateş zalim sultana delalet eder. İnsanlar ondan istifade ediyorlarsa adaletli sultana delalet eder.

Ateşi yemek haram kılınmış altın ve gümüş gibi kaplardan bir şey yemeye ve içmeye delalet eder. Bazende fakirliğe ve dilenmeye delalettir. Bazende ateş görmek ateşe tapan kişiye delalet eder. Işık ve karanlıkta böyledir. Evinde ateş yaktığını ve ailenin ateşte aydınlanırken ateşin söndüğünü görmek o evin reisinin ölümüne delalettir. Eğer bu ateş şehirdeyse, şehrin liderinin ya da âliminin ölmesine delalet eder. Evinde ateşin söndüğünü, rüzgârın tekrar ateşi alevlendirdiğini görmek, evine hırsızlar girmesine delalettir.

Kategori: Yaşam


Facebook FriendFeed Twitter RSS Beslemesi

Mersin 2013-2014 |

Copyright © 2012 Bilgi Zamanı
sitemap Reklam Gizlilik Politikası