Bilgi Zamanı

Rüyada At Görmek

Rüyada At Görmek
04 Kasım 2017 - 10:16 'de eklendi ve 9761 kez görüntülendi.

 

Rüyada At Görmek Anlamı :

 

Rüyada at ve kısrak saltanat ve izzettir. At sütü içtiğini gören kimse, hayra erer. Rüyada yavaş yürüyen sakin ve koşum takımları tam olan bir atın üstünde olduğunu gören kimse, saltanata, izzete, şeref ve servete nail olur. Atı bağlamak ya da mülk edinmekte bu tabirdedir. Atın koşum takımlarından ne kadar eksik olursa, saltanat ve şerefi o kadar azalır. Atın kuyruğu kişinin tebasıdır. Atın birçok kuyruğu olması tebasının çok olduğuna işarettir. Kuyruğunun yolunmuş ya da hiç olmaması, tebanın azlığıdır. Atın her uzvu kendi miktarı ve konumuna göre sultanın şubelerinden bir şubedir.

Rüyada azgın bir ata bindiğini gören kimse, bir günah işler ya da atın verdiği zorluğa göre bir sıkıntı ve korku yaşar. Bazende bu rüyanın tevilinde at, kişinin heva ve hevesine işarettir. Eğer rüyadaki at beyazla karışık siyah ise tevili daha vahimdir. Ancak atın kanatları var olup gökyüzünde uçuyorsa, yolculuğa, din ve dünya işlerinde şerefli olmaya delalet eder.

Alaca at şöhrettir. Siyah at, mala, efendiliğe ve yolculukta izzete, kırmızı at üzüntüye, diğer bir tabirde ise; kırmızı at meleklerin atlarının rengi olduğu için yardım olunmaya delalettir.

Bir tabirde; rüyada evinde bir atın öldüğünü görmek, rüya sahibinin helak olmasına, alnı beyaz binit aletleri tamam olan bir at ve kendisinin üzerinde süvari kıyafeti olduğunu gören kimse, saltanat ve izzete, güzel anılmaya, rahat yaşama ve düşmanlarından emniyette olmaya delalet eder, denilmiştir. Kırmızı ve siyah renk arasındaki at savaş için daha elverişli ve daha kuvvetlidir.

Rüyada kırmızı ile siyah arasında olan at görmek izzet ve mertebeye bir tabire göre ise, zengin kadına delalet eder.

Fars atı şeref ve hastalıktır. Rüyada bir ata bindiğini, atın hızla koşarak ter saçması, rüya sahibinin hevasına tabi olduğuna ve günah işlediğine delalettir. Çünkü tevilde koşmaktan dolayı terlemek, günah yolda harcama yapmaktır

Uzaktan at görmek hayra ve müjdeye işarettir. Çünkü Rasulullah efendimiz sahih hadiste “kıyamet gününe kadar hayır, atların perçemlerinde asılıdır” buyurmuştur. Rüyada at sürdüğünü gören kimse, şerefli bir kimsenin hizmetinde çalışır. Çift kanatlı bir ata bindiğini gören kimse, büyük bir mülk kazanır ya da istediği şeylere kavuşur. Hırçın at işleri hafife alan şımarık ve akılsız kimsedir. Rüyada atın atlaması ve sıçraması isteklerine çabucak ulaşmasına ve hayırda ziyadeye, atın rahvan gitmesi rüya sahibinin işlerinin düzelmesine delalet eder.

Rüyada atın semersiz ve eğersiz bir şekilde evlerin arasında koşması, sel ve yağmurlara, semersiz olupta eğerli olan bir at sürüsü görmek, bir matemde ya da düğünde toplanan kadınlara delalettir.

Bir at sürüsüne sahip olduğunu ya da çobanlık yaptığını gören kimse bir topluluğu idare eder ya da çevresinde sözü geçen bir kimse olur. Eğerli bir ata bindiğini gören kimse, şeref, izzet ve saltanata nail olur. Çünkü sultanlar ve Süleyman (aleyhisselam) binek olarak atı seçmişlerdir.

Rüyada gemsiz bir ata binmek, ne şekilde olursa olsun iyi sayılmamıştır. Çünkü gem takvaya kişinin kendini korumasına ve dini yaşantısına delalettir. Atının başına vurduğunu görmek, güçsüzleşmeye ve durumunun kötüleşmesine delalettir. Rüyada evine eğerli bir atın girdiğini görmek, bir kadını nikâhla evine alacağına, ya da ziyaret veya ziyafet gibi bir sebeple bir kadının evine gireceğine delalet eder. Eğer at çıplak ise hısımlık gibi bir sebeple evine bir erkeğin gireceğine delalet eder.

Bir atı başkasının evine soktuğunu gören kimse, at ile ya da aleyhte şahitlik yapmakla zulüm eder. Ata binmek zafere ve meydana çıkmaya, ya da kişinin nefsine delalet eder.

Atın düzgün olması kişinin halinin güzel olmasına, atın hırçın ve azgın olması kişinin oyun ve eğlenceye kapılmasına delalet eder.

Rüyada tay ve kısrak erkek ve kız çocuğa işarettir. Eğeri ve gemi olmayan bir taya bindiğini gören bir kimse, kadın ise genç bir erkekle evlenir, erkek ise üzüntü ve korkuya düşer. Böyle bir kısrağa binmekte aynı şekildedir. Ancak rüya sahibi erkek ise genç bir kızla evlenmez. Kadın ise korku ve üzüntüye düşer. Atın Kur’an okuması düşmana karşı elde edilen zaferdir.

Bir tabirde, rüyada at sürülerinin havada uçtuğunu görmek, o yerde olacak fitne ve savaştır. Rüyada su atı görmek, yalancı adama ve tamamlanmamış işe delalettir. Kısrak cariye ya da hür bir kadına delalet eder, denilmiştir.

Yanında at olduğunu gören kimsenin rızkı genişler ve düşmanlarına karşı galip gelir.

Rüyada ata binen kimse izzete, makama ve mülke nail olur. Ya da cömert bir adamla karşılaşır ya da yolculuğa çıkar. Eğer bindiği at aygır ise düşmanlarından korunur. Tay ise güzel bir çocuğu olur. Katır ise zenginlik ve fakirlik arasında orta halde olur. Kısrak ise ve rüya sahibide bekâr ise zengin ve asil bir kadınla evlenir.

Bazen at güzel yapılmış eve, kurşuni renkte olan at izzet ve yardıma, siyah at üzüntüye, kırmızı ve ayakları şekilli at ilim, amel ve ihlâsa, başkasına ait olan bir ata binmek, istediğine ulaşmasına delalet eder.

Rüyada at, adama, süvari, çocuğa, tüccara, işinde ve ticaretinde usta olan kimseye ve ortağa delalettir.

İbn-i şirin (rahmetullahi aleyh) rüyada kızıl atı hoş görmemiş ve “kızıl at savaştır” demiştir. Alaca at şehvet ve devleti temenni etmektir.

Rüyada attan indiğini gören kimse, vali ise yapmış olduğu bir işten dolayı pişmanlık duyar. Attan inip onu terk ettiğini ve başka bir işle uğraştığını görür ise bu valinin rüsvay olarak azl edilmesidir. Atın sertliği ve hareketsizliği sultanın savaşa girmesine ve düşmanına mağlup olmasına işarettir. Rüyada atının kuyruğunun kırpılmış olduğunu gören kimse, vefat eder ve peşinde neslini devam ettirecek kimse kalmadığı için şanı unutulur. Kuyruğun kökten kesildiğini gören kimsenin çocukları ve tebası kendisinden önce vefat eder. Atının kendisi ile çekiştiğini gören kimse, hükümdar ise değer verdiği bir oğlunun ya da rütbeli bir komutanı kendisine karşı isyan çıkarır. Eğer rüya sahibi tüccar ise ortağı kendisine karşı gelir. Kurşuni bir ata binen kimse bekâr ise evlenir. At etinden yiyen kimse sultan ise düşmanına karşı üstün gelir. Tacir ise bir yerden kâr eder. Elinde silahı olduğunu gören kimseye, düşmanları bir kötülük yapamaz.

Bir tabire göre; rüyada ata binen kimse, asker ya da mevkili bir kimse ise, mal gasp eder. Bir atın kendisini ısırdığını gören kimse, bir askeri birliğin başına geçer. Bir at öldürdüğünü gören kimse, nimet, mal, kuvvet ve izzete nail olur. Atların havada uçtuğunu görmek, yakın zamanda o beldede hükümdarlar arasında çıkacak savaşa işaret eder, denilmiştir.

Rüyada at eti yiyen kimse, insanlar arasında güzel bir isimle anılır. Bindiği atın ayaklarının demirden olması, rüya sahibinin ölümüne işarettir. Atı satışa çıkardığını gören kimse, dünya işleri ile iştigal edip namazlarını terk eder. Bir attan inip başka bir ata bindiğini gören kimsenin durumu değişir. Ve iki hali arasındaki fark, atların arasındaki farklar gibi olur. İkinci attan da indiğini gören kimse, işini kaybeder ve yerini başkası alır. Bindiği atı beğendiğini gören kimse, Allah yolunda savaşa gider. Atın üstünde ve elinde mızrak olduğunu gören kimse, insanlara yük olur ve onları yapmış olduğu isteklerden dolayı usandırır.

Rüyada atının boğulduğunu, bir başkasının atını boğazladığını ya da atını sel götürdüğünü gören kimsenin hastası varsa, vefat eder. Atının şaşı ve az görür olması geçim darlığı çekmesine, ölü bir atın üstünde olması sonradan kurtulacağı üzüntü ve kedere delalet eder.

Bir atın kendisi ile konuştuğunu görmek, işinde hayretler içinde kalmasına, bir at ya da merkep satın aldığını ve elinde parayı saydığını görmesi, konuştuğu bir sözden dolayı bir hayır görmesine, atın kıymetinin biçilip parayı tayin etmemesi, bir hayra nail olup şükrünü yapacağına, atını sattığını gören kimse, kendi isteği ile işinden çıkmasına, etini yemeği düşünmediği halde atını kestiğini gören, sultanın kendisine verdiği maaşın yeterli olmadığına delalet eder.

Meçhul bir atın sahibini tanımadığı bir eve ya da araziye girdiğini görmek, o yere insanlar katında saygın, şerefli bir adamın geleceğine, meçhul bir atın bir yerden çıkması, o yerden büyük bir insanın göç ederek ya da vefatı sebebi ile ayrılacağına delalet eder.

Tanıdığı bir adamın, atının terkisine bindiğini gören kimse, istediği dini ya da dünyevi bir işte o kimse ile bağlantıya geçer. Ya da o kimse tebası ya da ortağı ya da halefi olur. Arkasına bindiği adamı tanımıyorsa o kimse ne durumda olursa olsun rüya sahibinin düşmanıdır.

Rüyada kısrağının öldüğünü, çalındığını ya da kaybolduğunu görmek, hanımının başına bir musibet gelmesine işaret eder.

Kısrağının kişnediğini görmek, malının artmasına ve geçiminin genişlemesine, kısrağının sütünü içmesi, sultanın kendisine yakın olmasına delalet eder. Rüyada atının kıllarının fazla olması, mal ve çocuklarının artmasına, rüya sahibi sultan ise askerinin artmasına delalet eder. Hadım edilmiş at hizmetçidir. Başıboş at zinekar kadındır. Çünkü o istediği gibi hareket eder. Rüyada posta atına binmek, ecelin yaklaşmasıdır. Rüyada atın zayıflığı kişinin yetkisinin azalmasına delalet eder.

Rüyanızda At Gördüyseniz , Rüyanızı Nasıl Gördüğünüzü Aşağıdaki Yorum Kutucuğu Aracılığıyla Bizimle Hemen Paylaşın . Yorumlansın …___________________________________________

Rüyada At Görmek Ne Anlama Gelir , Rüyada At Görmenin Anlamı Manası, Rüyada At Görmek Yorumu Açıklaması Neye İşarettir , Rüyada Görülen At Rüya Tabiri , Rüyamda At Gördüm Ne Demektir İyimidir Kötümüdür rüya tabirleri

Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

 BU HABER HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR

( 41 Yorum )

 • Gülsüm ;

  Rüyamda önce ailem yüzünden ağlıyordum şiddetli ama sessiz daha sonra evin içindeydik dışarda şiddetli bir fırtına vardı bir direk devrildi pencereden direği izliyorduk daha sonra direğin yanından ata binmiş bir genç geçti iki kişiydiler biri atın yanındaydı daha sonra uyandım

  04 Kasım 2017 10:16
 • Nur ;

  rüyamda gerçekte çok işlek bir yolda biri. benim elimde diğeri bir kız arkadaşımdan(tanimiyorum) iki kahverengi güzel atlarla yolda biri bende diğerinde kizarkadasimda yuruyoruz ve kendi atimin. yüzünü korkmadan seviyorum.tesekurler .

  31 Ocak 2015 20:55
 • mert can ;

  Rüyamda büyük ve heykel bir atı alıp evimin salonuna getiriyorum.aynı zamanda köşede kartondan ikiye kırılmış küçük başka bi at var onu kırıldıgı için çöpe atmayı düşünüyorum.

  02 Eylül 2014 01:56
 • ilayda ;

  ben rüyamda berrak suda yürüyen at gördm cevaplarsanız mutlu olurm ltfen cnku cevap cıkmıo :D :) :P

  17 Mayıs 2014 22:01
 • tuğba2 ;

  ruyamda bir atla ahbaplık ediyordum kısa süren bir ruyaydı .bir atla yanyana yürüyorum ama çok yakın hisssediyorum ahbabım gibi hatta konuşuyorum onunla yanılmıyorsam.sonra elimde bir odun parçası var iki tarafından odun uzanıyor ortası yuvarlak kaynamış biçimli bir odun parçası henüz yaş.sanat eseri gibi.onu arkamda ellerimi birleştirerek tutuyorum bu atla yürüyorum okul bahçesi gibi bir yerdeyiz sonra o odunu duvarın bir köşesine bırakıyorum atda onu bıraktığım yerde duruyor eğeri gibi hiç bir ip bağ yok ama odunu koyduğum yerden ayrılmıyor at.ben de kendi işime bakıyorum atla ilgili birşey düşünmüyorum.bu arada atı koyduğum köşedeki duvar çok yüksek açık renkli bir duvar var okulun o keöşesinde diğer taraflarda sırf okul.biraz yardımcı olursanız çok makbule geçer yorumlamamda.

  13 Nisan 2014 11:53
 • ayka ;

  Esim beni rüyasında topraga dirigömülmüş görüyor ve üzerimden at sürüsü geciyor atınayakları altından camurlar bana demiyor.esim bana yardım etmek ıstıyor yapamıyor.

  17 Şubat 2014 02:31
 • hamza ;

  Ruyamda gün Batımı varken denizde kahverengi bir atın üzerinde idim at denize batmadan koşuyordu yardımcı olursanız sevinirim.

  02 Ocak 2014 11:31
 • sema ;

  Rüyamda tanımadığım yaşlı biriyle gelinliksiz,hazırlıksız evlenecektim önce isteyerek gibi görünüyordum sonra istemeyerek.Pencereşn kenarında otururken iki ayrı at sürüsü görüyorum atlar dev gibi önce bir grubun at değil dev insanlar olduğunu ve diğer grup atla yarıştığını görüyorum.Diğer dev atlar evimin yan tarafında bi arsanın bi ucuna kadar koşup döndüklerinde insan kılığına giriyorlar sanki ama dikkatli bakıyorum iki ayaklı iki kollu parmaklar sivri kulaklar sivri uzun uzun gözleri değişik renkleri ve saçları değişik.dev insan sürüsünde ise çok güzel kadınlar görüyorum.Sonra o değişen atlardan biriyle göz göze geliyorum bana bişiler söylüyo bende ona ama cevabını alamadan uyanıyorum.Lütfen bunu bana yorumlar mısınız ?

  13 Kasım 2013 08:18
 • zeynep ;

  Ben ruyamda bana tablet bilgisayar almislardi biraz kalin bi bilgisayardi bende elime aldim baktim icinden alt ksmindan kan akiyodu yere attim tableti icinde at kafasi vardi kesik bas vardi kanlar icindeydi anneme beni okutturun bi hocaya bana geliyolar diyodum sonra uyand ruyaim korktum gece ikinci
  ruyamda ise deve almislar bize deveyi evde besliyomusum deveye evde yer ayiriyodum artik burda kalcak diye . Ne anlama geliyo sizce ruyam

  02 Kasım 2013 15:22
 • süreyya ;

  rüyamda denizin üzerinde çokca siyah at üzerinde süvarilerde siyahlar içinde bana doğru koşuyolardı deniz berrak masmavi süvarilerin pelerinleri dalgalana dalgalana at üzerinde bana doğru koşuyolardı bu nedemek yorumlarsanız sevinirim

  01 Kasım 2013 13:54
 • derya ;

  rüyamda at gördüm ama şu şekilde at atesinde yanıyodu sonra ben bizim ewe getirdim atı suyun içne koydum acısı dursun diye ama can çekişiyodu ne demek acaba merk ediyorum.

  05 Eylül 2013 12:11
 • zeynep karaçoban ;

  ben rüyamda beyaz rengte ama siyah noktalar minik minik boz atmı deniyor bilmiyorum o ata binmiş gidiyorum at beni anlıyordu ata sen çok iyi bir atsın seni seviyorum seni yorarsam beni indir diyordum o kafasını sallayarak beni korkutmadan devam etti attan indiğimi görmedim inmiş bir misafirlikteydim bu ne demektir?

  14 Ağustos 2013 09:59
 • uğur ;

  rüyamda bizim kendi atımız olan beyaz renkli at ipini koparmış kaçıyordu

  04 Ağustos 2013 13:04
 • Alptürk ;

  Bende Rüyamda Atlar Gördüm Kalabalik Siyah Atlar Gördum Ama Binmedim Sadece Atlari Gördüm.

  03 Ağustos 2013 19:43
 • Rabia ;

  Ruyada atin bir kisiyi öldürmesi

  29 Haziran 2013 12:46
 • hicran yeşilyurt ;

  rüyamda hasta beyaz renkli bir at yerde yatıyordu. sonra konuşarak ve teşekkür ederek mutlu bir şekilde öldü. ne anlama geliyor yorumlarsanız sevinirim

  28 Haziran 2013 10:06
 • yusuf ;

  birkaçgündür aynı at beni ve iki diğer arkadaşımı kovalıyo enson rüyamda bir kuyumcuya girip silah istedim ve atı vurdum ve rüyada gördüğüm arkadaşım beni aradı ve uyandım kısaca bu ne anlama geliyo

  17 Haziran 2013 17:36
 • >cennet> ;

  Rüyamda bir atın öldürüldüğünü gördüm. Daha sonra atın kesik başını taşıdım yerlere üç damla üç damla kan düştüğünü gördüm ne anlama geldiğini öğrenmek istiyorum.Teşekkürler…

  29 Nisan 2013 15:41
 • sezen ;

  ruyada beyaz ıncı gıbı oyle guzel bır at ki hayattım bu kadar guzel bır at gormedım bana kosa yanıma gelıyor hayırdır anlamı ne acaba

  18 Nisan 2013 22:01
 • şeymaa ;

  rüyamda attan kaçtığımı gördüm.eve geldim at içeri girmeye çalıştı kapıyı kapattm ve atı içeri almadm….erken cevap verirseniz sevinirim.teşekkür ederm…. !

  07 Nisan 2013 14:18
 • nesrin ;

  Ruyamda ata bindigimi gordum. Ben onunla konusuyordum.o benim konustuklarimi dinliyor ve anliyordu.ona susamistirsin su ic dedim egildi su icti.ayni ruyada sevgili peygamberimizin ismi gecti.ve birde diyorlarki bir terlik gordum.bu terlik peygamberimizin terligi diyorlar. Benim bu ruyamin tabiri nedir merak ediyorum.

  03 Nisan 2013 08:33
 • fatma nur sandıkcı ;

  Eşimin bir fabrikası olmuş. Bu fabrikanın kapısının hemen girişinde içerde 4 tane at çit içinde bir bölmede sakin ve huzurlu duruyordu. ve farklı renklerdeydi..

  26 Mart 2013 15:02
 • okan basaran ;

  rüyamda 4 tane at gördüm bunlardan biri beyaz biri siyah ikisi kahverengi, bu atlar üstüme dogru kosuyordu ,birden 4ününde basinin kesik oldugunu ve havada sallandigini gördüm,bu kesik basli beyaz at üstüme dogru geldi birden basi kadin bir basi haline geldi ve üzerindeki kan üstüme sicradi ben onu itince.?????? ne anlama geliyor, o beyaz atin kafasida sariydi.yani sarisin.???????

  24 Mart 2013 15:11
 • ülkü banu ;

  rüyamda fırtına da çok güzel bir atın denize yuvarlandığını gördüm bu ne anlama gelir

  23 Şubat 2013 08:40
  • incii ;

   merhabalar. rüyamda yeşillikler içindeyim karşıda bana doğru gelen kahverengi bir at gördüm. atın ayaklarından nallarına kadar uzanan tüyleri vardı cok güzel bi attı. atı gördüğüm gibi kaçmaya başladım korkuyodum attan. sonra bahceli bi eve geçiyorum tellerden atlayarak. arkamdan at geliyo. tellerden bahceye girmeye calısırken tele takılıyo atın ön trafı bahcenın ıcınde arka trafı bahce dısında kalıyo. ama ölmüyo hala bahceye gırmeye calısıo atı öyle grünce üzülüorum yardm etmek için gidicek gibi oluyorum sonra tekrar koşmaya başlıyorumm nasıl yorumlarsınız ?

   26 Şubat 2013 16:39
 • salih saltık ;

  rüyamda kahverengi bir at gördüm bana doğru koşoyordu ben de kaçtım tahtalardan yapılmış bir yere girerek saklandım. ne demekdirr

  30 Ocak 2013 14:26
 • Derya ;

  Rüyamda siyah bir at vardı ben ona uzaktan bakıyodum ama atın kendim olduğumu biliyodum, hırçın bir attı ve korkuyodum ondan, sonra atın ikizini gördüm ve bunlardan hangisinin kendim olduğumu şaşırdım

  26 Ocak 2013 13:32
 • GÜLAY ;

  rüyamda gökyüzünden büyük toplar halinde ateşler yağıyodu rüyayı gördüğüm yerler yaşadım üç yerin birleşimiydi üçgen şeklindeydik.yağan ateşin bi tanasi at şeklini aldı ve üzerimize doğru yürüdü bize yaklaştığında sakince durdu ve bize baktı.
  rüyadan çok etkilendim ne anlama geliyo ve sonucunu nasıl öğrenebilirim.

  11 Ocak 2013 13:46
 • esra malakcı ;

  rüyamda siyah tüyleri altın rengi at gördüm ama bacaklarının yarısı kesik niye kesik diye soruyorum küheylen bu diyor

  09 Ocak 2013 23:24
  • esra malakcı ;

   rüyanın cevabını nasıl öğrenebilirim sizden

   09 Ocak 2013 23:31
 • sevtap ;

  ruyamda moralim bozuk at citliğinde yürüyordum yavaş yavaş.onume tanıdık cıktı kendı atının telefondan resmini gösterdi.cok begendiğimi söyledim.bırden cok at vardı çiftlikte.daha sonra bıraz daha yürüdüm arabaya bındim..acıklarmısınız lütfen..

  16 Kasım 2012 11:46
 • hatice ;

  rüyamda kahverengi atın üstünde hızla gidiyordum ve yolda önüme büyük merdivenler çıktı atla birlikte düştük hemen yanına koştum başını öptüm ayakları kırıldı sandım at bana merak etme birazdan iyileşir dedi ve tekrar ayağa kalktı bindim ve sevdim onu koşmaya devam ettik ne anlama geliyor çok merak ettim açıklarsanız çok mutlu olurum

  30 Ekim 2012 13:41
 • emine ;

  rüyamda suları masmavi ve berrak olan bir denizin derinliklerinde kahve rengi bakımlı iki at üzerlerinde tanımadıgım iki adam vardı, bana doğru gelmeye çalışıyordular. kötü bir niyetleri yokmuş ama ben onlardan ürktüm.. çok etkisinde kaldım.. yorumlarsanız sevinirim..

  28 Ekim 2012 16:09
 • atilla yıldız ;

  rüyamda…yanımda bi kaç kız …ve bi çok at gördüm..ben ve kızlar yaya olarak yürürken at sürüsü sağımdan ve solumdan arkamdan dört nala koşuyorladı..ve bendde yanımda ki kızlara atlardan bahseediyordum…..ama atlaar baya bi çoktu ardı arkası kesilmiyordu..ve hepside kırımızı veya kızıldı..atlar….ve daha sonrası annemile oturmuş evimizde bana yapılan bi büyüyü çözmeye çalışıyduk…vs.vs aklımda kalan bunlar..baya bi karışıktı yani…

  17 Ekim 2012 12:02
 • leyla ;

  rüyamda attan kaçıyordum ama o beni hiç bırakmıyordu ısrarla buluyordu.sonra bır şekilde kaybettim izimi Açıkcası karışık bir rüyaydı. Sonrada bir bebegin doguşunu ve bir kac kadın hatta Hülya AVŞARI Bile gördüm yani

  12 Ekim 2012 10:49
 • selvidali1@hotmail.com ;

  rüyamda 2 kehvenergi at kapıya odun bırakıyor ve orman memurlarından kacıyor sonra orman memururu yanıma geliyo bende odunlardan bir tane elime aldım ve bıraktm

  31 Temmuz 2012 11:14
 • selvidali1@hotmail.com ;

  rüyamda 2 kehve ernegi at kapıya odun bırakıyor ve orman memurlarından kacıyor sonra orman memururu yanıma geliyo bende odunlardan bir tane elime aldım ve bıraktm

  31 Temmuz 2012 11:13
 • selvidali1@hotmail.com ;

  rüyamda 2 at kapıya odun bırakıyor ve orman memurlarından kacıyor

  31 Temmuz 2012 11:10
 • tuğba ;

  rüyamda bana doğru koşarak gelen iki tane kahverengi aynı boyutta olan atlardan kaçtım ve evimin arkasına saklandım. yorumunu merak ediyorum yardımcı olursanız sevinirim. şimdiden teşekkürler

  24 Temmuz 2012 01:42
 • hamide ;

  rüyamda at beni kovalıyordu ve kaçıyordum önce tarlaya kaçmışım sonra okula girmişim okula girince peşimi bırakmış girmemiş yani okula

  10 Temmuz 2012 21:28
 • gülçin ;

  rüyamda çok büyük bir atın bana doğru koştuğunu gördüm.bende kaçtım bu nedemek
  bide rüyamda çuvallar dolusu kabuklu ceviz gördüm.nedemektir

  03 Nisan 2012 15:40