Bilgi Zamanı

Neden Zayıflamalıyım ? Zayıflamanın Gereği

Neden Zayıflamalıyım ? Zayıflamanın Gereği
04 Nisan 2013 - 0:47 'de eklendi ve 1490 kez görüntülendi.

Zayıflamanın Gereği Nedir, Neden Zayıflamalıyım

İnsanların kafasında sadece “Za­yıflamak için aç kalmak gerekir” for­mülü kalmıştır. O anda bu zor ve sı­kıntılı formülü uygulamayı bile göze alır ve hemen açlığa başlar.

İşte pek çok defa zayıflama iste­ğini kısa zamanda imkânsız kılan du­rum budur; Süratle zayıflama isteği­nin zoruyla hemen açlığa başlamak ve kısa zamanda buna dayanamayarak vazgeçmek.

Zayıflama kararını veren kişi o gün hemen hiçbir şey yemez. O güne dek yaptığı ölçüsüz yemek yiyişlerin bir ölçüde reaksiyonu olarak kendini cezalandırır. Yemediği için çok mut­ludur. Fakat, ertesi veya daha sonra­ki gün açlık bütün istek ve iradesini kırar. Yemek yemek için binlerce ge­rekçe bulur. “Yarın perhize mutlaka yeniden başlayacaktır”, “Canım bin­lerce şişman var onlardan biri de ben olsam ne olur”, “Şişman hem de aşırı derecede şişman olduğu halde seksen yaşına gelenler yok mu?”

Bu iradeyi zayıflatıcı düşünceler, onu yine pek çok defa yaptıktan son­ra pişman olduğu duruma sürükler. Yavaş yavaş yemeğe başlar ve niha­yet kötü alışkanlık kişiye yeniden hükmeder. Bir süre verdiği kararı ve üzüntülerini unutarak tekrar ve rahat yemeye başlar. Özellikle hanımlar için estetiğin dayanılmaz gücüne rağmen yemek yeme alışkanlığı öylesine da­yanılmaz bir arzu olur ki, büyük öl­çüde bu kişileri hemen daima mağlup eder.

Unutmayınız, az yemeye yavaş ya­vaş başlayacaksınız. Halk arasında “Mideyi küçültmek” denen, durum esasında “Daha azla doyma” alışkan­lığıdır. Daha azla doymanın yanında boş zamanların yemek ihtiyacını kam­çıladığını da hatırlayınız. Yemek zamanını oturarak bekleyecek yerde yü­rüyünüz. paha az acıkacak ve daha fazla doyacaksınız.

Şişman insan zayıflamayı bir öl­çüde de sağlık yönünden istemektedir, çünkü çevresindeki doktor ve aydın kişilerden, dergi ve kitaplardan şiş­manlığın sağlığa zararlı olduğunu ya duymuş ya da okumuştur. Bir süre bütün bu tehlikelerin kendisi için ge­çerli olmayacağı kanısı içinde yaşar kendisini şişman fakat sıhhatli kişi olarak düşünür. Ona şişmanların da­ha kolay hasta olduğu daha az çalış­tığı, daha erken ve daha çabuk öldü­ğü ne kadar anlatılırsa anlatılsın, o kendisini daima hasta olmayacaklar ve uzun yaşayacaklar arasında görür, enerjisinin de hiç azalmadığı fikrini savunur. Fakat bir zaman sonra bun­larla avunamaz olur.

Gerçek şudur ki, insanlar her ko­nuda olduğu gibi şişmanlık konusun­da da bu zaafların ve bir ölçüde ku­surlarının savunmasını yapmakta ka­çamak yollarla kendilerini haklı bul­ma çabasına girmektedirler.

Nihayet günün birinde zayıflama­ya karar verirler fakat bu sefer de za­yıflamak için çabuk ve kolay bir yol ararlar.

Şişmanlar o kadar çok defa zayıf­lama denemesine girmiş ve muvaffak olamamışlardır ki, kısa sürede zayıf­latacak bir mucizeyi beklemekte ve bu konuda her söylenene inanmaktadır­lar.

Şişmanlık gerek sağlık gerek este­tik yönünden öylesine bir sorun ola­rak ortaya çıkmıştır ki, bunun dürüst bir şekilde mücadelerinin tavsiyesi ye­rine neticesi şüpheli fakat hasta tara­fından tatbiki kolay yollar rahatça tavsiye .edilebilmektedir.

Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER