Bilgi Zamanı

Marmara Denizi Hakkında Bilgi

Marmara Denizi Hakkında Bilgi
05 Ağustos 2013 - 11:30 'de eklendi ve 1532 kez görüntülendi.

Marmara Denizi hakkında bilgi kısaca, Marmara Denizinin Özellikleri

MARMARA DENİZİ (Coğrafya)

Türkiye’nin batı bölümünde yer alan Marmara Denizi, her yanı Türkiye toprak­ları ile çevrili bir iç denizdir. Yüz ölçümü 11.350 km2’dir. Batı-doğu doğrultusunda uzanan denizin, Çanakkale Boğazı’nın başlangıç yerinden, İzmit Körfezi bitimine kadar olan uzunluğu 260 km. Silivri ile Bandırma arasındaki eni ise 80 km. kadar­dır. Marmara Denizi, Tekirdağ önleri ile İz­mit Körfezi’nin ağzı arasında batı-doğu yönünde derin deniz çukurlarının sıralan­dığı (1000 ile 1200 m.) yerlerdeki orta bö­lüm ile bunun çevresinde uzanan sığ bö­lümlerden (200 m. derinliğe kadar) oluşmuş yeni bir çöküntü alanıdır. 3. jeo­lojik zaman sonu ile (Tersiyer sonu), 4. je­olojik zaman başlarında (Kuaterner başlarında) bu denizin bugün bulunduğu yer ve dolaylarında yer kabuğu hareketlerinden doğmuş kırılmalar, bunun sonucu olarak geniş ölçülü çökmeler, olmuş ve bu ara­da da körfezler meydana gelmiştir. Deni­zin çevresindeki alanlarda bugün de yer yer sarsantılara rastlanır.

Marmara Denizi’nde fazla ada yoktur.

Adalar, daha çok denizin sığ bölümle­rinde yer almıştır. Ada toplulukları iki böl­gede kümelenmiştir. Bunlar; İstanbul ya­kınındaki adalar topluluğu ile Marmara adaları topluluğudur. Güney bölümünde tek ada olarak sadece imralı adası vardır. Marmara Denizi’nin kuzey kenarı, doğu ve güney kıyılarına göre daha az girintili çıkıntılıdır. Ayrıca sığ deniz sahası gü­ney bölümünde daha çok alan kaplar. Buradaki derinlik genellikle 70-100 m. ara­sındadır.

Burada izmit, Gemlik, Bandırma ve Erdek körfezleri bulunur. Denizin kuzey bölümünde ise, kıyı sed göllerinin mey­dana getirdiği Büyük ve Küçük Çekmece gölleri bulunur.

Denizin yüzey suları az tuzludur. % 22 olan yüzey suları 10-15 m. deniliğe ka­dar kendini hissettirir.

Bu derinlikten sonra tuzluluk artar ve 30 m. derinlikte bu miktar % 37.5 kadar çıkar. 30 m.’den sonra tabana kadar tuz­luluk % 38.5 olarak devam eder. Marmara Denizi’nde üstten bir akıntı, İstanbul Bo­ğazı ile Karadeniz’e doğru ise alttan (dip­ten) bir akıntı mevcuttur. Bu her iki akıntı da Karadeniz ile Ege Denizi’nin, seviye ve yoğunluk farklarından meydana gel­mişlerdir. Marmara Denizi’nde 10 m. de­rinliğe kadar yıllık sıcaklık ortalaması 15 derece kadardır. Bu sıcaklık yazın artıp, kışın azalır. Deniz, ulaştırmada önemli bir yer tutar.

Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER