Bilgi Zamanı

Mağribi ne demek

Mağribi ne demek
18 Mart 2013 - 15:01 'de eklendi ve 2764 kez görüntülendi.

Mağribi anlamı nedir, Mağribi ne demek

Mağribi veya MAĞRİBİ sıf. ve i. (ar. mağrib’den mağribi). Magrip halkından olan (kimse) demektir.

Örnek deyim: Mal bulmuş mağribi gibi sevinmek. Mağripler hakkında bilgi verelim.

MAĞRİBİ, aynı aileden üç arap vezirinin ortak adı. — alî İbnül hüseyİn (öl. 1010). Halep’te Hemdanîlerden Sadüddevle ile ilişkileri bozulunca, Rakka’ya gitti. Rakka’da, fatımî halifesi Aziz Billâh’a, Sadüddevle’nin babası Seyfüddevle’nin eski kölesi Bekçur’u, Dimaşk’a vali tayin ettirdi ve kendisi de veziri olarak birlikte gitti. Bekçur, Ali’nin teşvikiyle yaptığı Halep seferi sonucunda yenilince (991), Ali de Rakka’ya kaçtı. Sadüddevle, Rakka’yı alınca Kûfe’ye ve oradan, halifenin izniyle Mısır’a gitti. Ali’nin tavsiyesiyle, yeni Dimaşk valisi, Men-gütigin kumandasında bir orduyu Halep’e yolladı. Mengütigin’in kâtibi olarak orduya katılan Ali, hemdanî kumandanı Lûlû’dan ‘ rüşvet alarak, Mengüâtig’i geri çekilmeğe kandırdı. Halife, bunu duyarak kendisini azledince tekrar Mısır’a döndü. Yeni halife Hakim’e, önce kendisini sevdirdi; fakat sonra, kardeşi ve iki oğlu ile birlikte asılarak öldürüldü. — hüseyİn İbnül alî (Mısır 981-Meyafarikin 1027), Ali İbnül Hüseyin’in oğludur. Babası öldürülünce Remle’ye Tayyi kabilesi emîri Haşan İbnül Miifer-ric’in yanına kaçtı. Oradan da Büveyhîler-den Bahaüddevle’nin veziri Fahrülmülk’e sığındı. Fahrül mülk ile birlikte, Vassıt şehrine, daha sonra Musul’a gitti, önce Ukeylîlerden Karvaş’a kâtip, sonra Irak valisi Müşerrıfüddevle’ye vezir oldu (1028). Bu görevde, ücretli askerlerle anlaşmazlığa düşerek Musul’a, oradan da Diyarbekir hükümdarı Nasnıddevle’ye sığındı ve ölümüne kadar orada kaldı. — muhammed İbnül cafek, ebul febec (öl. 1086), Hüseyin İbnül Ali’nin kardeşlerinden birinin torunudur. Mısır’ı bırakarak Irak’a gitti. Mısır’a dönünce vezir Barizî tarafından Divanülceyş başkam tayin edildi. Vezir Barizî azledilince tutuklandı. Hapisten çıkarılarak vezirliğe getirildi (1058). Daha sonra Divanülinşa’nın başkanlığını yaptı.

Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER