Bilgi Zamanı

Magnezyum elementinin özellikleri

Magnezyum elementinin özellikleri
18 Mart 2013 - 14:57 'de eklendi ve 2941 kez görüntülendi.

Magnezyum nedir, Magnezyum elementinin özellikleri

Magnezyum i. (fr. magnisium’fan). Çok hafif, havada parlak bir ışıkla yanabilen beyaz maden.

b) serbest bir halojen atomu bütünan organik veya inorganik bileşikleri, magnezyumlu bileşikleri ayrıştırır ve ayrışan kısımları bağlayarak bir seri sentetik tepkimeye yolaçar, meselâ:

R—Mg—X + BrCHı—CH = CH2

-*R—CH*—CH = CHa + MgXBr;

c) magnezyumlu bileşikler doymamış bileşiklerle karmaşık maddeler verir. Karmaşık bileşikler asit etkisiyle veya hidrolizle yeni bir kimyasal fonksiyon açığa çıkarır. Aldehit R—CHO, magnezyumlu organik bir bileşikle R’Mg—X tepkimeye girerek organomagnezyum alkolatı verir:

R—CH (OMgX)—R’.

Bu karmaşık bileşik su etkisiyle MgXOH ve R — CHOH — R’ alkolüne ayrışır;

kuru karbon dioksit gazının etkisiyle R—CO—OMgX karmaşık tuzunu verir.

Magnezyum, atom numarası 12, atom ağırlığı Mg=24,32 olan kimyasal elementtir. 1829′da Bussy tarafından ] element halinde elde edilmiştir. 1,7 yoğunluğunda, 650°C’ta eriyen, 1 200°C’ta kayna- 1 yan, gümüş beyazlığında bir katıdır. Koi bu tuz HC1 etkisiyle R—COOH ve MgXCl vererek ayrışır. Karbon-karbon bağını veren bu organomagnezyumlu tepkimeler, sentetik uygulamalar için çok önemlidir; ç) daha karışık durumlarda bir organik molekül, bu etkileme yollarından biri veya öbürüyle organomagnezyumlu maddelerin birden fazla molekülü üzerine etki eder; böylece karbonil klorür O = CCI2,

O = CCh + 3RMg X ->2MgXCl + (R)* COMgX tepkimesine göre bir üçüncül alkolat verir.

Kolayca dövülebilir, fakat çok dayanıklı olmadığı için tel haline getirmek giiçtür. Kuru havadan etkilenmez; nemli havada ise oksitlenir ve ince şerit, tel veya toz halinde olduğu zaman çok parlak bir alevle yanarak magnezyum oksit MgO verir. Kızıl derecede, halojenlerle ve azotla birleşir, kaynama noktasındaki suyu ve asitleri ayrıştırır, oksitlerin çoğunu indirger.

• Magnezyum bileşikleri. Oksidine MgO, magnezya adı verilir.

Magnezyum klorür MgCk, deniz suyundan ve karnalit’ten elde edilir. Hidratlı billûrlar vererek billûrlaşır. Sıcakta magnezya ve hidroklorik asit vererek hidrolize uğrar. Bu dönüşüm, deniz suyunun damıtılması sırasında da meydana gelir.

— Metalürji. Magnezyum tabiatta, daha çok oksit MgO (magnezya ve periklaz), basit karbonat MgCOs (giobertit), magnezyum ve kalsiyum çift karbonatı MgCOs, CaCO.ı (dolomi veya dolomit), magnezyum ve potasyum çift klorürü. MgCh, KC1, 6H2O (karnalit) veya çeşitli silikatlar (magnezit, talk, amyant) halinde bulunur. Ayrıca tuzlu göl ve deniz sularında klorür veya sülfat halinde bulunur.

Magnezyum sülfat da magnezyum klorür gibi, deniz suyunda ve bazı maden suları kaynaklarında (Epsom, Sedlitz) bulunur. Renksiz küçük iğneler şeklinde ve hidratlı olarak billûrlaşır. Alkali sülfatlarla,

MgSO<, KıSO«, 6HtO tipi çift tuzlar verir. Magnezyum karbonat MgCOs tabiatta, gio-berlit’te ve özellikle dolomi’de kalsiyum ve magnezyum çift karbonatı seklinde bulunur. Laboratuvarlarda eczacıların «beyaz magnezya>> dedikleri bir hidrokarbonat ü-retilir. Isıtılan karbonat ayrışır ve kavrulmuş magnezyayı MgO verir.

• Magnezyum tuzlarının özellikleri. Çözelti halinde magnezyum tuzları renksizdir ve tadı acıdır. Alkalilerle ve alkali karbonatlarla çökelir. Çözünmüş fosfat ve amonyum klorür katılarak billûrlaşmış bir amonyum magnezyum fosfat NHıMgPO«, 6H2O çökeltisi verir.

• üretim. Isı ile indirgeme metodunda, indirgeyici olarak kalsiyum karbür kullanılır ve magnezyum cevheri elektrikli fırında işlenir. Elektrolitik metotta ise cevher (magnezya, dolomi veya giobertit) önce klo-rürlenerek magnezyum klorür üretilir, daha sonra da 700°C’a doğru sıcak elektroliz yapılır. Magnezyum klorür ergir, magnezyum madenî yüzeyde ve katot kabında toplanır; elektroliz sırasında anottan çıkan klor yeniden cevherin klorlanmasında kullanılır. Elektrolitik yolla elde edüen magnezyum sonradan arıtılır. Arıtma alkali ortamda veya argon gazı eşliğinde, vakum altında veya havasız damıtma ve süblim-lemeyle yapılır (Chaudron metodu).

Magnezyum Nerelerde Kullanılır

• Kullanıldığı yerler. Magnezyumun, büyük bir kimyasal ilgi duyduğu oksijenle bileşikleri, indirgeme ve arıtma etkeni olarak kullanılır. Bakır-magnezyum alaşımları halinde magnezyum, bakır döküm banyolarının ve bakırlı alaşımların oksijenini gidermeğe yarar. Oksijenle kolaylıkla birleşmesi, fotoğrafçılıkta (magnezyumlu flaş) ve piroteknikte kullanılan, göz kamaştırıcı ve hızlı bir alevin çıkmasına yolaçar. Külçe halindeki madende parlama tehlikesi yoktur. Döküm sırasında çelikteki kükürtün giderilmesi için de magnezyum-alüminyum tozu katılır. Magnezyum-bakır, magnezyum-nikel alaşımları sferoidal grafitli dökme demir elde edilmesinde kullanılır.

• Alaşımlar. Magnezyum özellikle uçalı yapım sanayiinde, bazı parçaların ağırlığını azalttığı için çok hafif alaşımların (yoğunluğu 2’den küçük) yapımında kullanı lir. Alaşımlarının ağırlığı, alüminyum alaşımlarının ağırlığından yüzde 20 daha azdır, buna karşılık alüminyum alaşımları kadar dayanıklıdır. En çok kullanılan alaşımları, magnezyum-alüminyum-çinko (bk elektron), magnezyum – alüminyum – bakır magnezyum – seryum veya zirkonyum ala şımlarıdır.

Kalıba döküldüğü (piston, karter, teker lek), haddelendiği, dövüldüğü veya pres ten geçirildiği pervane, kanat kaplama levhaları) zaman, bu alaşımların mekanilı özelliklerini daha da artırmak için homo-genleştirme işleminden sonra parçalar ikinci kere ısıl işlemden geçirilebilir.

— Eczc. Oksitlerinden (bk. magnezya) başka, tedavide kullanılan başlıca magnezyuır tuzları şunlardır: safra söktürücü olarak ve bazen kansere karşı kullanılan klorürü; 30-60 gr’lık dozlarda iç sürdürücü olarak kullanılan sülfatı (sedlitz veya epsom tu zu). Peroksidi bağırsak ve mide antiseptiği, tabiî olsun olmasın silikatları, tiyosülfatı veya hiposülfatı alerjiye karşı günde 0,5 ile 2 gr’lık dozlarda kullanılır. Sitratı 30-60 gr’lık dozlarda müshil gazozu olarak, magnezyum hidrokarbonat veya karbonat ise mide asitliğine karşı kullanılır.

— Foto. Şerit, tel veya tuz halindeki magnezyum yandığı zaman, fotoğraf çekmekte yararlanılan şiddetli bir ışık verir. Bugün aydınlatıcı olarak daha çok elektronik flaşlar kullanılmaktadır.

Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER