Bilgi Zamanı

Kültür Tarihi Okulu

Kültür Tarihi Okulu
08 Haziran 2013 - 9:15 'de eklendi ve 916 kez görüntülendi.

Kültür Tarihi Okulu Nedir

Kültür tarihi okulu, antropolojide, her kültürün kendi bütünselliği içinde ele alın­ması gerektiğini vurgulayan görüş. Alman asıllı ABD’li antropolog Franz Boas ile öğrencileri Ruth Benedict, Margaret Mead ve A. L. Kroeber tarafından geliştirilmiştir. Kültür tarihi okulu, genel kültür yasalarının varlığı konusundaki yaklaşımlarıyla aynı dönemde etkili olmuş kültürel evrimcilik, kültür yayılması kuramı ve coğrafi belirle­nimcilik gibi akımlardan farklı bir çizgi izler.

Çalışmalarında her kültürü kendi tarihi temelinde, ötekilerden bağımsız olarak ele almaya özen gösteren Boas’a göre bir antropologun görevi, bir kültüre bugünkü yapısını kazandıran tarihsel olaylar arasın­daki bağlantıları yeniden kurarak, o kültüre özgü nitelikleri ortaya koymaktır. Bu yakla­şımın temelinde, belli bir toplum incelenir­ken, evrimsel gelişme ve bir kültürün başka bir kültür üzerindeki etkisinin ikinci derece­de önem taşıdığı varsayımı yatar. Boas, topladıkları verileri kültürleri yapay bir başarı hiyerarşisine göre sıralamak için kullanan kültürel evrimcilerin karşılaştır­malı yöntemine karşı, kültürel öğelerle özelliklerin tanımlanmasını temel alan ta­rihsel yöntemi savunmuştur.

20. yüzyılın son çeyreğine değin ABD antropolojisine egemen olan kültür tarihi okulu, her toplumun tarihinin farklı bir evrim gösterdiğini vurgulayarak çağdaş kül­türlerin tek tek incelenmesi yaklaşımını getirdi. Antropolojide alan çalışmalarına önem veren Boas, kültürel öğelerin zihinsel yaşama da yansıdığını savunuyordu. Dolayı­sıyla kültürler arasında karşılaştırma yap­maya temel olacak standart bir ussal yasa­nın varlığını reddetti.

Sonraki çalışmalarında Boas, kültür bağla­mında tek tek bireyleri incelemeye yöneldi. Bireyi sınırlayan, etkin ve her şeyi kuşatan bir çevre olarak bu kültür modeli, antropolojide kültürel belirlenimcilik yaklaşımının gelişmesine yol açtı. Kültür tarihi okuluna bağlı bazı antropologlar da, kültürel etkile­şim ve değişimin öznesi olarak bireyi ele aldılar; bu yaklaşımın ürünü olan kültür ve kişilik araştırmaları sonraki dönemlerde ABD antropolojisini önemli ‘ ölçüde etkiledi.

Psikolojik antropoloji adıyla da bilinen kültür ve kişilik okulu, bireyle içinde yaşa­dığı kültür arasındaki etkileşimin yapısını açıklamayı amaçlar. Aynı kültür içinde yaşayan bireylerin farklı davranış biçimleri­ni çözümlemek için, karşılıklı görüşme, rol oynama, Rorschach mürekkep lekesi testi, ayrıntılı yaşam öyküleri elde etme, ailenin rolünü inceleme ve rüya yorumu gibi psiko­lojik yöntemlere başvurulur. Bu yaklaşım, antropologları, önceleri yalnızca biçimsel düzeyde ele alman kültürel özelliklerin simgesel ve duygusal’anlamlarıyla ilgilenme­ye yöneltirken, psikologların da algı, güdü­lenim ve öğrenme süreçlerindeki kültürel öğeleri göz önüne almasını sağlamıştır.

Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER