Bilgi Zamanı

Kılıç Dansı

Kılıç Dansı
24 Mart 2013 - 15:34 'de eklendi ve 1090 kez görüntülendi.

Kılıç Dansı Nedir

Kılıç dansı, gerçek ya da temsili kılıçlarla erkeklerin yaptığı ve bereket getirmesi için insan ya da hayvan kurban etme, düşman­larla savaşma, kötü ruhlardan korunma gibi sahnelerin canlandırıldığı dans. Birkaç türü vardır. Bunlardan bir tanesi, dansçıların bir elleriyle kendi kılıçlarının kabzasını, öbür elleriyle de arkalarındaki dansçının kılıcının ucunu tutarak ve karmaşık, genellikle daire biçiminde örüntüler oluşturarak yaptıkları kabza-uç dansıdır. Bir ya da daha çok dansçının yaptığı savaş dansları, eski za­manlarda askeri eğitimin bir parçası olma­nın izlerini taşır. Çapraz-kılıç dansları, yere çaprazlama konmuş iki kılıcın ya da bir kılıçla bir kının üzerinde yapılır. Bir halka oluşturularak yapılan gerilla dansları da çoğunlukla kılıç danslarının bir türüdür.

Avrupa’da, örneğin İngiltere, Bask ülkesi, Çekoslovakya ve İspanya’da çok yaygın olan kabza-uç dansları bazen danslı bir halk oyununun bir bölümünü oluşturur. Bu oyunlar İngiliz maskeli oyunlarıyla akraba­dır, Yunan halk oyunlarına da benzer. Dansta kılıçlar, uçları tepedeki bir noktada birleşecek gibi tutulur, sonra dansçılardan birinin boynunun vurulması taklit edilir. “Başı vurulan” yere düşerek “ölür”, ardın­dan bir “doktor”, bir “deli” ya da başka bir yardımcı karakter ölüyü diriltir.

Savaşı canlandıran kılıç dansları günümüz­de kılıç-kalkan oyunu biçiminde Türkiye’ de, kama dansı biçiminde İskoç Kanadası’n- da, ayrıca Borneo ve daha başka yerlerde yaşatılmaktadır.

Çapraz-kılıç dansları Avrupa’da, örneğin, İskoçya ve Balkanlar’da yaygındır; ayrıca Hindistan, Borneo ve başka bölgelerde de görülür. Aynı addaki bir halk ezgisiyle oynanan ünlü İskoç dansı Gillie Callum’un adı ilk kez 19. yüzyılın başlarında geçer. Onun yakın akrabası olan İngiliz dansı Bacca’da kılıç yerine, çaprazlama konmuş kilden borular kullanılır. Bu tür dansların içinde, eskiden kılıçla yapılan bölümlerin de bulunduğuna ilişkin kanıtlar vardır; İskoçla­rın Argyll ve Lochaber danslarında dört dansçı sallayarak gösteri yaptıkları kılıçları­nı sonradan yere çatarlar. Kılıçlardan birine dokunulduğu zaman dansın durması gerek­tiği inancı, dansın eski dinsel törenlerle ilişkisinin bir işaretidir.

Gerilla ya da çete dansları özellikle, öte­den beri istilacı orduların kıyımına uğramış olan Balkanlar’da ve Türkiye’de varlığını sürdürmektedir. Bu danslar halka oluşturu­larak oynanır. Başı çeken kılıcını havada döndürerek dansa başlar, bunu çoğunlukla doğaçlama olarak yapılan savaş figürleri izler. Kılıçları havada vınlatarak çevirmek, Yugoslavya ve Bulgaristan’da tedavi edici ve bereket getirici bir etkisi olduğuna inanılan rusalia’da da görülür. Bu dans, çeşitli İngiliz kabza-uç danslarından daha eskidir ve büyük bir olasılıkla da ilkçağdaki bir uygulamadan, dans alanının kılıç “vınla­tarak” kötü ruhlardan temizlenmesinden kaynaklanmaktadır.

Avrupa’da esnaf loncaları bu türden bir­çok dansı benimseyince, kılıçların yerini de çoğunlukla çeşitli zanaatlarda kullanılan aletler almıştır. Sopalarla yapılan danslar hem kılıç danslarıyla, hem de Morris dansı gibi erkeklerin çift sıra oluşturarak yaptıkla­rı ayin danslarıyla akrabadır. Morris ailesin­den pek çok dansta kılıç kullanılır.

Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER