Bilgi Zamanı

Kervan Nedir

Kervan Nedir
13 Ağustos 2013 - 23:38 'de eklendi ve 1738 kez görüntülendi.

Kervan Nedir, Kervan Hakkında Bilgi

Kervan, genellikle çöl gibi aşılması zor ya da tehlikelerle dolu bölgelerin güçlüklerine ortaklaşa göğüs germek için birlikte yolcu­luk eden tüccar, hacı ya da gezgin toplulu­ğu. Asya ve Kuzey Afrika’nın çöllerinde kervanların en yaygın binek ve yük hayvanı deveydi. Az yiyecekle yetinme, dayanıklı olma ve çok miktarda yük taşıma gibi özellikleri nedeniyle develer kervan yolcu­luğuna son derece uygundu.

Bazı yörelerde de arabaya koşulmuş develerle yolculuğa çıkılırdı. Örneğin Çin’deki Kalgan ile Mo­ğolistan’daki Kyakhta arasında çay ticareti yapan kervanlar yüklerini böyle taşırdı. Ama çoğunlukla, yükler iki yana sarkan eşit ağırlıkta denkler biçiminde devenin sırtına bağlanırdı. Sıcak havada yapılan uzun yol­culuklarda bir deveye ortalama 160 kg kadar bir yük taşıtılırdı. Ama kısa yolculuk­larda, daha serin havalarda ya da kervancı­lar daha az gümrük vergisi ödemek istedi­ğinde bu yük 450 kg’ye kadar çıkarılabilirdi. Yolcular devenin iki yanma asılmış küfeler­de otururdu.

Kervanların büyüklüğü yükün miktarı, yo­lun güvenlik durumu ve eldeki deve sayısı gibi etkenlere bağlıydı. Bilinen en büyük kervanlar özel amaçlı yolculuklara çıkanlar­dı. Kahire ve Şam’dan Mekke’ye giden Müslüman hacı kervanlarına bazen 10 binin üzerinde deve katılırdı. Sahra’yı aşarak Ta- udenni’den Timbuktu, Bilma ya da Ayr’a tuz götüren kervanlar çok daha büyüktü. Tuz ticaretinin gerileme içine girdiği 1908’de bile bu tür kervanlarda 20 bin kadar deve yer alırdı.

Kervanlarda en öndeki devenin eyerine bağlı bir ip sırayla öbür develerin burun halkalarından geçirilerek 40 deveye kadar varan kafileler oluşturulurdu. Çöl göçebele­ri çoğunlukla yan yana giden üç ya da dört kafileli kervanlarla yolculuk ederdi. Bazı Çin kervanları ise tek bir uzun kafile oluştu­racak biçimde yol alırdı.

Kervanların yolculuk süresi yoldaki su kaynakları ve otlaklar göz önüne alınarak belirlenirdi. Müslüman hacı adaylarının yol­culuklarını Zilhicce ayının 8. gününde Mek­ke’de olacak biçimde ayarlamaları gereki­yordu. Buna bağlı olarak Orenburg kervanı Rusya’daki kış karlarının erimesinden sonra Buhara’dan ayrılırdı. Basra kervanı sonba­harın sonlarına rastlayan yağmurların ardın­dan Halep’ten yola çıkardı. Bir kervan saatte ortalama 3-5 km’lik bir hızla her gün, hava sıcaksa her gece 8-14 saat arasında yol alırdı. Bazı kervan yollarında kervansa­ray) denen konaklama yerleri bulunurdu.

Avrupa’dan Doğu’ya giden deniz yolları­nın açılması birçok yerde kervan ticaretinin gerilemesine yol açtı. Örneğin Çin’i Akde­niz’e bağlayan İpek Yolu bu gelişmeyle işlevini yitirdi. Bazı önemli kervan yolları­nın canlılığı 19. yüzyıla değin sürdü. Ama kara ve demiryolu ulaşımının gelişmesi ve köle ticaretinin yasaklanması bunların da sönükleşmesi sonucunu getirdi. Günümüz­de başka ulaşım biçiminin yokluğu nedeniy­le bazı yerel kervan yolları hâlâ kullanıl­maktadır. Özel bir çekicilik ya da üstünlük taşıdığı için kervan yolculuğunun yeğ tutul­duğu bazı yöreler de vardır. Örneğin çetin bir yolculuğun güçlüklerine katlanarak hac­ca gitmeyi daha değerli sayan bazı Müslü­man hacı adayları hac yolculuğu için kervan yollarım kullanmaktadır.

Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER