Bilgi Zamanı

Karaevli Boyu Hakkında Bilgi

Karaevli Boyu Hakkında Bilgi
11 Ocak 2016 - 16:46 'de eklendi ve 1590 kez görüntülendi.

Karaevli, karabölük olarak da bilinir. Oğuzların 24 boyundan biri. Bozokların Gün Han Oğullan koluna bağlıdır. Ongunu (kutsal hayvan) şahindir. Kaşgarlı Mah- mud’un Divanü Lügati’t-Türk, Reşideddin’ in Camiut-Tevarih, Yazıcıoğlu’nun Selçuk- name (Tarih-i Al-i Selçuk) adlı yapıtlarında Karaevli boyuyla ilgili olarak verilen bilgi­ler, Oğuzların destanlarına ve sözlü gele­neklerine dayandığı için bazı farklılıklar taşır.

Karaevli boyunun Anadolu’da önemli bir varlık gösteremediği, eski belgelerde adının sık geçmemesinden anlaşılmaktadır. Yoğun bir Türkmen yerleşmesine sahne olan Suri­ye, Irak ve İran’da da bu boyla ilgili yer adlarına rastlanmaz. Değişik ülke ve dö­nemlerden kalma kaynaklarda geçen Kara­evli adıyla ilgili bilgilerin boyla doğrudan ilişkisi saptanamamıştır. Osmanlı kayıtları­na göre 16. yüzyılda Sivas’ın güneyinde Yeni İl’de (bugün Kangal ve yöresi) yaşa­yan Dulkadırlılara bağlı Türkmen toplu­lukları içinde büyük bir oymak olan Akça Koyunluların Musa Hacılu (Musacalu) oba­larından biri “Kara Evlü” adını taşımakta­dır.

İç İl’de (İçel) yaşayan Karaevli adlı oymaklar ile Toros Yörükleri arasında görü­len Karaevli adlı yan göçebe birkaç küçük oymağın da bu adı sonradan aldıkları sanıl­maktadır. 17. yüzyılda yaşayan Ebu’l-Gazi Bahadır’ın Şecere-i Terâkime adlı yapıtında söz ettiği Ceyhun (Amu Derya) ve Hazar Denizi kıyılarındaki Karaevli topluluklarının Oğuz boyuyla kesin ilgisi bilinmemek­tedir.

16. yüzyılda Anadolu’da Karaevli adını taşıyan sekiz yer adı saptanmıştır. Bunlar Bolu, Kastamonu ve Sivas bölgelerindedir. Günümüzde ise biri Karaevliler olmak üze­re 10 tane Karaevli adlı köy bulunmaktadır. Bu yerleşmelerden çoğunun, adlarını Oğuz boyundan aldıkları ileri sürülebilir.

Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

 BU HABER HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR

( 1 Yorum )

  • A. Vural Oktem ;

    Benim sülalemin köyünün ismi Karaevlidir. Bugün de bu isim
    köyümüzde yaşatılmaktadır. Köyü kuran kişilerin bölge halkından biraz farklı olarak traşlı kişiler oldukları, onun için civar köylerin
    onlara traşlı dedikleri söylenir. Köy ahalisinin bugünkü torunlarının bir kısmı soyad olarak Traşlı’yı almışlardır. Köy daha sonra nedendir bilinmez Yanıkdam ismi ile anılmıştır. Malûm dam ev anlamındadır. Bir yangın sonucu böyle bir ismin türemiş olduğu düşünülebilir. Köyün bugünkü ismi Alibeyli’dir. Bana göre köyü kuranlar Oğuzların Karaevli boyundandır. Köyün ismi ise kendileri tarafından değil, civar köylüler tarafından verilmiştir. Tıpkı Bayat, Tatarlı, Afşarlar vs gibi. Diğer bir husus da Kayılarla aynı gruptan olmalarına rağmen Anadolu’da sayıları niçin az ve varlıklarının niçin zayıftır. Acaba kalabalık ve devlet kuran Kayılar içinde erimişler miidir? Bu hususlardaki görüşleri öğrenmek isterim. Saygılar.

    20 Kasım 2015 22:47