Bilgi Zamanı

Kan davası nedir Kökeni Hakkında Bilgi

Kan davası nedir Kökeni Hakkında Bilgi
27 Nisan 2013 - 6:39 'de eklendi ve 1644 kez görüntülendi.

Kan davası nasıl olur, Kan davası nedir hakkında bilgi, Kan davasının kökeni

Kan davası, kan gütme olarak da bilinir, genellikle akrabalık ilişkilerine dayalı toplu­luklar arasında intikam güdüsünden kay­naklanan, karşılıklı misilleme biçimindeki cinayetlere dönüşen ve süreklilik gösteren çatışma durumudur. Kökeninde, henüz devle­tin ortaya çıkmadığı kabile sisteminde, klan­lar ve kabileler arasındaki ilişkiler alanının tümünü düzenleyerek üstün bir otoritenin ve hukukun bulunmaması, dolayısıyla her klanın kendi üyelerini korumak ve onlara başka klanlardan gelebilecek saldırıları ce­zalandırmakla yükümlü tek merci olması yatar. Günümüzde ise kan davası, hukuk düzeninin bulunmadığı, hak arama süreci­nin işlemediği ya da uyuşmazlıkların iki taraf açısından kabul edilebilir bir çözüme kavuşturulamadığı toplumlarda ortaya çıkar ve geleneksel yapının güçlü olduğu yerlerde çeşitli biçimler altında varlığını sürdürür.

Kan davası genellikle haksızlığa uğrayan taraftan bir kişinin intikamım alma, onurunu kurtarma ya da misillemede bulunma biçiminde başlar. Düşman toplulukların aynı siyasal ya da kültürel birimin üyeleri olmak gibi ortak özellikleri vardır. Her topluluk içinde, tek tek üyeleri dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı koruyan güçlü bir kolektif dayanışma anlayışı egemendir. Benzer yapı­da bir başka topluluğun üyelerinin yol açtığı zarardan bu yabancı topluluğun bütün üyeleri kolektif biçimde sorumlu tutulur. Her iki tarafın ilk cinayete karşılık bir intikam cinaye­tini “hakkın yerine gelmesi” olarak görmesi durumunda kan davası doğmaz.

Yazısız toplumların çoğunda kan davasını önleyecek ya da bitirecek kurumlar vardır. Melanezya’daki Trobriandlılar ile Sudan’daki Nuerlerde olduğu gibi onuru koruma açısın­dan intikamı kaçınılmaz gören anlayışların varlığına karşın, kan bedeli ödemek uygu­laması intikam cinayetinden daha yaygındır. Avustralya Yerlileri de kan davası yerine çoğu kez düzenli savaşı yeğlemişlerdir. Güçlü bir merkezî devletin ortaya çıkması genellikle kan davasını da ortadan kaldırmıştır.

Türkiye’de kan davası toplumsal gelişmeyle birlikte ortadan kalkma eğilimi gösteren eski bir âdettir. İstatistik verilere göre öldürülen birinin kanım güderek düşman aileden bir başka kişiyi öldürme eğilimi Gaziantep, Kon­ya, Mardin, Urfa ve Trabzon illerinde dikkati çekecek ölçüde yaygındır. Kan davasında her iki taraf da genellikle ailenin erkek üyelerini hedef alır; kadın ve çocuklara yönelik cina­yetlere az rastlanır. Kan davasının aile düzeyi­ni aşarak aşiretler arası köklü düşmanlığa dönüştüğü Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da, bazen kadın ve çocukları da içine alan toplu cinayetler görülür.

Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER