Bilgi Zamanı

Kamu Yönetimi Nedir

Kamu Yönetimi Nedir
28 Nisan 2013 - 13:15 'de eklendi ve 1257 kez görüntülendi.

Kamu Yönetimi Ne Demek, Kamu Yönetimi Nedir

Kamu yönetimi, yönetimlerin politika ve programlarını uygulamaya yönelik etkinlik­lerdir. Bazı durumlarda bu etkinlikleri yerine getiren örgütü belirtmek için de kullanılır. Çağdaş kamu yönetimi, hükümet program­larının belirlenmesinde de bazı sorumluluklar taşımakla birlikte, temelde yönetsel uygulamaların planlanması, örgütlenmesi, yönlendirilmesi, eşgüdümü ve denetimi iş­levlerini kapsar.

Kamu yönetimi, bütün sistemlerde var olan ortak bir etkinlik alanıdır, çünkü bütün ülkelerin, politikalarını uygulayacak bir mekanizmaya gereksinmeleri vardır. Kamu yönetimi merkez ve taşra örgütlerinin (fe­deral sistemlerde aynı zamanda bölge ve eyaletlerin) sorumluluğundadır. Çağdaş ka­mu yönetimi Avrupa’da feodal düzenin yerini ulusal devletlere bırakmasıyla birlikte ortaya çıkmış bir kurumdur. Bu süreçte siyasal iktidarın merkezîleşmesi, ülke düze­yinde etkinlik gösteren uzmanlaşmış bir kamu yöneticileri topluluğunun oluşturul­masını zorunlu kıldı. Zamanla kara Avru­pa’sı, İngiliz, Amerikan ve Sovyet olmak üzere dört tür kamu yönetim sistemi ortaya çıktı.

Kara Avrupa’sı sisteminin özelliği, hükü­metteki değişmelere karşın idarede sürekli­lik ve istikrarın korunmasını sağlayan ve yetkilerini yalnız yasadan alan bir bürokra­sinin varlığıdır, ingiliz sistemi, bakanlara siyasal önerilerde bulunan, çok yönlü eği­tim görmüş seçkin bürokratlarla ayırt edilir. Amerikan sistemi eşitlikçilik, yönetim kurumlannda siyasal atamalardan kaynakla­nan istikrarsızlık ve bürokratların üst dü­zeyde uzmanlaşmış olması gibi özellikler taşır. Sovyet sisteminin ayırt edici özelliği devlet gücünün fazlasıyla yoğunlaşmış ve merkezileşmiş olması, tek parti denetiminin bütün yönetim birimlerini içine alması ve teknokrat bürokratların sayısının giderek artmasıdır.

Kamu yönetimini iyileştirmeye yönelik çabalar her sistemde değişik biçimler altın­da yürütülmektedir. 20. yüzyılda en önemli kamu yönetimi hedeflerinden biri, yönetim süreçlerine daha iyi bir işlerlik kazandırma­yı amaçlayan bürokrasi reformudur. Örne­ğin, Amerikan sisteminde siyasal kayırma yerine yeterlilik esasına göre işe alınan bürokratlar önemli ölçüde artmış, İngiliz sisteminde adayları daha geniş bir kesimden sağlama yönünde çabalar gösterilmiştir. Ka­mu yönetimlerini iyileştirmeye yönelik öbür hedefler aşırı harcamaları kısmak, verimlili­ği artırmak ve örgütlenme yapısını geliştir­mektir. Planlama, kaynak dağılımı, yasama ile yürütme arasındaki ilişkiler ve daha gelişmiş bir sorumluluk mekanizması açısın­dan bütçeyi etkili bir araç haline getirme çabaları da hedeflerden birini oluşturur.

Kamu Yönetimi hakkında Bilgi verdik.

Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER