Bilgi Zamanı

Kalp Hastası Nasıl Zayıflar

Kalp Hastası Nasıl Zayıflar
11 Nisan 2013 - 0:49 'de eklendi ve 1084 kez görüntülendi.

Kalp hastalarının zayıflarken dikkat etmesi gerekenler :

KALP HASTALIĞI VE ZAYIFLAMA

Modern tıpla ilgili bilgilerin geliş­mesi kalp hastalıklarının tedavisinde de bize beni ufuklar açmıştır. Yakın zamanlara kadar kalp hastalıklarına en iyi gelen tedavinin mutlak istirahat olduğu fikri hemen herkes tarafından kabul edilip uygulanmakta idi. Kalp hastalarının çok mecbur olmadıkça yürümemeleri ya da yürüyeceklerse fevkalâde kısa mesafelerde ve çok ya­vaş yürümeleri salık verilirdi. Araştır­malar sonunda elde edilen gelişmeler bu kanının bir ölçüde hatalı olduğu so­nucunu doğurmuştur. Lüzumundan fazla dinlendirilen veya çalıştırılmayan kalbin, gücünü daha çok yitirdiği da­ha çok hastalandığı böylece fayda yerine zarar gördüğü artık anlaşılmıştır. Bilindiği gibi kalbi besleyen koroner damarların yeteri kadar kalbe kan ver­memesine bağlı olarak “Angine de poitrin” ve “Enfarktüs” dediğimiz hastalıklar ortaya çıkmaktadır. Yakın zamanlara kadar bu hastalığa tutulan­lar senelerce en ufak bir hareketten menedilir, birkaç merdivenli evde oturuyorlarsa hemen değiştirerek bir ze­min kata taşınmaları tavsiye edilir, ak­tif hayatı gerektiren işini tasfiye etmesi veya emekliye ayrılmasının hayatı için gerekli olduğu belirtildi. Bugün bu hastalıkların ortaya çıkmasında şiş­manlığın büyük bir önemi olduğunu biliyoruz. Damar duvarları yağ ve so­nunda kireçle dolan bu hastaların koronerlerinin günün birinde çalışmadığı ve yukarıda söylediğimiz hastalıklara tutulduğu bilinmektedir. Şişman bir insan sadece daha zinde olmak için de­ğil, bu hastalıklara tutulma şansını azaltmak için de zayıflamak zorunda­dır. Şişman, sinirli ve arasıra küçük de olsa tansiyonu çıkan hastalar ciddi bir zayıflama sporu, egzersiz ve ruhen dinlenme kürlerine tutulmadıkları za­man enfarktüs olma ihtimali çok faz­la olmaktadır. Dengeli bir yemek ve yürüme enfarktüs olmama için ne ka­dar önemli ise, angine de poitrin ve en­farktüse yakalanmış olanların bu has­talıklardan büyük ölçüde kurtulmaları ve tekrar yakalanmamaları için de dengeli bir yemek rejimi, yürüyüş ve egzersiz yapmaları o kadar önemlidir. Bir anginer de poitrin’i olan veya en­farktüs geçirmiş olan hastalara diğer ilâç tedavileri yanında muntazam ve tedrici artan yürüyüş ve egzersizler tav­siye etmekteyiz. Bu yürüyüşler ve gı­da indirmeleriyle hastaların ne kadar zinde ve sıhhatli olduklarını görüp şaş­mamak mümkün değildir.

Yürüdükçe kalbin kan ihtiyacı ar­tacak ve organizma bu ihtiyacı karşı­lamak üzere yeni yan damarlar mey­dana getirecek ve bu şekilde kalbin za­manla normale dönmesi mümkün ola­caktır. Çok istirahat dolaşımı ve kan ihtiyacını yavaşlatmakta bu da gerek kalbin gerek dokuların sıhhatli olma­ması sonucunu doğurmaktadır.

Görülüyor ki, gerek kalp hastalı­ğına yakalanmamak, gerek yakalan­dıktan sonra bundan tez elden kurtu­labilmek için sıhhatli dengeli bir spor ve gıda rejimini tatbik etmek gereki­yor. Yokuş ve merdiven kalbi yorar fikri, bu açıdan da yanlıştır. Vücudu alıştırmadan ve yavaş yavaş geliştirme­den yapılan büyük bir yürüyüş, yokuş çıkış elbette ki kalbe yorgunluk vere­cektir. Fakat başlangıçta yavaş olan egzersizler artırılır ve küçük yokuşla­ra alışkanlık gün gün fazlalaştırılırsa birkaç ay sonra ne yürüyüş ne merdi­ven ne de yokuşun hiçbir sıkıntı ver­mediği ve kalbi yormadığı kendiliğin­den görülür.

Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER