Bilgi Zamanı

İsmail Bey Külliyesi Kastamonu

İsmail Bey Külliyesi Kastamonu
23 Nisan 2017 - 13:46 'de eklendi ve 2041 kez görüntülendi.

İsmail Bey Külliyesi Nerede Hakkında Bilgi

İsmail Bey Külliyesi, Kastamonu’da, Candaroğullarından ismail Bey’in 15. yüz­yılın ikinci yarısında yaptırdığı cami, medre­se, imaret, türbe, han ve hamamdan oluşan külliye. Yapılar araziye belirli bir düzen gözetilmeden yerleştirilmiştir. Cami, med­rese ve imaretin konuları bir üçgen oluştu­rur. Bu üçgenin güneye bakan tepe nokta­sında cami, doğu köşesinde medrese, batı köşesinde de imaret yer alır. Türbe imaretle caminin, han imaretle medresenin arasında, hamam ise imaretin daha batısındadır.

Yazıtına göre 1454’te tamamlanan cami, kıble ekseni üzerinde kubbeli iki orta me­kân ile, bunlardan arkadakinin iki yanında­ki beşik tonozlu birer yan mekandan oluşur. Bu düzen zaviyeli ya da ters “T” cami şemasına benzer; yalnız burada yan mekân­lar orta mekâna eyvan gibi tümüyle açılma­makta, yalnızca birer kapıyla bağlanmakta­dır. Öndeki kubbeye tromplarla, arkadaki- ne ise pandantiflerle geçilir. Arkadaki kub­benin tepesinde bir aydınlık feneri vardır. Bu kubbeli mekan ile sağ yanındaki kanat mekanın arasında, kuzey beden duvarının üstünden tek şerefeli minare yükselir.

Kuzey duvarı boyunca beş kubbeli son cemaat yeri uzanır. Kubbeleri taşıyan penci kemerler kare kesitli altı ayağa oturur. Son cemaat yerinin en ilginç yanı cümle kapısı­dır. Basık beşik kemerli kapı, iki yanı sütunçeli, üzeri penci kemerli bir nişin içindedir. Nişin çevresindeki mermer kapla­ma yüzeyi, iki yanda ve üstte yalın geomet­rik geçmelerden oluşan kabartma bir bordür çevreler.

Yazıtındaki 1475 tarihine göre medrese İsmail Bey’in ölümünden sonra, Osmanlı döneminde tamamlanmıştır. Taş duvarlı, dikdörtgen planlı, ortası avlulu bir yapıdır. Avlunun güney yarısındaki dershane asıl yapı kütlesinden dışa taşar. Hücrelerin ve kubbeli dershanenin önünde avluyu dola­nan ahşap revaklar yanmıştır.

1460’tan önce tamamlanan türbe, kesme taştan yapılmış kare planlı bir yapıdır. Tuğladan yapılmış kubbesi, gene tuğladan, sekizgen bir kasnağa oturur. Kubbeye geçiş yelpaze biçimli üçgenlerle sağlanmıştır, için­deki mezarlarda ismail Bey’in akrabaları yatmaktadır. Lahitlerin taşlarındaki özenle yazılmış sülüs yazılar dikkati çeker.

Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER