Bilgi Zamanı

İskenderun Demir-Çelik Tesisleri

İskenderun Demir-Çelik Tesisleri
14 Şubat 2013 - 7:35 'de eklendi ve 1202 kez görüntülendi.

İskenderun Demir-Çelik İşletmeleri Hakkında Bilgi, İskenderun Demir Çelik Tesisleri nerede nedir

Türkiye’nin en büyük demir-çelik sanayi kompleksi. İskenderun’un kuzeyinde yer alır.

II. Beş Yıllık Plan döneminde, var olan demir-çelik tesislerinin gereksinmeyi karşı­layacak kapasiteye sahip olmaması nedeniy­le üçüncü bir tesisin kurulması düşüncesi oluştu. Aynı dönemde SSCB’den satın alın­ması düşünülen yedi sanayi projesi arasında demir-çelik tesisleri de yer alıyordu. SSCB ile 25 Mart 1967’de imzalanan kredi anlaş­ması çerçevesinde, karşılığı ürünle ödenmek üzere tesisin yapımını SSCB’nin üstlenmesi kararlaştırıldı. SSCB’nin hazırladığı projeyi inceleme ve projeyle ilgili danışmanlık hiz­metini yürütme işi John Miles and Partners firmasına verildi. Araştırmalar sonunda ku­ruluş yeri olarak İskenderun seçildi. SSCB ile 10 Ekim 1969’da imzalanan sözleşme ve ek kredi anlaşmasında tesislerin işletmeye açılması için belirlenen 58 aylık süre, 1970’te yapılan yeni protokolle 52 aya indi­rildi. 3 Ekim 1970’te temeli atılan tesisler öngörülen sürede bitirilemediğinden, üreti­me bir yıllık gecikmeyle 1975’te geçilebildi. Tesislerin yapımında 200 Sovyet teknisyeniy- le birlikte 20 bin dolayında Türk teknisyen ve işçi de çalıştı. Başlangıçta SSCB’den sağlanan krediyle birlikte 6,5 milyar TL olarak öngörülen toplam maliyet, 1975’e gelindiğinde 10 milyar TL’ye yaklaşmış bu­lunuyordu.

İlk yüksek fınnı 1975’te, ikincisi 1979’da, üçüncüsü de 1985’te üretime geçen İSDE­MİR’in sıvı ham demir kapasitesi yılda 2 milyon 450 bin tondur, sıvı çelik kapasitesi ise yılda 2 milyon 200 bin tondur. Başlıca üretim birimleri kok fabrikası, hammadde hazırlama tesisleri, sinter tesisi, yüksek fırınlar ve çelikhane tesisiyle kütük, orta profil, hafif profil ve tel çubuk haddehaneleridir. 1992 verilerine göre İSDEMİR Türkiye’deki top­lam metalurjik kok kömürü üretiminin yak­laşık yüzde 45’ini, pik demir üretiminin yüzde 50’sini, sıvı çelik üretiminin ise yüzde 19’unu sağlamaktaydı

Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER