Bilgi Zamanı

İş Ortaklıkları Nasıl Yapılır

İş Ortaklıkları Nasıl Yapılır
10 Aralık 2012 - 23:53 'de eklendi ve 1875 kez görüntülendi.

İş ortaklıklarında Kurumlar ile gerçek kişilerin ticari faaliyetlerine ilişkin tüm kararlar, “risk planlaması” yapılarak verilir. Özellikle büyük sermaye birikimi, teknolojik donanım ile teknik uzmanlık gerektiren köprü, otoyol, baraj ve enerji santrali inşaatları gibi ihalelere dahil olan yerli ve yabancı firmaların belli bir sürede sonuçlandırılacakları işler için, bürokratik ve hukuki işlemleri herhangi bir sürece bağlı olmayan ve esas itibariyle riskin dağıtılması esasına dayanan “iş ortaklığı” veya “konsorsiyum” şeklinde organizasyon kurma yoluna gittikleri görülmektedir.

Literatürde en fazla isimlendirilen kavramlardan biri olan iş ortaklığı; adi ortaklık, joint venture, ortak girişim ve konsorsiyum olarak da adlandırılmakta ve içerikleri itibariyle farklı anlamlar ifade etmelerine rağmen bu terimler birbirinin yerine kullanılmaktadır. Söz konusu terimler, Borçlar Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK), Kamu ihale Kanunu ve uluslararası uygulamalar çerçevesinde aşağıdaki şekilde karşılık bulmaktadır. • Adi Ortaklıklar; Borçlar Kanununun 520-541. maddeleri arasında düzenlenmiş ve anılan Kanunun 520. maddesinde; iki veya daha fazla kişinin ortak bir amaca ulaşmak için, bir sözleşmeye dayanarak emek ve mallarını birleştirmesi adi ortaklık olarak tanımlanmıştır.

Adi ortaklıkların tüzel kişiliği olmadığı gibi kurumlar vergisi mükellefi olmaları da söz konusu değildir, iki veya daha fazla kurumlar vergisi mükellefinin adi ortaklık kurmak suretiyle faaliyet göstermeleri halinde, ortaklıktan elde ettikleri kârlar, hisseleri oranında şirketlerin kurum kazancına dahil edilir. Adi ortaklık kurulmasında hiçbir şekil şart aranmaz.

• İş Ortaklığı; Kurumlar vergisine tabi kurumların, kendi aralarında veya şahıs ortaklıkları ya da gerçek kişilerle belli bir işin birlikte yapılmasını ortaklaşa yüklenmek ve kazancını paylaşmak amacıyla kurdukları ortaklıklardan mükellefiyet tesis edilmesini talep edenler iş ortaklıklarıdır. KVK’da yer alan bu hükme göre, hukuki statüsü adi ortaklık olan ve tüzel kişiliği bulunmayan iş ortaklıkları, kurumlar vergisi açısından ihtiyari olarak mükellef olmayı tercih edebilmektedirler.

– Konsorsiyum ve Ortak Girişim; Konsorsiyum kelimesi, tek idare altında toplanmış şirketler birliğini ifade eder. iki veya daha fazla kişinin, taahhüt ettikleri işin bir bölümünün yerine getirilmesinin sorumluluğunu diğerlerinden bağımsız olarak yüklenmek suretiyle katkılarını birleştirmeleri konsorsiyum olarak tanımlanır.

Kamu ihale Kanununda ortak girişimler, “ihaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı ve konsorsiyumlar” olarak tanımlanmıştır. Ortak girişim ve konsorsiyum terimleri genel olarak birbirlerinin yerine kullanılır.

Cem ARSLAN

Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER