Bilgi Zamanı

Hınıs Nereye Bağlı

Hınıs Nereye Bağlı
16 Temmuz 2013 - 23:14 'de eklendi ve 1788 kez görüntülendi.

Hınıs Nerededir, Hınıs Nereye Bağlıdır

Hınıs, Doğu Anadolu Bölgesi’nde, Erzu­rum iline bağlı ilçe ve ilçe merkezi kent. Yüzölçümü 1.799 km2 (1986) olan Hınıs ilçesi kuzeyde Tekman, kuzeydoğuda Kara­yazı, doğuda Karaçoban ilçelen, güneyde Muş ili, batıda gene Muş ili ve Tekman ilçesiyle çevrilidir.

İlin güneydoğusunda, yüksek bir platoda yer alan Hınıs ilçesi, Hınıs-Varto çöküntü alanının kuzeydoğu kesimini kaplar. İlçenin en önemli akarsuyu, Bingöl Dağlarının do­ğu ve kuzeydoğu yamaçlarından kaynakla­nan Hınıs (Kocasu) Suyudur. Doğu-batı doğrultusunda akarak Hınıs Ovasından ge­çen ve çeşitli akarsularla beslenen akarsu, ilçe sınırları dışında Murat Irmağına katılır. İlçenin temel ekonomik etkinliği olan ve özellikle koyun ile sığıra dayanan hayvancı­lık, geleneksel yaylacılık yöntemiyle sürdü­rülür. 1980’lerde uygulanan bir proje çerçeve­sinde yöredeki hayvancılığın geliştirilmesi, modern tekniklerin ve besiciliğin yaygınlaştırılması çalışmaları başlatılmıştır. İlçede hay­vancılık genellikle canlı hayvan ticaretine yönelik olarak yapıldığından et üretimi dü­şüktür. Başlıca hayvansal ürünler süt, peynir, yün, kıl ve deridir. İlçe köylerindeki ilkel el tezgâhlarında halı ve kilim dokunur. Bitki­sel üretim ikincil geçim kaynağı durumun­dadır. Hınıs Ovasında buğday, şeker panca- n, patates ve arpa ile az miktarda çavdar, baklagiller, elma ve soğan yetiştirilir. Tarı­mın yanı sıra Hınıs kentindeki ticareti de elinde tutan büyük toprak sahiplerinin bir bölümü Erzurum kentinde yaşar. İlçede işletilen linyit yataklarının görünür ve muh­temel rezervi 33 milyon ton olarak hesap­lanmıştır.

Hınıs’ın tarihine ilişkin yeterli bilgi yoktur. 19. yüzyıl sonlarında Erzurum vila­yetinin Merkez sancağına bağlı bir kaza olan Hınıs, 1916’dan 1918’e değin Rus kuvvetlerinin işgalinde kalmıştır. Hınıs kenti, dar bir çevreye ticaret ve hizmet sağlayan küçük bir yerleşim merke­zidir. Kentin ana ulaşım ağıyla bağlantısı zayıftır. Düşük nitelikli bir yolla Tekman üzerinden Erzurum’a ve güneyde Varto üzerinden Muş’a bağlanır. İl merkezi Erzu­rum’a 113 km uzaklıktadır.

I. Süleyman (Kanuni) döneminde onarılıp eklemeler yapıldığı bilinen yıkıntı durumun­daki Hınıs Kalesi’nin İlhanlı yapısı olduğu sanılmaktadır. Yörede aynca Kalecik ve Toprakkale kaleleri vardır. Eskiden yanında bir medrese olduğu bilinen Hınıs Uluca- misi, 1734’te Alaeddın Bey tarafından yaptırılmıştır.

Hınıs Belediyesi Cumhuriyet’ten önce ku­rulmuştur. Hınıs hakkında bilgi aktardık.

Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER