Bilgi Zamanı

Hezekiel Peygamber Kimdir

Hezekiel Peygamber Kimdir
16 Temmuz 2013 - 17:14 'de eklendi ve 3566 kez görüntülendi.

Hezekiel Peygamber Kimdir, Hezekiel Peygamberin Kitabı, Hezekiel Peygamber Hakkında Kısaca Bilgi

Hezekiel, İbranice yehezkel (ü. İÖ 6. yy başlan), İsrailoğullarının peygamberlerin­den biri. Eski Ahit’te kendi adını taşıyan kitabın bir bölümünün yazarıdır.

Peygamberlik görevi Kudüs ve Babil’de İÖ 6. yüzyılın ilk 30 yılı boyunca sürmüştür. Hezekiel’in, yeni bir ahidin kaçınılmaz ol­duğu yönünde Peygamber Yeremya’yla pay­laştığı inanç ve Tanrı’nın bu ahdi kendisi ve kutsal adı uğruna gerçekleştireceğini vurgu­laması Yahudi ve Hıristiyan ilahiyatı üzerin­de derin etkide bulunmuştur. Hezekiel’in Kudüs’teki ilk kehanetleri (y. 592’den son­ra) yaklaşan şiddet ve yıkımın habercisidir; sonraki sözleri ise Babil’e sürgün edilen İsrailoğullarının umutlanm dile getirir.

İÖ 6. yüzyılın başlarında İsrailoğullannın elindeki son toprak parçası olan küçük Yahuda devleti de giderek güçlenen Babil İmparatorluğu’nca ortadan kaldırıldı. İÖ 597’de Kudüs fethedildi. Yahudi direnişi yeniden başlayınca İÖ 587-586’da kent uzun bir kuşatmadan sonra yerle bir edildi. Bu iki yenilginin ardından, İÖ 582’de sağ kalan Yahudi nüfusunun en seçkin unsurları toplu halde zorla Babil’e sürüldüler. Kudüs’ün ilk fethinden önce Hezekiel büyük olasılıkla Kudüs Tapınağı’nda görevli bir din adamıy­dı. İÖ 597’de Babil’e götürülenlerle birlikte Kebar Kanalı üzerindeki (Nippur yakınlarında) Tel-abib’e yerleşti.

Hezekiel Kitabı’nın başlangıcında Hezeki­el’in peygamberlik görevinin “Kral Yehoya- kin’in sürgünlüğünün beşinci yılında”, yani yaklaşık IÖ 592’de başladığı belirtilir. Ta- rihlenebilir son kehaneti de “27. yılda” yani İÖ 570’te gerçekleşmiştir.

Hezekiel Kitabı’nın yorumcuları birçok konuda farklı görüşler savunurlar. Peygam­ber sürekli olarak Yahuda ve Kudüs’te kalanlara seslendiği için bazı tarihçiler He­zekiel’in gerçekte peygamberlik görevim Kudüs’te sürdürdüğü ve Babil ortamının öyküye sonradan eklendiği görüşündedir. Öte yandan bazı yorumculara göre Hezekiel fanatik, kibirli ve bazen saldırganlaşacak kadar hoşgörüsüz bir kişilik taşır. Ama başkalarına göre, seslendiği halkın sorunlarını ve kuşkularını yakından bilen, çevresin­deki yaşama karşı duyarlı, yetenekli, zihni çok yönlü işleyen biridir. Kişiliği hakkındaki bu karşıt görüşler bir yana, Hezekiel’in, özellikle adını taşıyan kitabın Yahudiliğin sürgünden sonra yeniden örgütlenmesiyle ilgili 40-48. bapları aracılığıyla, sonraki yüzyıllarda Yahudiliğin geçirdiği dönüşümü derinden etkilediği yolunda tam bir görüş birliği vardır.

Hezekiel, öteki Eski Ahit kâhinlerinden çok daha fazla simgesel eylemlerle, garip düşlerle ve vecd halleriyle ilişkilendirilmiş- tir. Bütün bunlardan ve “yüzüstü düştüm” (1:28) deyişinden Hezekiel’in kataleptik ol­duğu sonucunu çıkaranlar da vardır. Kendi­sinden önceki peygamberler gibi Hezekiel de Tanrı ile halkı arasındaki ilişkiyi bir kocanın onu aldatan karısıyla arasındaki ilişkiye benzetir. Bu nedenle Yahuda’nın yıkılışını, temelli bir sadakatsizlik yüzünden verilmiş bir hüküm olarak yorumlar.

Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER