Bilgi Zamanı

Hayvan Hastalıkları ve Nedenleri

Hayvan Hastalıkları ve Nedenleri
16 Mayıs 2013 - 12:42 'de eklendi ve 1440 kez görüntülendi.

Hayvan Hastalıkları ve Nedenleri hakkında Bilgi

HAYVAN HASTALIKLARI

Hayvan hastalık­ları çok eski çağlardan beri insanların ilgisini çekmiş ve bu ilgi din, büyü gibi yaşamı kavrama yolunda geliştirilen inançlara yan­sımıştır. Hayvan hastalıkları günümüzde de özellikle ekonomik kayıplara yol açması ve insanlara bulaşma olasılığı açısından önemi­ni korumaktadır. Tıp biliminin veteriner hekimlik dalı yalnız evcil hayvanlarda görü­len hastalıkların değil, aynı zamanda yaba­nıl hayvanlarda görülen hastalıkların ince­lenmesine, tanınmasına ve önlenmesine yö­nelik olarak da çaba harcar. Öte yandan insanların beslenmesinde giderek artan hay­vansal protein açığı nedeniyle hayvan sağlığı sorunlarına köklü çözümler aranmakta, Gı­da ve Tarım Örgütü (FAO) ile Dünya Sağlık Örgütü (WHO) uluslararası planda çalışmalar yapmaktadır.

Günümüzde birçok etkin yöntemin gelişti­rilmiş olmasına karşın hayvan hastalıkları et ve süt üretiminde önemli kayıplara neden olmakta, bazı azgelişmiş ülkelerde hayvan­sal protein kaybı yaklaşık yüzde 30-40 gibi oranlara ulaşmaktadır. Ayrıca azgelişmiş ülkelerde çağdaş hayvancılık uygulamaları­na geçilemediğinden üretim kayıpları çok daha yüksektir.

İnsanlara insanlardan ya da omurgalılar­dan bulaşan hastalıklarda birçok omurgasız hayvanın etken olduğu son zamanlarda an­laşılmış ve ancak Pasteur’ün çalışmalarıyla mikroorganizmaların hastalık nedeni olduk­ları kanıtlanmıştır. Bazı hayvanlar insan hastalıklarının etkeni, taşıyıcısı ya da kona­ğıdır. İnsanlara hayvanlardan bulaşan hastalıklarda evcil hayvanlar büyük bir yer tuttu­ğu için ilk araştırmalar bu yönde yoğunlaştı­rılmış ve evcil hayvanlardan insanlara bula­şan hastalıklar için zoonoz terimi kullanıl­mıştır. Günümüzde ise hayvandan hayvana ya da hayvandan insana bulaşan bütün insan hastalıkları zoonoz adı altında toplanmakta­dır. Zoonozlarda evcil hayvanların rolü büyük ölçüde bilinmekle birlikte insanlarla ilişkisi dolaylı olan sayısız yabanıl hayvan türlerinin rolü üzerine bilgiler yetersizdir. Sarı humma, veba gibi salgın hastalıklar, virüslerin yol açtığı beyin enfeksiyonları ve daha birçokları, insan toplumlarından ba­ğımsız olarak yabanıl hayvanlarda var olan hastalıklardır. Bu gerçek, yabanıl hayvan hastalıklarına duyulan ilginin başlıca neden­lerinden biridir. Hayvan hastalıkları aynı zamanda insan hastalıkları üzerine yapılan araştırmalarda da büyük önem taşır. Bilinen her insan hastalığının aynısına ya da benzerine hiç olmazsa bir hayvan türünde rastlanmakta­dır. Örneğin kronik amfizem atlarda, lösemi kedilerde ve sığırlarda, kas distrofisi tavuk­larda ve farelerde, damar sertliği domuzlar­da ve güvercinlerde, kan pıhtılaşması bo­zuklukları ve nefritler köpeklerde, mide ülserleri domuzlarda, anevrizma hindilerde, şeker hastalığı bir keseğen türünde, süt alerjisi ve safra taşlan tavşanlarda, karaci­ğer iltihabı köpeklerde ve atlarda, hidrose­fali ve deri alerjileri birçok türde, sara köpeklerde ve gerbillerde, kalıtımsal sağır­lık birçok küçük hayvanda, katarakt köpek­lerde ve farelerde, böbrek taşlan köpekler­de ve sığırlarda görülür.

Hayvan Hastalıkları hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER