Bilgi Zamanı

Gureba Hastanesi Nerede

Gureba Hastanesi Nerede
01 Temmuz 2013 - 18:09 'de eklendi ve 1153 kez görüntülendi.

Gureba Hastanesi Nerede, Gureba Hastanesi Nasıl Gidilir

Gureba Hastanesi, tam adı bezmîâlem valide sultan vakıf gureba hastanesi, İs­tanbul’da, sağlık eğitimi ve hizmeti veren tam teşekküllü hastane. Türkiye’nin tek vakıf hastanesi ve hastane adı verilen ilk sağlık kuruluşudur.

1843’te çok sayıda ölüme yol açan çiçek salgım sırasında sağlık kurumlarının yetersiz kaldığını gören II. Mahmud’un kadın efen­dilerinden, I. Abdülmecid’in annesi Bezmiâlem Valide Sultan İstanbul’da bir hastane yaptırmaya karar verdi. Yer olarak Çapa ile bugünkü Vatan Caddesi arasında kalan, o zamanki adıyla Yenibağçe Çayırı uygun görüldü. Hastane 2 Nisan 1845’te törenle açıldı. İki yıl sonra düzenlenen vakfiyesinde hastanenin adı Yenibağçede Kâin Bezmiâlem Gurebâyı Müslimîn Hastanesi olarak belirtildi. Vakıfnamenin ilk koşulu, yoksul ve kimsesiz Müslümanların ücretsiz tedavi edilmesiydi. Hastanenin bilimsel denetimi hekimbaşıya bırakılmıştı; hekim ve cerrah­ların işe alınmasında ve işten çıkarılmasında hekimbaşı yetkiliydi. Bu yetki sonraları Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye-i Şahane Mec- lisi’ne verildi.

201 yataklı bir erkek hastanesi olarak çalışmaya başlayan hastanenin ilk başheki­mi Kaymakam Ahmed Bey’di. Henüz bula­şıcı hastalıklara mikropların yol açtığının bilinmemesine karşın, veba ve bulaşıcı has­talıklar koğuşu öbürlerinden ayrılmıştı. 1892’de bir göz hekimi ile bir operatörün atanması çeşitli servislerin kurulması için ilk adım oldu. 1894 depreminde büyük hasar gördükten sonra boşaltılarak onarılan bina­ya havagazı getirildi. 1900’de masaj (fizik tedavi) ” şubesinin açılmasından sonra 1920’ye değin çok sayıda servis hizmete girdi ve hastane tam teşekküllü denebilecek bir yapıya kavuştu.

Cumhuriyet döneminde hastane ödenek yönünden Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne, 1 Mayıs 1924’te de yönetsel olarak Sıhhat ve Muavenet-i İçtimaiye Vekâleti’ne bağlandı. 1924-25 ders yılı başında Haydarpaşa’daki Tıp Fakültesi’nin son iki sınıfı İstanbul yakasına geçirilince Gureba Hastanesi de 50 kadar öğrenci aldı. Ancak altı ay sonra bu uygulamaya son verildi. 1933 Üniversite Reformu’nda Tıp Fakültesi’nin bazı klinik­leri ve fakültenin Etfaf* Hastanesindeki röntgen bölümü Gureba Hastanesi’ne taşın­dı. Kurum, 1937’de Yenibahçe Vakıf Gure­ba Hastanesi adını taşıyordu.

Evkaf Nazırı Hayri Efendi döneminde 1910’da Yukarı Gureba’da yapımına başla­nan idare ve poliklinik pavyonu ancak 1942’de bitirilebildi, Tıp Fakültesi polikli­nikleri buraya taşındı. 27 Haziran 1956’da hastane yönetsel olarak da Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bağlandı. Bu tarihten sonra ek inşaatlarla gelişmesini sürdürdü. Yukarı Gureba’da diş hekimliği fakültesinin ve öteki bazı kliniklerin oluşturulmasından sonra İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi tüm kuruluşlarıyla Yukarı Gureba’daki ya­pılara taşındı ve 1965’te buranın mülkiyetini satın aldı.

Gureba Hastanesi, Bezmiâlem Hastanesi, Valide Sultan Hastanesi, Gureba-i Müsli­mîn Hastanesi, Vakıf Gureba Hastanesi olarak anıldıktan sonra son olarak Bez­miâlem Valide Sultan Vakıf Gureba Hasta­nesi adını aldı. Kurum bugün Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bağlı katma bütçeli bir hastanedir. 1986’da hastanede bir de kanser tarama, tanı ve tedavi bölümü ile Bezmi­âlem Valide Sultan Sağlık Meslek Lisesi hizmete girmiştir. Hastanenin 14 servisinde 400 yatak vardır. 1969’da temeli atılan 750 yataklı Yeni Vakıf Gureba Hastanesi 1990’da hizmete girmiştir. 1992’de ise eski hastane binasının restorasyonuna başlan­mıştır.

Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER