Bilgi Zamanı

Eylem Nedir (Fizikte Eylemin Tanımı)

Eylem Nedir (Fizikte Eylemin Tanımı)
20 Nisan 2013 - 10:54 'de eklendi ve 992 kez görüntülendi.

Fizik Eylem Tanımı, Eylem Nedir Açıklaması

Eylem, kuramsal fizikte, fiziksel bir siste­min tüm hareketini tanımlayan soyut nice­liktir. Hareket, dar ve geniş olmak üzere en az iki bakış açısından tanımlanabilir. Dar açı­dan bakış bir nesnenin davranışının ardışık biçimde incelenmesini içerir. Geniş açıdan bakış ise bir nesnenin gerçekteki davranışı­nın tam olarak betimlenişini içermenin yanı sıra, bir başlangıç durumunu bir son duru­ma bağlayan bütün olanaklı gelişme yollarını da sergiler. Geniş bakış açısından, bu iki durum arasındaki her yola, bu yolun belirle­yici bir özelliği olan ve eylem olarak adlandırılan sayısal bir nicelik karşılık gelir. Eylem, sistemin ortalama kinetik enerjisi­nin iki katının, başlangıç ve son konumlar arasında geçen süreyle çarpımı olarak düşü­nülebileceği gibi, sistemin ortalama momentumunun, başlangıç ve son konumlar arasındaki uzaklıkla çarpımı olarak da alı­nabilir.

Bir sistemin iki durum arasındaki her gerçek hareketinde eylemin değeri ya mak­simum ya da minimumdur. Sistemin davra­nışı, çoğu kez eylemin minimum olduğu (en küçük eylem) yolu izler. Bir optik sistemde, örneğin bir mikroskopta, ışık merceklerden kırılmalara uğrayarak geçerken en küçük eylemli yol boyunca gider. Işık için eylem gidilen yolda geçen zamanla orantılı oldu­ğundan ışık, en kısa sürede alınabilecek olan yolu izler.

1900’de kuvantum kuramının ortaya kon­masıyla eylem kavramı yeni bir önem kazandı. Molekül ya da atom düzeyindeki parçacıklann davranışlarının tanımlanma­sında daha önce hiç akla gelmeyen bir kısıtlama koymak gerekti: Eylemin, ancak değeri çok küçük olan bir sabitin tamsayı katlarına eşit olduğu hareket durumları olanaklıydı. Atomaltı boyutlardaki parça­cıkların (temel parçacıklar) davranışlarının kesikli (kuvantalanmış) olması gerektiğini ilk kez öne süren Alman fizikçi Max Planck’ın adıyla anılan bu sabitin eylemin doğal birimi (kuvantumu) olduğu belirlen­di.

Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER