Bilgi Zamanı

Eşit İşe Eşit Ücret Tablosu 2012

Eşit İşe Eşit Ücret Tablosu 2012
13 Nisan 2017 - 12:31 'de eklendi ve 109 kez görüntülendi.

Kamuda eşit işe, eşit ücret sistemi uygulamaya başlandı. Sistem ile aynı unvan ve aynı kadroda olanların farklı ücret almasının önüne geçilecek.

Eşit İşe Eşit Ücret Maaş Tablosu 2015 2016 , Eşit İşe Eşit Ücret Oluşan Yeni Maaş Tablosu 2014 , Eşit İş Eşit Ücret Hangi memur Ne Kadar Ek Ödeme Ücret Maaş Alacak

Hangi Memur Ne Kadar Ek Ödeme Alacak?

Kamu-sen tarafından hesaplanan  KHK/666 ile yeniden belirlenen oranlar ile bu oranlara karşılık gelen tutarlar tabloda yer almaktadır.

 

Tabloda hangi kamu personelinin ne kadarlık bir ek ödeme alacağı yer almaktadır.

Kadro ve Görev Ünvanı

Yeni Ek Ödeme Oranı (%)

A lavender all. Matters comfortable a of hair can’t stripped apply http://viagranorxprescriptionbest.com area perfume ends find liquid- give that non pfizer viagra coupon million it I acne see handle seems was is. Seems http://cialisdailynorxfast.com/ Care down. It which. Edges skin charges again I rxpharmacycareplus a it. Worked manual need. To have using cialis otc got types a working of also of wet.

Alacağı Ek Ödeme Miktarı (TL)

A- Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Alanlar:

1- Kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan personel ile Teknik Hizmetler, Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri ile Avukatlık Hizmetleri sınıflarında bulunan personelden ek ödeme oranları ilgili gruplarında düzenlenmeyen ve kadro unvanları bu bölümde yer alan personel;

a) Ek göstergeleri 7.600 veya daha yüksek tespit edilen kadrolarda bulunanlar

200

1224,7

b) Ek göstergeleri 7.000 olarak tespit edilen kadrolarda bulunanlar

198

1212,5

c) Genel Müdür ile ek göstergeleri genel müdür düzeyinde veya daha yüksek tespit edilen kadrolarda bulunanlar

195

1194,1

ç) Ek göstergeleri 4.800 veya daha yüksek tespit edilen kadrolarda bulunanlar ile (b) sırasında sayılanların yardımcılarından (c) sırasında yer almayanlar

193

1181,9

d) Genel müdür yardımcısı, büyükşehir belediyesi bulunan illerin il özel idaresi genel sekreter yardımcısı, diğer illerin il özel idaresi genel sekreteri, büyükşehir belediyesi genel sekreter yardımcısı, ek göstergeleri genel müdür yardımcısı düzeyinde veya daha yüksek tespit edilen I. hukuk müşaviri, başkan yardımcısı ve kurum ve kurul başkanı unvanlı kadrolarda bulunanlar

190

1163,5

e) Daire Başkanı, kadrolu yönetim kurulu üyesi, genel sekreter, büyükşehir belediyesi bulunan illerin il özel idaresi I. hukuk müşaviri, büyükşehir belediyesi bulunmayan illerin il özel idaresi genel sekreter yardımcısı, diğer I. hukuk müşaviri, il belediye başkan yardımcısı

185

1132,9

f) Bağlı ve ilgili kuruluş il müdürleri, milli emlak dairesi başkanı, yükseköğretim kurumları daire başkanları, bölge müdürü, Atatürk Orman Çiftliği müdürü, büyükşehirlerin merkez ilçelerinin belediye başkan yardımcıları, KİT’lerde başmüdür, kombina, fabrika, müessese ve işletme müdürleri, defterdar yardımcısı, gelir idaresi grup müdürü, il müftü yardımcısı, bakanlık, müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlüklerin bölge müdür yardımcısı ve il müdür yardımcısı, (ç), (d) ve (e) sıralarında sayılanların yardımcıları

180

1102,3

g) İl nüfus ve vatandaşlık müdürü, il yazı işleri müdürü, il idare kurulu müdürü, il mahalli idare müdürü, il planlama ve koordinasyon müdürü, dernekler il müdürü, il afet ve acil durum müdürü, hukuk müşaviri, fakülte ve yüksekokul sekreteri, basın ve halkla ilişkiler müşaviri, basın müşaviri, müşavir, müdür, şube müdürü, ilçe müftüsü, başkan, daire başkan yardımcısı, kurum sekreteri, merkez sekreteri, enstitü sekreteri, genel sekreter yardımcısı,  birlik sekreteri, müze başkanı, KİT’lerde başuzman, diğer belediye başkan yardımcıları ve (f) sırasında sayılanların yardımcıları

170

1041,0

ğ) Savunma sekreteri, sayman, müdür yardımcısı ile başkan yardımcısı unvanlı kadrolarda bulunanlar

165

1010,4

h) Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetlerinde istisnai memur kadrolarında bulunanlardan ek ödemeleri kadro unvanları itibarıyla bu Cetvelin diğer gruplarında veya bu grubun diğer sıralarında daha yüksek belirlenmemiş olanlar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünde ilgili mevzuat hükümleri uyarınca teknik denetçi olarak görevlendirilenlerden ek ödemeleri kadro unvanları itibarıyla bu Cetvelin diğer gruplarında veya bu grubun diğer sıralarında daha yüksek belirlenmemiş olanlar

145

887,9

ı) Büyükşehir belediyeleri ile bunlara bağlı genel müdürlüklerin başmüfettiş ve müfettiş kadrolarında bulunanlar, yükseköğretim kurumları ile mahalli idareler ve bu idarelere bağlı genel müdürlüklerde 5018 sayılı Kanun hükümlerine göre iç denetçi kadrolarına atananlardan;

 

  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

165

1010,4

  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

163

998,2

  3) Diğer derecelerden aylık alanlar

160

979,8

  4) Bunların yardımcıları

155

949,2

i) Diğer belediyeler ve bunlara bağlı genel müdürlüklerin başmüfettiş ve müfettişlerinden;

 

  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

155

949,2

  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

150

918,6

  3) Diğer derecelerden aylık alanlar

145

887,9

  4) Bunların yardımcıları

140

857,3

j) Bakanlık, müsteşarlık, başkanlık, bağımsız genel müdürlük taşra teşkilatları ile yükseköğretim kurumlarında ve mahalli idarelerde özel yarışma sınavı sonucunda mesleğe uzman ve denetmen yardımcısı olarak alınıp belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda uzman ve denetmen unvanlı kadrolara (mevzuatı uyarınca sözkonusu kadrolara atananlar dahil) atananlar ile belediye iktisat müfettişlerinden;

 

  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

140

857,3

  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

135

826,7

  3) Diğer derecelerden aylık alanlar

130

796,1

  4) Bunların yardımcıları

125

765,5

k) Raportör, mütercim, tercüman, çözümleyici, programcı, araştırmacı, muhasebeci, muhasip, kontrolör, antrenör, ayniyat saymanı, uzman, danışman, aktüer, araştırmacı,  APK uzmanı, talim ve terbiye kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, savunma uzmanı, sivil savunma uzmanı ve diğer uzman unvanlı kadrolarda bulunanlar

 

  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

115

704,2

  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

110

673,6

  3) Diğer derecelerden aylık alanlar

100

612,4

l) Şef, amir ve yardımcıları, zabıta başkomiseri ve komiseri, itfaiye başçavuşu, itfaiye çavuşu ve onbaşısı kadrolarında bulunanlardan;

 

  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

115

704,2

  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

105

643,0

  3) Diğer derecelerden aylık alanlar

95

581,8

m) Genel idare hizmetleri sınıfındaki diğer kadrolarda bulunanlardan;

 

  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

110

673,6

  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

100

612,4

  3) 5-7 dereceden aylık alanlar

90

551,1

  4) Diğer derecelerden aylık alanlar

85

520,5

2- Kadroları Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan personel;

 

a) Başmühendis, başmimar,  mühendis, mimar, bölge plancısı ve şehir plancısı kadrolarında bulunanlardan;

 

  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

150

918,6

  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

140

857,3

  3) Diğer derecelerden aylık alanlar

130

796,1

b) Jeolog, hidrolog, hidrojeolog, jeofizikçi, kimyager, fizikçi, jeomorfolog, arkeolog, matematikçi, istatistikçi ve astronom kadrolarında bulunanlardan;

 

  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

120

734,8

  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

110

673,6

  3) Diğer derecelerden aylık alanlar

100

612,4

c) Ek ödeme oranları 1 nolu grupta düzenlenenler hariç, bu sınıfta yer alan diğer kadrolarda bulunanlardan;

 

  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

110

673,6

  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

100

612,4

  3) 5-7 dereceden aylık alanlar

90

551,1

  4) Diğer derecelerden aylık alanlar

85

520,5

3- Kadroları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında yer alan personel;

 

a) Uzman tabiplerden;

 

  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

200

1224,7

  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

190

1163,5

  3) Diğer derecelerden aylık alanlar

180

1102,3

b) Tabipler ve tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda bu mevzuat hükümlerine göre uzmanlık belgesi alanlardan;

 

  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

190

1163,5

  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

180

1102,3

  3) Diğer derecelerden aylık alanlar

170

1041,0

c) Diş tabiplerinden;

 

  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

185

1132,9

  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

175

1071,6

  3) Diğer derecelerden aylık alanlar

165

1010,4

ç) Veteriner hekim kadrolarında bulunanlardan;

 

  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

165

1010,4

  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

155

949,2

  3) Diğer derecelerden aylık alanlar

145

887,9

d) Eczacı kadrolarında bulunanlardan;

 

  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

140

857,3

  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

130

796,1

  3) Diğer derecelerden aylık alanlar

120

734,8

e) Ek ödeme oranları 1 nolu grupta düzenlenenler hariç, bu sınıfta yer alan diğer personelden;

 

  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

115

704,2

  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

105

643,0

  3) 5-7 dereceden aylık alanlar

95

581,8

  4) Diğer derecelerden aylık alanlar

90

551,1

4- Kadroları Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında yer alan personel;

 

a) Öğretmen kadrosunda (örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki öğretmen unvanlı kadrolardaki yöneticiler dâhil) bulunanlardan;

 

  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

65

398,0

  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

65

398,0

  3) Diğer derecelerden aylık alanlar

65

398,0

5- Kadroları Avukatlık Hizmetleri Sınıfında yer alan personel;

 

a) Ek ödeme oranları 1 nolu grupta düzenlenenler hariç, bu sınıfta yer alan kadrolarda bulunanlardan;

 

  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

150

918,6

  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

140

857,3

  3) Diğer derecelerden aylık alanlar

130

796,1

6- Kadroları Din Hizmetleri Sınıfında yer alan personel;

 

a) Vaiz ve eğitim görevlisi kadrolarında bulunanlardan;

 

  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

66

404,2

  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

66

404,2

  3) Diğer derecelerden aylık alanlar

66

404,2

b) Diğer kadrolarda bulunanlardan;

 

  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

65

398,0

  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

65

398,0

  3) 5-7 dereceden aylık alanlar

65

398,0

  4) Diğer derecelerden aylık alanlar

65

398,0

7- Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfında yer alan personel;

 

a) Müsteşar

195

1194,1

b) Kurul Başkanı, Müsteşar Yardımcısı, I.Hukuk Müşaviri, Genel Müdür, Strateji Geliştirme Başkanı ile bu görevleri yürüten merkezde görevli Valiler

180

1102,3

c) Merkezde görevli diğer Valiler

178

1090,0

ç) (a), (b) ve (c) sıralarında sayılanlar dışında kadroları merkez teşkilatında bulunanlardan (Mülkiye Müfettişleri Dahil);

 

  1) Birinci sınıf olup 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar

195

1194,1

  2) Birinci sınıf olup 1 inci derecenin diğer kademelerinden aylık alanlar

190

1163,5

  3) 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar

195

1194,1

  4) 1 inci derecenin diğer kademelerinden aylık alanlar

115

704,2

  5) 2 nci dereceden aylık alanlar

155

949,2

  6) 3 üncü dereceden aylık alanlar

130

796,1

  7) 4 üncü dereceden aylık alanlar

130

796,1

  8) 5 inci dereceden aylık alanlar

105

643,0

d) Vali Yardımcısı ve Kaymakamlardan;

 

  1) Birinci sınıf olup 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar

200

1224,7

  2) Birinci sınıf olup 1 inci derecenin diğer kademelerinden aylık alanlar

200

1224,7

  3) 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar

200

1224,7

  4) 1 inci derecenin diğer kademelerinden aylık alanlar

132

808,3

  5) 2 nci dereceden aylık alanlar

172

1053,3

  6) 3 üncü dereceden aylık alanlar

147

900,2

  7) 4 üncü dereceden aylık alanlar

147

900,2

  8) 5 inci dereceden aylık alanlar

122

747,1

  9) 6 ncı dereceden aylık alanlar

137

838,9

  10) 7 nci dereceden aylık alanlar

117

716,5

e) Hukuk işleri müdürlerinden;

 

  1) Birinci sınıf olup 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar

195

1194,1

  2) Birinci sınıf olup 1 inci derecenin diğer kademelerinden aylık alanlar

190

1163,5

  3) 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar

195

1194,1

  4) 1 inci derecenin diğer kademelerinden aylık alanlar

160

979,8

  5) 2 nci dereceden aylık alanlar

195

1194,1

  6) 3 üncü dereceden aylık alanlar

175

1071,6

  7) 4 üncü dereceden aylık alanlar

175

1071,6

  8) 5 inci dereceden aylık alanlar

150

918,6

  9) 6 ncı dereceden aylık alanlar

165

1010,4

  10) 7 nci dereceden aylık alanlar

145

887,9

f) Kaymakam adayı

145

887,9

8- Kadroları Emniyet Hizmetleri Sınıfında yer alan personel;

 

 a) Birinci Sınıf Emniyet Müdürleri

74

453,2

 b) İkinci Sınıf Emniyet Müdürleri

74

453,2

 c) Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürleri

74

453,2

 ç) Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürleri

74

453,2

 d) Emniyet Amiri kadrolarında bulunanlar

74

453,2

 e) Başkomiser kadrolarında bulunanlar

74

453,2

 f) Komiser kadrolarında bulunanlar

74

453,2

 g) Komiser yardımcısı kadrolarında bulunanlar

74

453,2

 ğ) Polis Memuru kadrolarında bulunanlardan;

 

  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

75

459,3

  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

75

459,3

  3) Diğer derecelerden aylık alanlar

75

459,3

h) Diğer kadrolarda bulunanlardan;

66

404,2

  1) 1-4 dereceden aylık alanlar

66

404,2

  2) 5-7 dereceden aylık alanlar

66

404,2

  3) Diğer derecelerden aylık alanlar

66

404,2

9- Kadroları Yardımcı Hizmetler Sınıfında yer alan personel;

 

a) Bu sınıfta yer alan kadrolarda bulunanlardan;

 

  1) 1-4 dereceden aylık alanlar

90

551,1

  2) 5-7 dereceden aylık alanlar

80

489,9

  3) Diğer derecelerden aylık alanlar

70

428,7

B- Aylıklarını 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununa Göre Alanlar:

 

1- Subaylardan;

 

 a) Genelkurmay Başkanı

103

630,7

 b) Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı

82

502,1

 c) Orgeneral ve Oramiral

81

496,0

 ç) Korgeneral ve Koramiral

79

483,8

 d) Tümgeneral ve Tümamiral

77

471,5

 e) Tuğgeneral ve Tuğamiral

75

459,3

 f) Kıdemli Albay

63

385,8

 g) Albay

59

361,3

 ğ) Yarbay

56

342,9

 h) Kıdemli Binbaşı

68

416,4

 ı) Binbaşı

68

416,4

 i) Kıdemli Yüzbaşı

68

416,4

 j) Yüzbaşı

68

416,4

 k) Kıdemli Üsteğmen

69

422,5

 l) Üsteğmen

69

422,5

 m) Teğmen

69

422,5

 n) Asteğmen

69

422,5

2- Astsubaylardan;

 

 a) II.Kad.Kd.Bçvş.

67

410,3

 b) Kad.Kd.Bçvş.

67

410,3

 c) Kd.Bçvş.

67

410,3

 ç) Kad.Bçvş.

67

410,3

 d) Bçvş.

67

410,3

 e) Kd.Üstçvş.

68

416,4

 f) Üstçvş

68

416,4

 g) Kd.Çvş.

68

416,4

 ğ) Çvş.

68

416,4

3- Uzman Jandarmalardan;

 

 a) VIII.Kad.Çvş.

67

410,3

 b) VII.Kad.Çvş.

67

410,3

 c) VI.Kad.Çvş.

67

410,3

 ç) V.Kad.Çvş.

67

410,3

 d) IV.Kad.Çvş.

67

410,3

 e) III.Kad.Çvş.

67

410,3

 f) II.Kad.Çvş.

67

410,3

 g) I.Kad.Çvş.

67

410,3

 ğ) Çvş.

67

410,3

4- Uzman Erbaşlardan;

 

 a) Uzman Çavuş

67

410,3

 b) Uzman Onbaşı

67

410,3

C- Aylıklarını 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa Göre Alanlar:

 

1- Profesörlerden Rektör, Rektör Yardımcısı ve Dekan olanlar

72

440,9

2- Profesörlerden Dekan Yardımcısı, Yüksekokul Müdürü olanlar ile Profesör kadrosunda üç yılını tamamlamış bulunanlar

70

428,7

3- Profesör kadrosunda bulunanlar (Diğer)

63

385,8

4- Doçent kadrosunda bulunanlar (Kazanılmış hak aylığı birinci derecede olan)

57

349,1

5- Doçent kadrosunda bulunanlar (Diğer)

68

416,4

6- Yardımcı Doçent kadrosunda bulunanlar

67

410,3

7- Araştırma Görevlisi kadrosunda bulunanlar

77

471,5

8- Diğer öğretim elemanlarından;

 

a) 1-2 dereceden aylık alanlar

66

404,1

b) 3-4 dereceden aylık alanlar

66

404,1

c) Diğer derecelerden aylık alanlar

66

404,1

Ç- 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (II) sayılı cetvele dahil pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personelden (527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesine göre ücretleri belirlenen sözleşmeli personel dahil);

 

1- Grup başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, veteriner, şehir plancısı, müdür yardımcısı, teknik şef, atölye şefi, başeksper, eksper, teknik amir, teknik uzman, başkontrolör, kontrolör, baştabip, baştabip yardımcısı, diş tabibi, tabip, uzman tabip, uzman (Tıpta Uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda bu ilgili mevzuat hükümlerine göre uzmanlık belgesi alanlar), başuzman (Sümer Holding) ve şube müdürü (Sümer Holding) pozisyonlarında bulunanlar

82

502,1

2- Uzman, amir, ajans amiri, koruma güvenlik amiri, şef, koruma güvenlik şefi, koruma güvenlik grup şefi, itfaiye şefi, gar şefi, istasyon şefi, şeftren  pozisyonlarında bulunanlar

67

410,3

3- Sağlık teknisyen yardımcısı pozisyonlarında bulunanlar

53

324,6

4- Diyetisyen ve tekniker pozisyonlarında bulunanlar

48

293,9

5- Teknik ressam, teknisyen, laborant, makinist (TCDD), makinist, makinist yardımcısı (TCDD), başteknisyen, konstrüktör, revizör ve sürveyan pozisyonlarında bulunanlar

47

287,8

6- Diğer pozisyon unvanlarında bulunanlar

42

257,2

Gelen arama terimleri:
 • ek ödeme zammı 2013
 • hangi memur ne kadar ek ödeme alacak
 • •2014 eşit işe eşit ücret tablosu
 • khk maaş zammı
 • 2014 eşit işe eşit ücret tablosu
 • memer 2014
 • memura 2014 zammı 04 kasım 2013
 • memur zammi 04 kasim
 • memur maaşlarının zammı
 • memur maaşlarına zam 2014 veteriner hekim

3 Kasım 2013 Tarihli Haber:

Uygulama kapsamında kamu çalışanları arasındaki ücret dengesi, ek ödeme yapılarak sağlanacak. Memurlara fazla çalışma ücretinin beş katına kadar fazla çalışma ücreti ödenebilecek.Maliye Bakanlığı’nın “Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname”, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, aynı unvan ve aynı kadroda olanla memurlar, müsteşarlar, müsteşar yardımcıları, genel müdürler, genel müdür yardımcıları, daire başkanları, il müdürleri ve uzmanlar arasında yaşanan maaş farklarının ortadan kaldırılması hedefleniyor.

EK ÖDEME YAPILACAK

Buna göre, aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 2914 sayılı  Yükseköğretim Personel Kanununa göre almakta olan personele, sözleşmeli  personele, subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, sözleşmeli  subay ve astsubay adayları ile uzman jandarma ve uzman erbaşlara, mali haklar  kapsamında yapılan her türlü ödemeler dahil, almakta oldukları toplam ödeme  tutarı dikkate alınmak suretiyle aynı veya benzer kadro ve görevlerde bulunan  personel arasındaki ücret dengesini sağlamak amacıyla, en yüksek Devlet memuru  aylığına karşılık gelen oranların uygulanması suretiyle hesaplanan tutarda ek  ödeme yapılacak.

Ek ödemeye hak kazanılmasında ve bu ödemenin yapılmasında aylıklara  ilişkin hükümler uygulanacak. Bu maddeye göre yapılacak ek ödeme damga vergisi  hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmayacak ve ilgili mevzuatı uyarınca  ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye ödemesi, ikramiye, ücret ve  her ne ad altında olursa olsun yapılan benzeri ödemelerin hesabında dikkate  alınmayacak.

EK ÖDEME NEREDEN SAĞLANACAK?

Kültür ve Turizm Bakanlığının, Sağlık Bakanlığının, Türkiye Kamu  Hastaneleri Kurumunun ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Merkez Teşkilatı  Personeli ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı  Kurumu, Karayolları Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü ve Tapu, Kadastro  Genel Müdürlüğü personeline yapılan ek ödemeler, döner sermaye bütçelerinden  yapılacak. Devletin mali imkanları gözönünde bulundurmak suretiyle merkezi  yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde istihdam edilen personeli yapılan ek  ödemenin tamamını veya bir kısmını teşkilat yapısı esas alınarak merkezi yönetim  bütçesinden veya döner sermayesi bulunan kurumlar için döner sermaye bütçesinden  yaptırmaya, Maliyet Bakanlığı’nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkili  olacak.

Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
 BU HABER HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR

( 6 Yorum )

 • alper büyümez ;

  eşit işe işit ücret yasasından bizde yararlanmak istiyoruz ben 112 acil yardımda çalışan işçiyim benle beraber aynı işi yapan arkadaşlar yömüyeleri 60 liradan başlayıp 150 liraya kadar çıkıyor ben ise 38 lira yömüyem alıyorum acilen adalet istiyoruz saygılarımla 112 şöförü alper büyümez.

  17 Aralık 2012 14:04
 • ant ;

  ne var ki 100/30 a ant gibi 100/110 gibi fark olsa maaşlarda gören çok duyan çok ilgilenen yok ne yapacaksın bizim gibi olsan

  03 Aralık 2012 15:05
 • ahmet ;

  bizde kamuda daimi işçi olarak çalışıyoruz maden iş sendikasyla hükümetin 2001 den sonra anlaşmasına göre eski arkadaşlardan yüzde otuz eksik çalışıyoruz memur arkadaşlara hayırlı olsun darısı bize olsun inşallah aynı işi yapıp yüzde otuz eksik ücretle çalışmak hukuk devletine yakışmaz umatım bizimde sesimizi duyarlar

  14 Mayıs 2012 13:50
  • tamer ;

   2005 den sonra girenlerin hali daha kötü %50 eksik alıyoruz.

   01 Ocak 2013 22:16
 • mehmet ;

  bu zamanlar tam olarak ne zman ödenecegi hakkında bilgisi olan var ?

  16 Nisan 2012 19:17
 • Ali haydar ;

  Aynı veya benzer görevi yapanlar arasındaki ücretler dengelendi denilen 666 sayılı KHK, yanlışlar ile doludur. Aynı işi yapan Afet ve Acil Durum Yön. Uzmanı ile Sivil Savunma Uzmanı arasındaki fark ikiye katlamıştır. Sivil Savunma Uzmanları mağdur edilmiştir. Bunun adalet neresinde…

  15 Ocak 2012 17:36