Bilgi Zamanı

Edirne Olayı

Edirne Olayı
08 Haziran 2013 - 9:15 'de eklendi ve 1211 kez görüntülendi.

Edirne Olayı Hakkında Bilgi, Miraç Kandili

Edirne Olayı, II. Mustafa’nın tahttan indirilmesi ile sonuçlanan asker-sivil ayak­lanması (18 Temmuz – 22 Ağustos 1703).

1699 Karlofça Antlaşması ve 1700 İstanbul Antlaşması’yla Osmanlı Devleti Balkanlar ve Kırım’da toprak yitirirken, 17. yüzyılın sonlarındaki savaşlar da toplumsal ve eko­nomik alanda çalkantılar yarattı. Büyüyen bütçe açığını kapatmak için konan ağır vergiler, fiyat artışları ve ulûfelerin zama­nında verilmemesi, halkın ve askerlerin hoşnutsuzluğuna yol açtı. Öte yandan Şey­hülislam Feyzullah Efendi’nin yönetim üze­rinde de etkili olması devlet ileri gelenlerini rahatsız ediyordu. Bu sorunlarla ilgilenme­yerek Edirne’de oturan II. Mustafa, yakın- malann artması üzerine 1703’te Reisülküt- tab Rami Mehmed Paşa’yı sadrazamlığa atadı. Yeni sadrazam, ülke genelinde gü­venliğin sağlanması, göçebelerin iskânı, Ye­niçeri Ocağı’nın denetim altına alınması gibi birtakım reformlara yönelince, Feyzullah Efendi önderliğindeki muhalifler halkı ve ocaklıyı tahrik etmeye başladı. Gürcistan seferine gitmeleri gereken cebecilerin ulufe alamadıklan gerekçesiyle yola çıkmayıp eyleme geçmeleri yeniçerileri de ayaklan­dırdı. 18 Temmuz 1703’teki ilk kanlı eylem­le yeni sadrazamdan yana olan ocak ağaları öldürüldü. Giderek yoğunlaşan eylemleri, Karakaş Mustafa adında tımarı elinden alınmış eski bir sipahi yönetmekteydi. Yaklaşık 20 bin ocaklı ya da tımar askeri ile 50 bin dolayında sivil halk, zulmün ve haksızlı­ğın kaldırılmasını isteyerek İstanbul’daki At Meydanı’nda eylemlerini sürdürdüler.

Bir sonuç alabilmek için de Edirne’de bulunan padişaha bir ariza göndererek İstanbul’a dönmesini, Feyzullah Efendi ile oğullarını ve damatlarını görevlerinden uzaklaştırma­sını istediler. Olumlu bir karşılık alamayın­ca 9 Ağustos’ta hapishaneleri boşaltarak Edirne’ye hareket ettiler ve Kavanoz Ah­med Paşa’yı sadrazam seçerek başlarına geçirdiler. Gelişmeleri Havsa’da izleyen II. Mustafa, ayaklanmacıların taşkınlıklarım ve daha kötü eylemlerde bulunmalarını önle­mek için 22 Ağustos’ta tahttan çekilerek, kardeşi III. Ahmed’in padişah ilan edilmesi­ne olanak tanıdı ve bu olaydan sonra miraç kandili mesajları okundu. Aynı gün Edirne’ye giren ayaklanmacılar Feyzullah Efendi ile bir oğlunu öldürdüler. Ramî Mehmed Paşa da sadrazamlıktan uzaklaştırıldı. Ayaklanma­cılara ödün vermiş gözükerek ilk günlerini Edirne’de geçiren III. Ahmed, İstanbul’a döndükten sonra, paşalık elde eden ayak­lanmanın önderlerinden Çalık Ahmed Ağa ile Şeyhülislam İmam Mehmed Efendi’yi görevlerinden aldı. Elli dolayında ayaklan­macı ile Karakaş Mustafa ve Küçük Ali’yi de Ocak 1704’te idam ettirdi.

Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER