Bilgi Zamanı

Eceabat Nerede

Eceabat Nerede
08 Haziran 2013 - 9:15 'de eklendi ve 1353 kez görüntülendi.

Eceabat Nereye Bağlı, Eceabat Nerenin İlçesi

Eceabat, Marmara Bölgesi’nin Trakya ke­siminde, Çanakkale iline bağlı ilçe ve ilçe merkezi kasaba. Yüzölçümü 490 km2 olan Eceabat ilçesi doğuda Gelibolu ilçesi, gü­neyde Çanakkale Boğazı, batı ve kuzeyde de Ege Deniziyle çevrilidir.

Gelibolu Yarımadasında yer alan ilçe topraklarındaki başlıca yükseltiler Yeşiltepe olarak da anılan Yassıtepe (372 m), Kocaçi- men Tepesi (303 m) ve Alçıtepe’dir (219 m). İlçenin yüzey şekillerini, yüksekliği 400 m’yi bulmayan tepelik alanlar, bu alanlardan inen küçük çaylar ve bu çaylar boyunca uzanan ya da tepelikler arasında yer alan küçük ve dar düzlükler oluşturur. Gerek Çanakkale Boğazına, gerek Ege’ye bakan kıyılarında birçok doğal kumsal ve plaj vardır. Bunların başında Morto ve Suvla (Anafarta limanı) koyları gelir. Büyük kemikli ve Küçük kemikli burunları ara­sındaki Anafarta limanının doğusunda Tuz (Suvla) Gölü yer alır.

İlçe halkının en önemli geçim kaynağı balıkçılıktır; bazı köylerin bütün nüfusu balıkçılıkla uğraşır. Eceabat’ta büyük balık­çı teknelerinin yanaşabileceği iskeleler ve dalgakıranlar vardır. Avlanan balıkların bir bölümü İstanbul’a yollanır, bir bölümü de ilçedeki konserve fabrikasında işlenir. İlçe­de hayvancılık da yapılır; en çok koyun ve sığır beslenir. Dericilik ve mandıracılık da gelişmiştir. Yetiştirilen bitkisel ürünlerin başlıcaları buğday, ayçiçeği, üzüm, bakla ve zeytindir. Şarap ve zeytinyağı imalathanele­ri de vardır. Son yıllarda Gelibolu Yarım­ adasının kıyılarında yaz turizmi etkinlikle­rinin az da olsa canlandığı gözlenmekte ve Eceabat da bundan etkilenmektedir. Eceabat’ta ve Kilitbahir (Kilidülbahir ya da Kilihütbahir) köyünde plaj tesisleri, rüzgâr­lara kapalı, sulan berrak ve balığı bol olan Morto Koyunda bir konaklama tesisi vardır.

Stratejik konumü nedeniyle Eceabat’ta eski çağlardan bu yana pek çok yerleşme yeri kurulmuştur. Yöreye ilk yerleşenlerin Traklar olduğu bilinir. Ayrıca Miletoslu, Phokaiah (Foça) ve Lesboslu (Midilli) göç­menlerin de buraya yerleştiği sanılmaktadır. Bu yerleşmelerin başlıcaları, bugünkü Ece­abat kasabasının yerinde kurulmuş olan Madytos, kasabaya 4 km uzaklıktaki Yalo­va köyünde bulunan Sestos, Kilitbahir köyündeki Kynossema ve Bigalı Kalesi yöresinde İdaion’dur. Sestos kentinin adı, ilk olarak Homeros’un şiirlerinde geçer. Ünlü coğrafyacı Strabon ise kenti Midillili- lerin kurduğunu belirtir. Pers kralı I. Darei- os (Büyük) İskit seferinden dönerken, İÖ 514’te Asya’ya Sestos’tan geçti, Kserkses de İÖ 480’de Abydos’tan Sestos’a geçmeyi sağlayan bir köprü kurdurdu. Madytos İÖ 479’da, Sestos ise İÖ 478’de Atina’nın denetimine girdi. Delos Birliği ile Sparta arasındaki Peloponnesos Savaşı’nda (İÖ 431-404) Atina’nın merkez donanım üssü olarak kullanılan Sestos, daha sonra Sparta ve Atina arasında birkaç kez el değiştirdi. Yöre İÖ 334’te bütünüyle İskender ordula- nmn eline geçti. İÖ 3. yüzyılda Makedon­yalılara denetiminde kalan Madytos İÖ 196’da Selevkosların egemenliğine geçti. Roma döneminde Sestos’un önemi azalma­ya, Madytos’un yıldızı parlamaya başladı. II. Nikaia (İznik) Konsili belgelerinden, kentin Hıristiyanlığın ilk dönemlerindeki önemli merkezlerden biri olduğu anlaşıl­maktadır. Haçlı seferleri sırasında, 1204’te Latinlerin aldığı Madytos, daha sonra Nika- ia’da imparatorluğunu ilan eden Theodoros Laskaris, ardından da Türk akınlannı önle­mesi için çağırılan Katalonyalı Roger de Flor tarafından yönetildi. Zamanla adı Maydos’a dönüşen Madytos’a ilk gelen Türkler, Melik İshak Bey’e bağlı kuvvetler­di. Osmanlılar 1354’te Rumeli’ye geçerken Ece Bey Maydos’u aldı ve yerleşmeye onun adına uygun olarak Eceabat adı verildi. 19. yüzyıl sonlarında bağımsız Biga sancağına bağlı bir kaza olarak yönetiliyordu. 1915 Çanakkale Savaşları’nda harap olan ve Kurtuluş Savaşı sırasında, 1 Ağustos 1920’de uğradığı Yunan işgalinden ancak 26 Kasım 1922’de kurtulan Eceabat, Cumhuri­yet döneminde yeniden kuruldu.

Eceabat kasabası, Çanakkale Boğazında, Çanakkale kentinin karşısındaki koyda yer. alır. İstanbul’u İzmir’e, Trakya’yı Anado­lu’ya bağlayan karayolu ulaşımı, Eceabat- Çanakkale arasında çalışan arabalı vapurlar ve motorlarla sağlanır. Bu nedenle, özellik­le yaz aylarında ilçenin ekonomik yaşamı canlanır.

Eceabat, yakın çevresinde bulunan kaleleriyle ünlüdür. Bunlardan 1462’de II. Mehmed’in (Fatih) yaptırdığı, I. Süleyman’ın (Kanuni) bir kule ve sur eklettiği Kilitbahir Kalesi Osmanlı kaleleri arasında bir baş­yapıt niteliği taşır. Surlarının ince tutulma­sına karşılık, yonca yaprağı biçimindeki üç avlulu iç kalesi çok sağlamdır. III. Selim zamanında başlanıp, II. Mahmud zamanın­da bitirilen ve Eceabat’a 5 km uzaklıkta bulunan Bigalı Kalesi’nin yapımında, antik Sestos kenti kalıntılarından çıkanlan taşlar kullanılmıştır. IV. Mehmed’in 1659’da yap­tırdığı Seddülbahir Kalesi ise bugün harap durumdadır. Gene Seddülbahir’de, Morto Koyunun doğusundaki Hisarlık Burnunda bulunan Çanakkale Şehitler Anıtı, Çanak­kale Savaşlan anısına yapılmış ulusal bir anıttır. Anıtın alt katında 1972’de Çanakka­le Harp Hatıraları Müzesi açılmıştır. Yöre­de Türklerin ve yabancıların yaptırıp dü­zenlediği birçok anıt ve şehitlik bulunmak­tadır. Çanakkale Savaşları sırasında tümer, karargâhı olarak kullanılan Bigalı köyünde­ki bir ev Çamyayla Atatürk Müzesi adıyla müze haline getirilmiştir; burada Atatürk’ ün kişisel eşyaları ve fotoğrafları sergilen­mektedir. Antik Sestos kentindeki Bizans su sarnıçları hâlâ kullanılmaktadır. Ayrıca Sestos yöresinde Romalılardan kalma sikke­ler, yazıtlar, çanak ve çömlek parçaları da ele geçmiştir. İlçe topraklanmn üçte ikisi Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı(*) sınırlan içinde yer alır. Eceabat Nerede konusunda bilgi verdik.

Eceabat Belediyesi Cumhuriyet’ten önce kurulmuştur.

Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER