Bilgi Zamanı

Doğal Kaynakların Kullanımının Çevreye Etkisi

Doğal Kaynakların Kullanımının Çevreye Etkisi
14 Mart 2017 - 13:49 'de eklendi ve 5962 kez görüntülendi.

Doğal enerji kaynakları kullanmanın çevreye etkileri nelerdir

Doğal kaynak kullanımı ve çevreye olumlu etkileri

Yaşamımızı sürdürmek için doğal kaynaklardan yararlanırız. Bitmeyecekmiş gibi görünen bu kaynaklar insanların bilinçsizce davranışları sonucu hızla azalmaktadır. Oysa görevimiz bunları yok etmek değil korumaktır. Havanın çeşitli şekillerde kirletilmesi, bu kirliliğin yağmur suları ile yeryüzüne inerek akarsu, yeraltı suları ve toprağa karışması orada yaşayan canlıları olumsuz yönde etkiler ve türlerin azalmasına neden olur çünkü doğadaki canlıların zenginliği sağlıklı bir çevrenin var olmasına bağlıdır.
Su sağlıklı bir hayatın devamı için canlıların gereksinim duyduğu en önemli doğal kaynaklardandır. Yeryüzünün yaklaşık dörtte üçünü su oluşturur, insanların yıllarca akarsu, deniz ve göllere bıraktıkları atık maddeler burada yaşayan canlı türlerinin azalmasına bazılarının da yok olmasına neden olmuştur. Ayrıca buna bağlı olarak birçok turizm merkezi de özelliğini yitirmiştir. Örneğin yurdumuzda Haliç ve izmit Körfezi’nin çeşitli şekillerde kirletilmesi çevre için önemli tehlike oluşturmaktadır.

Özellikle geri kalmış veya gelişmekte olan ülkelerde yetersiz, hatalı ve eski teknolojilerin kullanılması hem doğal kaynakların hızla tükenmesine neden olmakta hem de coğrafi çevreye, ekolojik dengeye ciddi zararlar vermektedir, insanlar ileri teknoloji ile doğal kaynakların korunmasına özen göstererek enerji tüketimlerini günümüzdeki düzeyde tutsalar bile yenilenemeyen fosil yakıtlar sürekli bir tükenme tehlikesi altındadırlar. Bu nedenle hem alternatif enerji kaynaklarının geliştirilmesi hem de çevreye duyarlı olunması gerekmektedir. Çevreye az zarar veren doğal kaynaklar şunlardır: Jeotermal enerji, Rüzgâr enerjisi, Güneş enerjisi, Su gücü, Ormanlar.

Çevreye oldukça zarar veren madenler uranyum ve toryumdur. Bu madenlerden nükleer enerji elde edilmektedir. Nükleer enerji santrallerinde oluşabilecek sızıntılar ya da patlamalar çevrelerindeki canlıların tümünü tehdit etmektedir.

Ayrıca petrolün deniz yoluyla tankerlerle taşınması sırasında oluşan kazalar, petrolün denize dökülmesi nedeniyle denizlerin kirlenmesine ve bazı deniz canlılarının yok olmasına yol açmaktadır. Kara ve demiryoluyla taşınan petrol de kazalar sonucunda çevreye zarar vermekte, yangınlara yol açabilmektedir. Yine kara ve demir yollarıyla yapılan kömür nakli de toz savrulması yoluyla çevreyi kirletmektedir.

Ormanların yüzyıllardır tahrip edilmesi ve yanlış kullanılması birçok yerde ekolojik dengenin bozulma¬sına, bazı canlı türlerinin yok olmasına, hava kirliliğinin, erozyon, sel, taşkın gibi afetlerin artmasına yol açmıştır.

Rüzgar santralleri ciddi gürültü kirliliklerine yol açabilmektedir. Yeraltı sularının özellikle tarımda sulama amacıyla bilinçsizce çekilmesi bazı göllerin ve akarsuların kurumasına yol açmakta, buralarda yaşayan canlılar yok olmaktadır. Konya Havzası bu duruma örnektir.

Toprağın ve arazinin yanlış kullanımı da birçok çevre sorunu oluşturmaktadır. Tarım dışı kullanılması gereken arazilerin tarım amacıyla kullanılması erozyonu artırmaktadır. Tarım arazilerine kurulan sanayi kuruluşları toprak kirliliğine yol açmaktadır. Aşırı sulama toprağı verimsizleştirmekte, yanlış ilaç ve gübre kullanımı toprak kirliliğini artırmaktadır. Ayrıca tarımda kullanılan ilaçlar başka canlıların (örneğin göçmen kuşların) ölümüne yol açabilmektedir.
Maden yataklarının işlenmesi buradaki bitki örtüsünün ve toprağın verimli olan üst kısmının yok olmasına yol açmakta, çevrenin, toprağın, yeraltı ve yerüstü sularının kirlenmesine neden olmaktadır.

Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

 BU HABER HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR

( 1 Yorum )

  • esra ;

    Cok guzel hazirlanmis teşekkürler

    14 Mart 2017 13:49