Bilgi Zamanı

Din Kültürü 11. Sınıf 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

Din Kültürü 11. Sınıf 2. Dönem 1. Yazılı Soruları
02 Nisan 2017 - 16:10 'de eklendi ve 9594 kez görüntülendi.

2016 2017 Eğitim Öğretim yılı Ortaöğretim Lise 3 –  11. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 2. Dönem 1. Yazılı sorularını bu sayfadan indirebilirsiniz. Öğretmenlerimize ve öğrencilerimize kaynak olması amacıyla sitemizde yayınladığımız bu soruları aşağıdaki sürenin sona ermesinden sonra belirecek olan linke tıklayarak indirebilirsiniz. Linkin görünür hale gelmesi için sürenin dolmasını bekleyiniz .İşte yazılı soruları:

.

Lise 3 Din Kültürü 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

 

11. Sınıf Din Kültürü 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları İndir 11. Sınıf Din Kültürü Yazılı Soruları 2015 – 2016 11. Sınıf Din Kültürü Dersi İkinci Dönem 1. Sınav Soruları 2016 2017 11. Sınıf Din Kültürü Yazılı Soruları 2015 – 2016 11. Sınıf Din Kültürü Dersi İkinci Dönem 1.  Birinci Sınav Soruları 2016 2017 11. Sınıf Din Kültürü Örnek Yazılı Soruları Klasik ve Test soruları  Din Kültürü Yazılı Soruları Cevap Anahtarı Anadolu Lisesi ve Meslek Lisesi Yazılı Çalışma Hazırlık Soruları MEB

Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

 BU HABER HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR

( 7 Yorum )

 • yasemin ;

  cevaplarını alabılırmıyım???

  01 Nisan 2014 16:20
 • yasemin ;

  1. İslam’da Kur’an’dan sonra ikinci büyük kaynak hangisidir?
  a) Tefsir b) Fıkıh c) Meal d) Sünnet
  2. Mezhepler için aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?
  a) Mezhepler Müslümanların dini yaşamdaki sorunlarına cevap bulmak için çıkmıştır.
  b) Mezhepler İslam toplumunu çeşitli gruplara ayırdığı için zararlıdır
  c) Mezhebi olmayanın dini de yoktur
  d) Mezhepler peygamberimizin emriyle kurulmuştur
  3. Kur’an-ı Kerim’de manası kapalı, birden fazla anlama gelebilen ayetlere ne denir?
  a)Muhkem ayetler b)Müteşabih ayetler
  c)Mekki ayetler d)Medeni ayetler
  4. İslam tarihinde ilk ortaya çıkan siyasi- itikadi mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Şiilik b) Mu’tezile c) Eş’arilik d) Haricilik
  5. Maturidi mezhebine göre büyük günah işleyenin durumu nedir?
  a) Dinden çıkmış sayılır.
  b) Ne mümindir, ne de kafir.
  c) Dinden çıkmaz, ancak günahkar olur.
  d) İman tazelemesi gerekir.
  6. Aşağıdakilerden hangisi siyasi-itikadi mezheplerden biridir?
  a) Hanefilik b) Şafiilik c) Şiilik d) Hanbelilik
  7. Aşağıdakilerden hangisi, ameli-fıkhi bir mezhep değildir?
  a) Malikilik b) Şafiilik c) Haricilik d) Hanbelilik
  8. Önceleri Mutezile’ye mensup iken daha sonra ayrılıp kendi itikadi ekolünü kuran meşhur din bilgini hangisidir?
  a) Ebu Hanife b) İmam Eşari
  c) İmam Malik d) Caferi Sadık

  9. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  a. Mezhepler, Müslümanlar için bir kolaylıktır.
  b. Mezhepler din değil, dinin yorumudur.
  c. Coğrafi sebepler, dinin farklı yorumlanmasında bir etkendir.
  d. Mezhepler ve din anlayışları evrenseldir.

  10. “Lailaheillellah” şeklinde ifade edilen Allah’ı birleme ilkesine ne ad verilir?
  a. Tevhid b.Kelime-i Şehadet c. İhlas d. Şirk

  11. Aşağıdakilerden hangisi mezhepleri ortaya çıkaran sebeplerden biri değildir?
  a) İnsanın yapısı b) Kültürel sebepler
  c) Sosyal sebepler d) Ekonomik sebepler

  12. Peygamberimizin yaşadığı dönemde dinle ilgili farklı yorum ve anlayışların ortaya çıkmama sebebi aşağıdakilerden hangi sebebe bağlıdır?
  a) İnsanların cahil oluşu
  b) Bilgi düzeyinin yeterli olmaması
  c) Peygamberin anlatımının yeterli olması
  d) Düşüncenin gelişmemiş olması

  13. Büyük günah işleyenin dinden çıktığı görüşünü savunan mezhep hangisidir?
  a)Şiilik b) Sünnilik c)Haricilik d) Maturidilik

  14. Hasan Basri’nin öğrencilerinden Vasıl b.Ata’nın ”Büyük günah işleyen bir kişi ne mü’mindir ne de kafir. İkisi arasında bir yerdedir.” görüşünü ortaya atmasıyla onun etrafında oluşan mezhebe ne isim verilmiştir?
  a) Haricilik b) Eş’arilik c) Mutezile d) Şia

  15. “İmanı; dil ile ikrar (İfade), kalp ile tasdik (onaylama)” olarak tanımlayan alim ve mezhep imamı hangisidir?
  a) İmam Maturidi b) İmam Malik
  c) Vasıl bin Ata d) Hasan Basri

  16. İslam dünyasında “İmam-ı Azam” diye meşhur olan mezhep imamının gerçek adı nedir?
  a) Cafer-i Sadık b) Malik b. Enes
  c) Muhammed b. İdris d) Numan bin Sabit

  17. İslamdaki tevhid ilkesini anlatan kısa sure hangisidir?
  a) İhlas b) Kevser c) Fil d) Nas

  18. Kur’an-ı Kerim’de “kavuşma günü”, “hesap günü”, “din günü” gibi isimlerle anılan kavram hangisidir?
  a) Ölüm b) Kıyamet c) Ahiret d) Kabir

  19. Dördüncü halife Hz.Ali ile Şam valisi Muaviye arasında meydana gelen siyasi anlaşmazlık sonucu çıkan savaş hangisidir?
  a) Sıffin b) Cemel c) Bedir d) Uhud

  20. Peygamberlerin, diğer insanlardan daha zeki ve akıllı olmaları, onların hangi sıfatıdır?
  a) Emanet b) Tebliğ c) Sıdk d) Fetanet
  21. İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sistemleşmiş biçimine ne ad verilir?
  a) Mezhep b)Grup c)Cemaat d) Tasavvuf
  22. Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesini birleştiren temel unsurlardan değildir?
  a) Tevhid b) Ahiret c) Nübüvvet d) Mezhep

  23. “ Ey Rasülüm! De ki o Allah’tır, birdir. Allah sameddir. (Her varlığın kendisine muhtaç olduğudur.) Doğurmamış, doğrulmamış, hiçbir şey de ona denk olmamıştır.”
  Yukarıdaki ayetler ve İslamın tevhid anlayışı dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  a) “Allah baba” ifadesi tevhide aykırıdır.
  b) Allah her şeyi yaratmış, fakat kendisi yaratılmamıştır.
  c) Bütün varlıklar Allah’ a muhtaçtır.
  d) Melekler Allah’ın kızlarıdır.

  24. Şiilerin en önemli fıkhi mezhebi hangisidir?
  a) Hanefilik b) Caferilik c) Malikilik d) Hanbelilik

  25. İslam dünyasında gösterdikleri katı tutum ve diğer Müslümanlara karşı hoşgörüsüz yaklaşımlarıyla tanınan, Hz. Ali, Muaviye ve taraftarlarnı dinden çıkmış kabul eden mezhep hangisidir ?
  a) Haricilik b) Şiilik c) Mutezile d) Eş’arilik

  NOT: Her soru 4 puandır. Doğru cevapları yukarıdaki uygun kutucuklara işaretleyiniz. Başarılar dilerim…

  Ünal KARAMAN
  DKAB Öğretmeni

  01 Nisan 2014 16:20
  • Nurhayat ;

   Yasemin yorumlara yazdıgın yazılı sorularının cevabını da yazarmısın

   02 Nisan 2017 16:10
 • mert ;

  İnsan bi sevap yazar ne samalık laızm cevaplarıylamı uğaraşacam yapcasınız adam gibi yapaın

  11 Nisan 2013 17:30
 • Fatih ;

  cevap anahtarı yok mu ?

  01 Nisan 2012 19:01
  • merwe ;

   sorular neden gözükmüyorrr yaaaa:(

   06 Nisan 2012 11:38
   • Savas ;

    Sorularin cok karisik evet yaaa

    28 Mart 2017 08:53