Gündeme Farklı Bakış - 2013 Mersin

-
Sponsorlu bağlantılar

Çıkarım Nedir

Sponsorlu bağlantılar

Çıkarım Nedir, Çıkarım Ne Demek, Çıkarım Hakkına Bilgi

Çıkarım, çıkarsama ya da İstatistiksel çıkarim olarak da bilinir, bir istatistiksel dağılımın belirli bir parametresine ilişkin sonuçlar çıkarma işlemi. İstatistiksel çıka­rımda temel yaklaşımlardan biri Bayes kestirimidir; buna göre, varılacak sonuçlar, deneyden elde edilen sonuç kullanılarak, parametreye ilişkin sonsal yargılara, (yani, parametreye ilişkin ve deney sonucunun parametre değerlerine bağlı koşullu gerçek­leşme olasılığına ilişkin önsel yargılara) dayandırılır. Çıkarımda ikinci yaklaşım ise, deneyden elde edilen sonuç verildiğinde tüm vargıların parametrenin olabilirlik fonksiyonuna dayandırıldığı olabilirlik yak­laşımıdır. Burada, dağılım fonksiyonunu deneysel sonucun fonksiyonu saymak yeri­ne, deney sonucunun parametreye koşullu dağılım fonksiyonunu, olanaklı parametre değerlerinin bir fonksiyonu olarak göz önü­ne alıp bu fonksiyona ağırlık vermek söz konusudur.

Parametrik olmayan çıkarımda, dağılım fonksiyonuna ilişkin kestiriciler, dağılım fonksiyonunun matematiksel yapısına ba­ğımlı değildir; bu nedenle bilinmeyen bir fonksiyon yapısına sahip bilinmeyen bir dağılıma ilişkin parametre değerlerinin kestiriminde kullanılan bu kestiricilere (para­metrik kestiricilerden ayırt etmek amacıyla) parametrik olmayan kestiriciler adı verilir.

Kategori: Ekonomi


Mersin 2013-2014 |

Copyright © 2013 Bilgi Zamanı
sitemap Reklam Gizlilik Politikası