Bilgi Zamanı

Buruciye Medresesi Hakkında Bilgi

Buruciye Medresesi Hakkında Bilgi
07 Temmuz 2013 - 13:35 'de eklendi ve 1236 kez görüntülendi.

Buruciye Medresesi Nerededir, Buruciye Medresesi Hakkında Bilgi

Buruciye Medresesi, Haci Mesud medrese­si olarak da bilinir, Sivas’ta İzzeddin Keykâvus Darüşşifası ile Çifte Minareli Medrese’ nin yakınında bulunan, Anadolu Selçuklu­ları dönemine ait medrese. Taçkapısındaki yazıta göre 1271-72 arasında III. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında, aslen İranlı olan Muzaffer bin Hibetullah Burucirdî yaptırmıştır. Açık avlulu, dört eyvanlı bir yapıdır. İki katlıdır ve kesme taştan yapılmıştır. Gerek dış cephelerinde, gerek plan şemasında her öğenin simetrik bir bütünlük içinde birleştiği ayakta kalmış medrese örneklerinin en iyilerinden biridir. Giriş cephesinin, dışarı çıkıntı yapan taçkapısı, mukarnaslarla süslü iki penceresi ve yivli köşe kuleleriyle çok düzenli bir görü­nüşü vardır. Taçkapı, zengin geometrik ve bitkisel bezemesine karşın, fazla belirginleş- meyerek. genel cephe kompozisyonunun mimari bütünlüğünü bozmaz. Köşe kulele­rinin yivli gövdeleri taçkapının iki yanındaki yivli köşe sütunlarıyla görsel bir bütünlük oluşturur. Çatı hizasında bir baştan bir başa dolaşan bir yazı şeridi bütün cepheyi birbiri­ne bağlar.

Medreseye basık kemerli bir kapıdan giri­lir. Giriş eyvanı kubbeyle örtülüdür. Gi­rişin iki yanındaki kubbeli mekânlardan sağdaki mescit, soldaki ise Burucirdî’nin türbesidir. Türbenin içi çimlerle bezelidir. Ön cephede mescit vc türbenin yanlarında, köşelere rastlayan birer oda daha bulun­maktadır.

Avlu kareye yakın dikdörtgen biçiminde­dir. İki yanda Korent başlıklı dörder sütu­nun taşıdığı revaklar vardır. Her bir revağın giriş ekseni üstündeki baş eyvanın avluya açılan cephesi, medresenin giriş cephesinde olduğu gibi zengin taş süslemelidir. İçinde geometrik geçmelerle bezenmiş bir yazı şeridi üç duvarı çevreler. Yarım bir tekne tonozla örtülü olan bu eyvanın iki yanında­ki ince uzun mekânlarda ikinci kata çıkışı sağlayan merdivenler vardır. Bunların da yanında, yapının köşelerine gelen, kubbey­le örtülü iki büyük oda yer alır. İkinci kat, baş eyvanın iki yanını kaplayarak etkisini azaltırsa da, yan eyvanlarla uyumlu bir biçimde birleşmesini de sağlamış olur.

Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER