Bilgi Zamanı

Bürokrasi Nedir Kısaca

Bürokrasi Nedir Kısaca
16 Temmuz 2013 - 18:22 'de eklendi ve 2141 kez görüntülendi.

Bürokrasi Nedir Kısaca, Bürokrasi Ne Demek, Bürokrasi Hakkında Kısaca Bilgi

Bürokrasi, toplumda, tabandan yukarı doğru daralan hiyerarşik bir yapı içinde örgütlenmiş, kişisel olmayan genel kurallar ve işleyiş ilkelerine göre çalışan profesyonel görevliler grubu. Bir sosyal bilim terimi olarak, halk arasında yaygın kullanımındaki olumsuz anlamları taşımaz.

Weber’in kuramları. Bürokrasinin özellik­lerini ilk kez sistemli bir biçimde tanımlayan Alman sosyolog Max VVeber (1864-1920) oldu. Weber’in tanımı ve kuramları konuyla ilgili sonraki çalışmaların da temelini oluş­turdu. Bu yaklaşımda bürokrasinin özellik­leri, örgüt içindeki 1) işbölümü, 2) otorite­nin yapısı ve dayanağı, 3) her görevlinin konumu ve rolü, 4) görevliler arasındaki ilişkileri düzenleyen kuralların niteliği aracı­lığıyla incelenir.

Üst düzeyde gelişmiş bir işbölümü ve görevlerde uzmanlaşma bürokrasinin en temel özelliklerindendir. Bunu sağlayabil­mek için her memuriyetin görev ve sorum­lulukları kesin ve ayrıntılı bir biçimde tanımlanır. Yetki alanlarının yönetmelik­lerle belirlenmesi, her dairenin görevlerinin sınırlanmasını sağlar.

Bürokratik örgütlenmede ast-üst ilişkileri akılcı ve kişisel olmayan ilkelere göre düzenlenir. Geleneksel yönetim biçimlerin­de (feodal, soydan gelen) ast-üst ilişkisi kişiseldir ve otoritenin meşruluğu gelenek­lerin kutsallığı inancına dayanır. Bürokratik örgütlenmede ise yönetim kurallarının kon­ma sürecinin doğruluğuna olan inanç otori­teyi meşru kılar; bürokratın bağlılığı da kişisel olmayan bir düzene, bir başka deyiş­le üst konumdaki görevliye değil, o üst konum ya da görevedir.

Bürokrasinin bir bölüm özellikleri de ör­gütün bütünü yerine üyelerinin konum ve rolleri açısından ele alınabilir. Bürokrat, ailesinin toplum içindeki yeri ya da kendi siyasal bağlılıkları gibi nedenlerle seçilmez. Göreve alınmayı belirleyen, kişinin uzmanı olarak çalışacağı işe uygunluğunu gösteren resmî belgelerdir (sertifika, diploma vb). Göreve başladığı anda bürokrat artık yal­nızca ya da en azından büyük ölçüde işinin adamıdır; işi “mesleği” olmuştur. Görevi fahri ya da kısa dönemli değil, sürekli ve istikrarlıdır. Genellikle de, kıdem ve başarı­ya dayalı bir sistem çerçevesinde örgüt içinde yükselir.

Bürokratların ücretleri de genellikle gö­revlerindeki verimliliklerine göre değil, gö­revlerinin hiyerarşi içindeki yerine göre belirlenir. Bazı geleneksel yönetim biçimle- rindekinden farklı olarak bürokraside me­mur görevini satamaz ya da oğullarına devredemez. Bürokratın özel yaşamı ile kamu yaşamı arasında kesin bir ayrım vardır. Kişisel mülkünü yönetimde kullan­maz; “yönetimin olanakları” da mülkiyetin­de değildir. Bürokrasi Nedir Hakkında Kısaca Bilgi Aktardık.

Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER