Bilgi Zamanı

Barut Ne Zaman Bulundu

Barut Ne Zaman Bulundu
03 Temmuz 2013 - 15:17 'de eklendi ve 1462 kez görüntülendi.

Barut Nedir, Barut Ne Zaman Bulundu, Barutun Bileşenleri

Barut, ateşli silahlarda kullanılan çeşitli patlayıcı kanşımların ortak adı. Geliştirilen ilk patlayıcı türü, güherçile (potasyum nit­rat), kükürt ve odunkömürü karışımından oluşan kara baruttu. Belirli oranlarda kanştırılarak hazırlanan kara barut, ateşlendiğin­de hızla yanar ve çevresindeki geniş bir alana beyazımsı bir gaz yayar. Dar bir hacime sıkıştınldığında bu gaz, patlatma amacıyla ya da mermi gibi cisimlerin itilip fırlatılmasında kullanılabilir. Kolaylıkla ateşlenebilen kara baruttan askerlik alanın­da ateşleme fişeklerinde, tapalarda, fünyelerde ve manevra fişeklerinde büyük ölçüde yararlamhr. Aynca kanşımına giren madde­lerin oranlan ayarlanarak, ihtiraklı (gecik­meli) tapalarda, işaret ve aydınlatma fişek­lerinde, ateşleyicilerde ve eğitim bombala- nnda kullanılır. Kara barutun yanma hızı, değişik boyutlarda taneler kullanılarak ayarlanabilir.

Kara barutun ilk olarak Çinliler tarafından geliştirildiği ve 10. yüzyıla değin aydınlat­mada ve işaret fişeklerinde kullanıldığı sa­nılmaktadır. Ama bu ilk barut türünü önce Araplann bulduklarına ilişkin bazı kanıtlara da rastlanmaktadır. 1304’te Araplar tarafın­dan geliştirilen ilk ateşli silah, kimi akşam­lan demirden yapılmış bir bambu kamışın­dan oluşuyordu ve kara barut kullanarak ok atıyordu. Kara barutun Avrupa’da ateşli silahlarda kullanımı 14. yüzyılda başladı; madencilik ve yol yapımı gibi banşçı amaç­larla kullanımına ise 17. yüzyılın ikinci yansında geçildi.

1860’lardan başlayarak ateşli silahlarda kara barutun yerini ilk dumansız barut türü olan pamuk barutu ile öteki nitroselüloz türleri aldı. Kara barutun, bileşimindeki maddelerin kimyasal tepkimelere girmesi sonucu patlamasına karşılık nitroselüloz, hızla aynşarak ve bu arada sıcak gazlar ve buharlar oluşturarak patlayan bir kararsız bileşiktir. Nitroselüloz, pamuk ya da kâğıt hamuru gibi çeşitli selüloz türlerinin nitrik asit ve sülfürik asitle nitrolanması yönte­miyle hazırlanır. İlk yapım teknikleri, asit artıklannı tümüyle temizlemekte çoğu kez başarılı olamıyor, bu da patlayıcının beklen­medik biçimde aniden ayrışmasına yol aça­biliyordu. Bugün ise nitroselüloz yapımın­da, asit artıklarını ve ayrışmaya yol açabile­cek öteki maddeleri nötrleştiren özel bile­şikler kullanılır. Nitroselülozun patlama özellikleri, nitrolama düzeyine ve taneleri­nin büyüklüğüne ve biçimine bağlı olarak değişir. Bugün üretilen barut türleri, çoğun­lukla nitroselülozdan ya da nitroselüloz ile nitrogliserin karışımından oluşur.Barut Ne Zaman Bulundu Hakkında Bilgi Aktardık.

 

Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER