Bilgi Zamanı

Bangkok Nerede- Neresi

Bangkok Nerede- Neresi
30 Haziran 2013 - 13:19 'de eklendi ve 2083 kez görüntülendi.

Bangkok Nerede, Bangkok Neresi, Bangkok Nereye Bağlı, Bangkok Hakkında Bilgi

Bangkok, Tayland’ın başkenti ve başlıca limanı. Küçük kasaba ve köylerden oluşan bir ülke olan Tayland’ın tek büyük kenti, kültür ve ticaret merkezidir. Taylarca Krung Thep olarak adlandınlan kente yabancıların verdiği ad olan Bangkok, Tay dilindeki bang (köy) ve makok (yabani erik) sözcüklerinden türetilmiş olabilir. Tayland Körfezinden 40 km içeride, Chao Phraya Irmağının deltası üstünde kurulu olan kent, ırmağın doğu kıyısındaki asıl yerleşim Krung Thep ile batı kıyısındaki Thon Buri belediyelerinin 1971’de birleşme­sinden sonra çevre yerleşimlerin de katılma­sıyla 1972’de il oldu. Yüzölçümü 1.565 km2, nüfusu (1990 geç.) 5.876.000’dir. Bangkok’un iklimi yıl boyunca sıcak ve nemlidir. Ortalama ısı, en sıcak ay olan nisanda 30°C, en soğuk ay olan aralıkta 25°C’dir. Yılda ortalama 1.500 mm yağış alan kentte yağmur mevsimi mayıs ortasın­dan eylül sonuna değin sürer. Bu mevsimde kente hemen her akşamüstü sağanak yağ­mur yağar. Aralık-şubat arası yağışsız ge­çer. Aylık ortalama nem oranı yağmur mevsiminde yüzde 80, öbür aylarda yüzde 60’tır.

Bangkok, çevredeki tanm alanlarına doğ­ru yayılarak genişlemektedir. Sanayi ve yerleşim bölgeleri hman banliyölere kayar­ken, kentin iç kesimi yönetsel kurumların yer aldığı ve ticaret etkinliklerinin sürdürül­düğü merkez durumuna gelmiştir. Kentte, aralannda Birleşmiş Milletler Asya ve Pasi­fik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu’nun (ESCAP) yönetim merkezinin de olduğu çeşitli uluslararası kuruluşların temsilcilikle­ri vardır. Çin mahallesi Sam Peng, önemli bir ticaret bölgesidir. Sam Peng’in nüfus yoğunluğu km2‘ye 150 bin kişidir. Bang­kok’un nüfus yoğunluğu kent merkezinden uzaklaşıldıkça azalır.

Plansız ve hızla büyüyen Bangkok, kentsel nüfusun sürekli artmasından dolayı büyük bir konut sorunu ile karşı karşıyadır. Hükü­metin, bazısını dış kaynaklı kredilerle ger­çekleştirdiği sosyal konutlar, gereksinimi karşılayamamaktadır. Konut sorununa bir çözüm olarak hükümet, kullanılmayan ka­mu arazisinde gecekondu kurulmasına izin vermektedir. Sayıları fazla olmayan bu gecekondular daha çok liman çevresinde toplanmıştır.

Nüfus. Bangkok nüfusunun yüzde 97’sini Taylar oluşturur. Kentteki en kalabalık azınlık, Taylarla en fazla kanşan ve Bang­kok’un ekonomik ve kültürel yaşamında en etkin azınlık olan Çinlilerdir. Kentte yaşa­yan öteki yabancılar çoğunlukla Hintliler, başka Asyalılar, Kuzey Amerikalılar ve Avrupalılardır.

Sayısız kanalıyla eskiden “Doğu’nun Ve- nedik’i” olarak ünlenen Bangkok’ta otomo­bile duyulan büyük ilgi, kanalların çoğunun karayoluna dönüştürülmek üzere doldurul­ması sonucunu getirmiştir. Ama bu, yalnız­ca kentin özgün görünümünü bozmakla kalmamış, çok ciddi bir sorunu da birlikte getirmiştir. Kanalların doldurulmasıyla, yağmur suları kent dışına boşaltılamamakta, aynca delta alam üstünde kurulu olan kentte sonradan doldurulmuş yerler sık sık çökmektedir. Öte yandan, suyoluyla ula­şımdan, karayoluyla ulaşıma geçilmesiyle trafik sıkışıklığı da doruğa ulaşmıştır. Bang­kok kuzey, doğu ve batı yönünde uzanan kara ve demiryollanyla Tayland’ı Laos, Kamboçya ve Malezya’ya bağlar. Kentteki Don Muang Havaalanı, Güneydoğu Asya’ nin en işlek havaalanlanndan biridir. Bütün Tayland için büyük önemi olan ve kum banklannın içinden kazılmış bir kanalla denize bağlanan Bangkok limanı, Chao Phraya üzerinde Long Toey’dedir. Ekonomi. Kent ekonomisi, ülkenin hemen bütün ithalat ve ihracatının yapıldığı Bang­kok Umanına, birde küçük ölçekli sanayi ve ticarete dayanır. Gıda işleme, tekstil, elek­tronik montaj ve inşaat malzemesi imalalatı

başlıca sanayi dallarıdır. Bangkok aynca Tayland’ın finans, bankacılık ve sigortacılık merkezidir. Hükümet 1976’dan sonra kent­te yeni fabrikaların kurulmasını yasaklamış, sanayiyi kent dışında kurulan alanlara yer­leştirmeye başlamıştır.

Kültürel yaşam. Kentteki Budacı Wat Anın (Arun Manastın), klasik Tayland mimarlığının özgün bir örneği ve önemli bir kültür öğesidir. Eski sanat yapıtlarının ka­lıntıları ve kraliyet eşyalan Ulusal Müze’de sergilenmektedir. Beş geleneksel Tay evinin birleşmesinden oluşan Jim Thompson Tay Evi’nde, Amerikalı büyük ipek sanayicisi Thompson’un dinsel Tay tabloları koleksi­yonu da bulunmaktadır.

Ulusal Kitaplık ve Tay Ulusal Doküman­tasyon Merkezi de Bangkok’tadır. Kentte, aralannda Chulalongkorn (1917) ve Kaset- sart’ın da (1943) bulunduğu birkaç üniversi­te vardır. Ama genç nüfusun fazla olması yüzünden kentin eğitim kurumları yetersiz kalmaktadır. Ülkenin sağlık kuruluşlarının çoğu da buradadır. Tayland’daki bütün yayımcılık etkinliklerinin toplandığı Bang­kok, aynı zamanda sinema endüstrisinin ve tiyatro yaşamının merkezidir.

Tarih. 1782’de General Chao Phraya Chakkri, I. Rama adıyla tahta çıktıktan sonra kent merkezini Chao Phraya’nın doğu kıyısına taşıdı ve Bangkok’u Siyam’ın (bu­gün Tayland) başkenti yaptı. Bangkok’u, 400 yıl krallığın başkenti olmuş eski Ayutt haya’nın görkemine ulaşacak bir kent ola­rak kurmaya girişti. 19. yüzyılın başında kent kurulmuş, Büyük Saray, Wat Po (Po Manastırı) ve surlar tamamlanmıştı. Surlar ırmak boyunca doğuya doğru uzanıyordu. 7 km boyunca uzanarak 3,5 km2‘lik bir alanı çevreleyen 3 m genişliğinde ve 4 m yüksekli­ğindeki surlarda 63 kapı ile 15 kule yer alıyordu.

II. Rama (hd 1809-24) ve III. Rama (hd 1824-51) dönemlerinde yeni Budacı manas­tırlar inşa edildi. Bunlar dinsel merkezler olmaktan başka okul, kütüphane, hastane ve dinlenme alanı işlevlerini de görmektey­di. Bu dönemde yapılan Wat Anın, Wat Yan Nawa, Wat Bowon Niwet gibi manas­tırlardan başka Wat Po da genişletildi, Wat Sutat’ın yapımına başlandı. Ama manastır­lar dışında pek az büyük yapı ve cadde yapıldı. Kent içi ulaşım, ırmak ve buna bağlı kanallar ağıyla sağlanmaktaydı. IV.. Rama (hd 1851-68) kenti geliştirirken, daha az sayıda olmakla birlikte geleneksel manastır yapımını da sürdürdü. Büyük Saray yenileş- tirildi, ekler yapıldı. Yeni caddeler açılır­ken, ırmak kıyısında demirleyen yüzen evlerin sayısı azaltıldı. Güneye doğru uza­nan Charoen Krung (Yeni Yol) yapıldı; kentin ilk kanalına paralel bir hendek kazıldı. Buradan bugünkü limana kadar gelen uzun bir kanal yapılarak, küçük tekneleri, kentin hemen güneyinde ırmağın yaptığı büyük kıvrımı izlemekten kurtaran kestirme bir yol açıldı. V. Rama (Kral Chulalongkorn) döneminde (1868-1910) kenti önemli ölçüde değiştiren bir bayındır­lık programı uygulandı. Büyük Saray’daki Chakkri Binası 1880’de tamamlandı. Oto­mobil meraklısı kral, yoğun bir yol ve köprü yapımına girişti. Artık işlevini yitirmiş olan kent surlarının büyük bir bölümü yıkılarak yollar açıldı.

Kentin 100. kuruluş yılının kutlandığı 1882’de pek çok toplumsal reform hareketi başlatılırken, bunların yürürlüğe konmasını sağlayacak kamu kuruluşları için birçok bina yapıldı. Bu arada Kutsal Buda Zümrü- dü’nün saklandığı Wat Phra Kaeo’ nun yapımı tamamlandı. 1880’lilerde posta ve telgraf hizmetleri başlatıldı. 1892’de Charoen Krung’da elektrikli tramvay çalış­maya başladı. 1900’de Bangkok’u Phra Nakhron Si Ayutthaya’ya bağlayan ilk de­miryolu açıldı. Aynı yıllarda mermer bir tapınak olan Wat Benchamabopit, Fransız üslubunda çeşitli zarif köprüler ve İtalya’ dan esinlenmiş Ulusal Meclis Binası da yapıldı. VI. Rama (hd 1910-25) 1916’da Chulalongkorn Üniversitesi’ni açtı. Kanai- lardaki su düzeyini denetim altında tutacak bir kapak sistemi inşa ettirdi, kentin ilk ve en büyük dinlence alanı olan Lumphini Parkı’nı yaptırdı. VII. Rama döneminde (1925-35) genel bir yönetsel düzenleme çerçevesinde belediye sınırları çizildi. 1937’de Bangkok yönetsel olarak ikiye bö­lünerek Krung Thep ve Thon Buri belediye­leri oluşturuldu. Bunların her ikisinin yüzöl­çümleri birbirine yakın olmakla birlikte, nüfusun beşte dördü Krung Thep’te yaşı­yordu.

II. Dünya Savaşı’ndan bu yana Bangkok, özellikle de Krung Thep büyük bir hızla büyümeye devam etmektedir. Hızlı büyü­menin getirdiği ulaşım, haberleşme, konut, su, kanalizasyon ve çevre kirliliği sorunları özellikle son yıllarda ciddi boyutlara ulaşmış­tır.

Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER