Bilgi Zamanı

Banaz Nereye Bağlı

Banaz Nereye Bağlı
29 Haziran 2013 - 18:53 'de eklendi ve 3279 kez görüntülendi.

Banaz Nerenin İlçesi, Banaz Nereye Bağlı

Banaz, Ege Bölgesi’nin İçbatı Anadolu Bölümü’nde, Uşak iline bağlı ilçe ve ilçe merkezi kent. Yüzölçümü 1.063 km2 olan Banaz ilçesi kuzeyde Kütahya, doğu ve güneydoğuda Afyonkarahisar illeri, güney­de Sivaslı ilçesi, batıda da Merkez ilçeyle çevrilidir.

Banaz, İç Anadolu ile Ege bölgeleri arasın­da bir geçiş alanı niteliği taşıyan Uşak ilinin oldukça yüksek ve engebeli kuzeydoğu kesi­minde yer alır. Bu geniş geçiş alanı İçbatı Anadolu Eşiği adıyla anılır (bak. Ege Böl­gesi). Topraklan, dağlar ve bir akarsu vadisi ile parçalanmış plato niteliğindedir. Aynı zamanda ilin de en yüksek noktası olan Murat Dağı (2.309 m), ilçenin kuzey kesimi­ni engebelidir. Yoğun bir çam ormanı, yer yer kara çam ve kayın ormanlarına rastlanan Murat Dağının yüksek kesimlerin­de yöre halkının serinlemek için yazın çıktı­ğı yaylalar vardır. Murat Dağından doğan Banaz Çayı, ilçenin en önemli akarsuyudur. Büyük Menderes Irmağının kollarından biri olan çay, zaman zaman taşmakta ve çevre­sindeki tanm alanlanna zarar vermektedir. Banaz Çayı vadi tabanının genişlediği ke­simde yer alan düzlüklerin deniz düzeyin­den yüksekliği 900 m kadardır. Banaz Ovası adıyla anılan ve verimli bir tarım alanı olan bu düzlüklerin yüzölçümü 80 km2‘ye ya­kındır.

Topraklarının engebeli olmasına karşın Banaz, bitkisel üretim açısından ilin başta gelen ilçesidir. Bitkisel üretim Banaz Ova­sında yoğunlaşmıştır. Başta buğday olmak üzere çeşitli tahıl türleri, baklagiller, şeker pancan, haşhaş ve elma en çok yetiştirilen ürünlerdir, ilçenin zengin otlaklarının yanı sıra, şeker pancarı üretimi de sığırcılığı olumlu yönde etkiler. Yöre halkının yarar­landığı başlıca eğlenme ve dinlenme alanı, Banaz kentine 4 km uzaklıktaki Evrendede orman içi dinlenme yeridir. Başkomutan Tarihi Milli Parkı’nm küçük bir bölümü kuzeydoğu kesimde ilçe sınırları içine taşar. İlçenin başlıca yeraltı kaynaklan asbest, cıva, kaolin ve manganezdir.

Banaz yöresi İÖ 3. yüzyılda Pergamon (Bergama) Krallığı’na bağlıydı. İÖ 2. yüzyı­lın ikinci yarısında Roma’nın egemenliğine girdi. 395’te Roma İmparatorluğu’nun ikiye aynlmasından sonra Bizans’a geçti. Yörede Türk egemenliği 1072’de başladı. Beylikler döneminde Germiyanoğulları Beyliği ile Osmanlılar arasında el değiştiren Banaz, Timur’un Osmanlı gücünü zayıflattığı dö­nemde Germiyanoğullarının egemenliğinde kaldı. Germiyan beyi II. Yakub’un vasiye- tiyle savaş olmadan Osmanlılara geçen Ba­naz (1429), 19. yüzyıl sonlannda Hüdavendigâr (Bursa) Vilayetindeki Kütahya sanca­ğının Üşak kazasına bağlı bir nahiye olarak yönetiliyordu. Kurtuluş Savaşı sırasında Yu­nan işgaline uğrayan yörenin yönetsel konu­mu Cumhuriyet döneminin ilk 30 yılında korundu. 1953’te ilçe yapılan Banaz, aynı tarihte kurulan Uşak iline bağlandı.

Banaz kenti, İzmir-Afyonkarahisar kara ve demir yolu üzerindedir. Kentteki en önemli geçim kaynağı dokumacılıktır; halı ve kilim dokumacılığından başka, halı tezgâhları ya­pımı da önemlidir. Aynca mısır unu ve nişastası, glikoz ve yem üreten çok ortaklı bir fabrika ile iki de tuğla-kiremit fabrikası vardır.

Banaz Belediyesi 1953’te kurulmuştur.

Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER