Bilgi Zamanı

Bağlantısızlık Ne Demektir

Bağlantısızlık Ne Demektir
09 Temmuz 2013 - 16:14 'de eklendi ve 1002 kez görüntülendi.

Siyasi anlamda bağlantısızlık nedir, bağlantısızlık ne demektir kısaca bilgi verelim.

Bağlantısızlık, bloksuzluk olarak da bili­nir, uluslararası politikada, belli başlı blok­larla siyasal ya da ideolojik yakınlaşmalar­dan kaçınma politikasıdır. Bağlantısızlık politikası, II. Dünya Savaşı sonrasında Hindistan, Kenya, Yugoslavya gibi ülkeler ile Asya ve Afrika’da yeni kurulan devletlerin çoğu tarafından uygu­landı. Bu ülkeler, çoğunlukla, ne SSCB’nin önderliğindeki sosyalist blokla, ne de ABD’nin önderliğindeki Batı blokuyla itti­fak kurmaya yanaştılar. Bu anlamda bağlan­tısız olmakla birlikte, kendilerini soyutlaya­cak bir yansızlık politikası da izlemediler. Bir yandan uluslararası ilişkilere etkin bi­çimde katılırken, öbür yandan da uluslar­arası sorun ve çatışmalarda açık tutum takındılar.

Bir ülkenin barış zamanındaki dış politika­sını anlatmak için kullanılan bağlantısızlık, “tarafsızlık” ya da “tarafsızlaştırılmış devlet” kavramıyla karıştırılmamalıdır. İkinci kavram, bir devletin katılmadığı bir savaş durumunda, uluslararası hukuka göre izlemek zorunda olduğu kurallar bütününü belirtir.

Bağlantısızlık politikası izleyen ülkeler bu tutumlarını çeşitli temellere dayandırırlar. ABD’nin, SSCB’nin ya da başka herhangi bir ülkenin, kendi toprak bütünlüklerine yönelen saldırgan bir tutum içinde bulun­madığı varsayımından yola çıkan bağlantısız ülkeler, bu nedenle, belirli ülkelere karşı kurulmuş ortaklaşa savunma düzenlemele­rine katılmayı reddederler. Bir ülkenin kendi içinde geçerli olan ideolojik, siyasal ya da ekonomik sistemin, o ülkenin uluslar­arası eylemlerini zorunlu olarak belirleyece­ği varsayımını da kabul etmezler. Bu politi­kanın, bağımsızlıklarını korumak için ge­rekli olduğu ve ulusal çıkarlarına da hizmet ettiği kanısındadırlar. Bağlantısız ülkeler arasında en geniş grubu oluşturan genç Asya ve Afrika ülkeleri, çoğunlukla Batılı devletlerin eski sömürgeleridir. Bu ülkeler, hem Batı bloku içindeki eski sömürgeci devletlerle sürekli ve yakın ilişki kurmanın yeni bir bağımlılık biçimi yaratabileceğinden kaygılanmakta, hem de sosyalist düzenlerin hızlı ekonomik gelişmesi genellikle çekici gelmekle birlikte, SSCB ile çok yakın bağlar kurmanın da onları uydulaştırarak bağımsız­lıklarına zarar vereceğinden korkmaktadır. Bağlantısızlık politikası, bu ülkelerin büyük gereksinme duyduğu ekonomik yardımları da çoğu kez her iki bloktan da sağlamalarına olanak vermektedir. İlk kez 1955 Bandung Konferansı’nda adlarını duyuran bağlantısız ülkeler, 1960’lar ve 1970’lerde, uluslararası ilişkiler­de ortak politika izleyecek yeni bir blok oluşturmaya çalıştılar, ama belirli konular­da kendi aralarında çıkan ulusal çıkar ayrılıkları yüzünden bu girişimler başarısız kaldı. Bandung’tan sonra “Bağlantısızlık Hareketi Konferansı” adı altında sekiz kon­ferans toplandı. 1961’de Belgrad’da 25 ül­kenin katılmasıyla düzenlenen ilk konferansta, bağlantısız sayılmak için beş ilke belirlendi. Bunlar, barış içinde bir arada yaşamayı temel alan bir bağımsızlık politi­kası izleme, askeri ittifaklara girmeme, kendi topraklarında askeri üs vermeme, ikili ittifaklardan kaçınma ve ulusal kurtuluş savaşlarını destekleme ilkeleriydi. 1964’te toplanan Kahire konferansını, 1970’te Lusaka konferansı, 1973’te Cezayir konferan­sı, 1976’da Colombo konferansı, 1979’da da Havana konferansı izledi. 1986’da Harare’ de yapılan konferansa 101 bağlantısız ülke temsilci yolladı.

Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER