Bilgi Zamanı

Bağımsız Devletler Topluluğu Nedir Üyeleri

Bağımsız Devletler Topluluğu Nedir Üyeleri
28 Haziran 2013 - 0:57 'de eklendi ve 1864 kez görüntülendi.

Bağımsız devletler topluluğu üyeleri ülkeleri, bağımsız devletler topluluğu nedir

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT), Sov­yet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) dağılması üzerine, Baltık cumhuri­yetleri ile Gürcistan dışındaki eski Sovyet cumhuriyetlerinin 1991 sonunda oluşturdu­ğu siyasal birliktir.

18 Ağustos 1991’deki başarısız darbe girişi­mi SSCB’nin çözülme sürecini hızlandırdı. Eylül 1991’de üç Baltık cumhuriyeti (Estonya, Letonya ve Litvanya) bağımsızlıklarını ilan ettiler. Bu cumhuriyetleri 1 Aralık’ta Ukrayna izledi. Ardından, üç Slav cumhuri­yeti (Rusya, Ukrayna ve Beyaz Rusya) Brest’te bir araya gelerek SSCB’nin varlığı­nın sona erdiğini ve merkezi Beyaz Rusya’ nın başkenti Minsk’te olan Bağımsız Devlet­ler Topluluğu’nun kurulduğunu açıkladılar. İzleyen günlerde SSCB’den geriye kalmış 12 cumhuriyetten 11’i BDT’ye katıldı ve 21 Aralık’ta Kazakistan’ın başkenti Alma Ata’ da toplanarak yeni birliği biçimlendiren anlaşmaları imzaladı. BDT dışında kalan tek cumhuriyet, iç karışıklıkların sürdüğü Gürcistan’dı. SSCB başkanı Mihail Gorbaçov’un 25 Aralık’ta istifa etmesinden bir gün sonra da SSCB Yüksek Sovyeti kendini dağıttı. Halk Cephesi’nin iktidara gelmesinden sonra Azerbaycan BDT’den ayrıl­dı. Eylül 1993’te ise Gürcistan ve Azerbay­can BDT’ye katıldı. BDT eski SSCB’nin tek mirasçısı olabile­cek bir güç gibi değerlendirilmekle birlikte, cumhuriyetler arasındaki sorunlar bu konu­da ciddi kuşkular uyandırmaktadır. Bu so­runların başında eski SSCB’nin elindeki nükleer ve konvansiyonel silahlar ile cepha­neliklerin cumhuriyetler arasında nasıl pay­laştırılacağı gelmektedir. BDT üyeleri ara­sında imzalanan bir anlaşmayla Rusya, Uk­rayna, Beyaz Rusya ve Kazakistan’da bulu­nan nükleer silahların denetimi yeni oluştu­rulan Devlet Başkanları Konseyi’ne bırakıl­dı. Ukrayna ve” Moldova merkezden ba­ğımsız yeni birer ordu kurmayı planlıyor­du. Rusya ve öteki yedi cumhuriyet ise merkeze bağlı eski silahlı kuvvetlerini ko­rumaya, ama bir yandan da yerel ulusal birlikler oluşturmaya karar verdiler. BDT’yi oluşturan cumhuriyetler arasında­ki, kökleri geçmişte yatan anlaşmazlıklar nedeniyle, kurulan birliğin uzun ömürlü olmayacağı görüşü yaygındır. Nitekim, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Dağ­lık Karabağ sorunu açık çatışmaya dönüş­müştür. Ayrıca, Karadeniz’deki eski Sovyet filosunun Rusya’nın mı, yoksa Ukrayna’nın mı denetiminde olacağı çözüm bekleyen so­runların başında gelmektedir.

Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER