Bilgi Zamanı

Bab-ı Defteri (Defterdar Kapısı)

Bab-ı Defteri (Defterdar Kapısı)
10 Nisan 2013 - 17:51 'de eklendi ve 1912 kez görüntülendi.

Bab-ı Defteri (Defterdar Kapısı) Hakkında Bilgi

Bâb-ı Defterî, bab-ı defterdar, defter­dar kapısı olarak da bilinir, 1838’de Maliye Nezareti’nin kurulmasına değin Osmanlı Devleti’nin mali işlerini yürüten kurumdur.

Bâb-ı Defterî en gelişkin olduğu 17. yüzyıl sonlarında başdefterdarlık, Hazine-i Amire ve Başmuhasebecilik’e bağlı birimlerden oluşuyordu. Önceleri sınırlı bir kadroyla çalışan, 17. yüzyılın sonlarına doğru geniş­letilen Bâb-ı Defterî’ye bağlı 32 kalemde, 18.     yüzyılın sonlarına değin 700 kadar görevli vardı.

Bâb-ı Defterî’nin en büyük amiri, Divan-ı Hümayun üyesi de olan başdefterdardı. Başdefterdara 18. yüzyıldan sonra şıkk-ı evvel defterdarı denirdi. İkinci sırada Ana­dolu defterdarı gelirdi (buna da 18. yüzyıla değin şıkk-ı evvel defterdarı denirdi) ve Anadolu’daki haslarla mukataaların mali işlerinden sorumluydu. Anadolu defterdarı­nı, Rumeli ve İstanbul’a ait işlere bakan şıkk-ı sâni defterdarı ile Tuna bölgesinin mali işlerinden sorumlu şıkk-ı sâlis defterda­rı izlerdi. 1793’te İrad-ı Cedid hazinesi için şıkk-ı râbi adıyla bir defterdar daha atandı. Eyaletlerdeki işleri ise Bâb-ı Defterî’ye bağlı kenar defterdarları yürütürdü. İstan­bul’daki kalemler, çeşitli yönetim birimleri­ne ve Hazine-i Âmire’ye bağlıydı. Muhasebe-i evvel (baş muhasebeci) de gelir ve gider hesaplarını denetlemekle sorumluydu.

Maliye alanında yeni düzenlemeler ya­pan II. Mahmud (hd 1808-39), yeniçerili­ğin ve tımarın kaldırılmasından sonra, önce Masarifat ve Mukataat nezaretlerini oluş­turdu. 1838’deki düzenlemelerle de Bâb-ı Defteri’nin yerine Maliye Nezareti kuruldu.

Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER