Bilgi Zamanı

Aynalıkavak Kasrı Tarihçesi

Aynalıkavak Kasrı Tarihçesi
18 Mart 2013 - 17:18 'de eklendi ve 1380 kez görüntülendi.

Aynalıkavak Kasrı Tarihi Hakkında Bilgi, Aynalıkavak Kasrı Tarihçesi

Aynalıkavak Kasrı, İstanbul’da Haliç’te Hasköy semtindeki kasır. Burada I. Ahmed döneminde Kaptanıderya Halil Paşa tara­fından 1613’te yaptırılan ilk kasır 1677’de yanmca IV. Mehmed zamanında yeniden yapıldı (1679). III. Ahmed döneminde bir kez daha ele alındı, onarım ve eklemeler yapıdı. 1718’deki Pasarofça Antlaşması’nm imzalanmasından sonra Venedik Cumhuri- yeti’nce Osmanlı sarayına armağan edilen büyük aynalarla süslendiğinden “Aynalıka­vak Kasrı” adı ile anılmaya başladı. 1766 Cibali yangınında yandıktan sonra Sultan I. Abdülhamid’in sadrazamı Koca Yusuf Paşa tarafından 1787’de onartıldı. III. Selim bu yapıyı yıktırarak yerine Krikor Balyan’a Hasbahçe Köşkü’nü inşa ettirdi (1791). Bu köşk de II. Mahmud tarafından Garabet Balyan’a onartıldı.

Aynalıkavak Kasrı’nın planını, kuzeydoğu-güneybatı ekseni üzerinde yer alan, ken­di içlerinde simetrik salonlar belirler. Gü­ney cephesindeki ortası hafif bir bombe ile yükseltilmiş, sade bir örtüsü olan bir sahan­lıktan girilen yapı iki bölümdür. Giriş holü ile birbirine bağlanan bu bölümler birer salon ve salonu çevreleyen hacimlerden oluşur. Merdivenin yer aldığı bölümün al­tında, arazinin eğiminden yararlanılarak, hizmetçi odalarının bulunduğu bir alt kat inşa edilmiştir. Giriş holünün açıldığı, yan odalar ve servis hacimleriyle de bağlantılı büyük sofanın köşeleri pahlıdır ve iki eyvanı vardır. Giriş holünün bir köşe kapısıyla açıldığı kasrın öbür bölümü, üç eyvanlı bir divanhaneden ve ona bağlı bir arz odasın­dan oluşur. Kasrın selamlık bölümü olan bu bölüm, bezemelerinin yoğunluğu ve kendi içindeki şematik bütünlüğüyle ilgi çekicidir. Divanhanenin çatısı kurşun levhalarla, öbür bölümler kiremitle örtülüdür. Salonların ve odaların bütünlüğü, cephelerde alt ve tepe pencerelerinden oluşan birimlerin üçlü gruplar halinde düzenlenmesiyle sağlanmış­tır. Alt pencerelerden Haliç yönündekiler dikdörtgen biçimli klasik çerçevelerle çevri­lidir; kara tarafındakiler basık kemerli ve çerçevesizdir. Yüzeylerin ele alınışı ve bezeme bakımın­dan kasrın en ilginç bölümü divanhane ve arz odasıdır. Divanhanenin üç duvarını çevreleyen alt pencerelerin arasında, basık kemerlerle birbirine bağlanan dekoratif kolonadlar bulunmaktadır. Bu bölümde, ke­mer ayaklarının içi aynalarla ya da mermer levhalarla kaplıdır. Kasrın ortadaki mekânı­nın tavanı, içeriden tekne biçiminde yüksel­tilmiştir. Bu tavanda, arz odası ile benzer biçimde, çapraz kordonlarla geometrik örgeli bir girift bezeme düzeni oluşturulmuş, bitkisel ve stilize örgelerle de zenginleştiril­miştir. Yanlardaki eyvanlar ise altın yaldızlı bir dal şeridi ile çevrelenmiştir. Tavan köşe­lerinde daire biçimli dört madalyon yer alır.

Aynalıkavak Kasrı’nın alt katında bugün eski Türk müzik aletleri sergilenmektedir.

Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER