Bilgi Zamanı

Arkad nedir

Arkad nedir
02 Nisan 2013 - 21:37 'de eklendi ve 3312 kez görüntülendi.

Mimarlıkta Arkad, Arkad Nedir

Arkad, mimarlıkta, sütun veya ayakların taşıdığı kemer sırası, böyle bir kemer sırası ile sağır bir duvar arasında uzanan geçit veya dip dibe yapılmış dükkânlara giriş sağlayan üstü örtülü yaya yolu. Arkadın ilk kullanıldığı yerlerden biri eski su kemerleridir. Daha sonra Romalı yapı ustaları bu yapı düzenini geniş duvar yüzey­leri inşa etmekte kullanmışlardır. Üç katlı dış cephesinin her katında 80 tane kemerli açıklık bulunan Roma’daki Colosseum, bu mimarlık öğesinin en güzel izlenebildiği örneklerden biridir. Bir saçaklığı taşıyan gömme ayaklar ya da ayaklara bitişik yarım sütunlardan oluşan arkadlar. Roma arkadı olarak bilinir. İmpa­ratorluğun son dönemlerinde bu tür arkadların yerini alan ve bir dizi sütunun başlığına oturan kemerlerden oluşan arkad türü, romanesk ve gotik dönemlerde standartlaştı ve Rönesans’ta yeniden canlandırılarak yay­gın biçimde kullanıldı (örn. Brunelleschi’nin Floransa’daki Yetimler Yurdu yapısında).

Bizans arkadlarında, sütun başlıkları ile kemerler arasına yükleri yaymak amacıyla genellikle üzengi taşı işlevi gören bir ikinci başlık yerleştirilirdi. Bu tür, birçok Doğu ülkesinde yaygın biçimde kullanıldı. Arkad salt bir dekoratif öğe olarak, gotik kiliselerde nef duvarını (zeminde ayaklar, ortada triforyum ve en tepede de pencere katından oluşan) üç yatay bölü­me ayırmak için ya da en etkileyici örnekle­rinden birinin Amiens Katedrali’nde görül­düğü gibi, cephede yer alan heykelleri çerçevelemek için de kullanılırdı. Barok dönem mimarlarının daha kısıtlı biçimde uyguladığı bu arkad türü, 19. yüzyıl boyun­ca Avrupa ve Amerika’da önemli bir öğe olarak varlığını sürdürdü. Arkadın üstü örtülü bir yaya yolu olarak kullanılması Roma döneminden beri yay­gındı. Ortaçağ manastırlarında arkadla sık sık karşılaşıldığı gibi, İslam mimarlığında da camilerin çoğunda revak denen arkadlarla çevrili bir avlu bulunur. Bologna gibi Rönesans kentlerinde arkadlar dükkânlar ve başka yapılar boyunca uzanır. Doğu’daki pazarların çoğu arkadlı dükkân dizilerinden oluşur. Amerika’daki birçok çağdaş alışve­riş merkezinin kapalı ya da yarı kapalı mekânlarına da (arkadın gerçek biçimiyle doğrudan ilgili olmasa da) arkad adı veril­miştir.

Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER