Bilgi Zamanı

Aristotelesçilik nedir

Aristotelesçilik nedir
01 Nisan 2013 - 13:44 'de eklendi ve 1354 kez görüntülendi.

Aristotelesçilik nedir, Aristotelesçilik ne demek anlamı

Aristotelesçilik, Eski Yunanlı filozof Aris­toteles’in görüşlerini benimsemiş, yöntem­lerini kullanmış, çeşitli zaman ve kültürler­de oluşmuş felsefe akımlarıyla okullarının ortak adı.

Temel çizgilerinde Yunan kültürü içinde canlı kalan Aristotelesçilik, bütün Roma döneminde Doğu Akdeniz’de sürmüş; Do­ğu Anadolu, Suriye ve Mısır’da İslam kültürüne katılmış; Hıristiyan ortaçağında Kuzey Afrika ve İspanya’dan Araplar yo­luyla ve Latin etkilerin de katılmasıyla İtalya, Fransa ve İngiltere’ye yayılmış; bura­lardan da yeni çağlarda Almanya ve Kuzey Amerika’ya geçmiştir. Böylece, Yunan ve Latin kültürlerinin yanı sıra Arap, Fars, Türk ve Yahudi düşünürler eliyle ve hem Hıristiyan hem de İslam kültürleri içinde yoğrulup zenginleşerek günümüze ulaş­mıştır.

Yunan geleneği. Aristoteles’in etkileri Yu­nan ve sonraki Bizans düşüncesi içinde neredeyse kesintisiz olarak sürmüş, 15. yüzyıldan sonra ise Aristotelesçiliğin ağırlık noktası Batı’ya geçmiştir.

Aristotelesçilik, Aristoteles’in kurduğu okul olan Lykeion’da 300 yıla yakın bir süre canlı kalmış, bir inanç sisteminden çok bir eleştirel araştırma anlayışı olarak yaşa­mıştır.

Bu arada gelişen Helenistik felsefe içinde, çeşitli okullar Aristoteles’in görüşlerinin bazı bölümlerini benimsemişlerdir. Böyle­ce, Stoacılar, biçimsel mantık, anlam görüşü ve doğaya verdikleri önem açısından; şüp­heciler, şüphelerini kanıtlamak için kullan­dıkları usa vurma yöntemleri açısından Aristotelesçi sayılabilirler.

Bu etkiler, Aristoteles’in Platoncu özellik­ler taşıyan (bugüne ulaşmamış) gençlik dö­nemi kitaplarından kaynaklanır. İÖ 1. yüzyılda Aristoteles’in kuramsal metinlerinin Rodoslu Andronikos tarafından çoğaltılma­sı, yepyeni bir etkinin kaynağını oluştur­muştur. Bu etki, hemen bütün araştırma alanlarının başlangıcına Aristoteles’in gö­rüşlerini koyan, bilgi edinmenin onu yorum­lamaktan, ondan yöntem öğrenmekten geç­tiğini varsayan (18. yy’daki Aydınlanma’ya değin sürecek olan) sonraki Âristotelesçiliğin temelidir.

Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER