Bilgi Zamanı

Aristoteles eserleri nelerdir

Aristoteles eserleri nelerdir
01 Nisan 2013 - 12:10 'de eklendi ve 3098 kez görüntülendi.

Aristoteles’in eserleri nelerdir, Aristoteles eserleri

Aristoteles Yapıtları:  Aristoteles’in bugüne ulaşmış me­tinlerinden çoğu kendi sağlığında kitaplaştırmadığı, ölümünden sonra derlenen el yazmalarından, ders notlarından ya da ön çalışmalardan oluşur. Kendisinin kitaplaştırdığı yapıtlarından hiçbiri, bazı parçalar dışında, günümüze ulaşmamıştır, ilkçağda hazırlanan üç katalogda listesi bulunan ya­pıtlarının sayısı 170’i aşar; oysa günümüze ulaşmış yapıtlarının 1831-70 arasında yayım­lanan standart Berlin basımında yalnızca 47 metin yer alır. Aristoteles’in adıyla bilinen, günümüze ulaşmış ya da ulaşamamış yapıtlar üç gruba ayrılabilir:

1) Sağlığında kitaplaştırdığı, ço­ğunlukla Platon’u örnek alan diyaloglar biçiminde yazılmış okurlara yönelik yapıt­lar.

2) Daha çok Lykeion’da başkalarının da katılımıyla oluşturulmuş derlemeler, araştır­ma kayıtları, tarihsel ve olgusal çalışmalar.

3) Büyük olasılıkla öğrencileri için hazırladı­ğı, akademik bir dille yazılmış, kuru ve özetleyici metinler. İlk iki gruptaki yapıtlardan yalnızca bazı küçük parçalar günümüze ulaşabilmiştir; günümüze ulaşanların hemen tümü üçüncü gruptakilerden oluşur.

Aristoteles’in kendi kitaplaştırdığı yapıtlar arasında, Platon’un Gorgias diyalogunu mo­del alan hitabet sanatıyla ilgili Gryllos ile Phaidon’u model alan ruhla ilgili Eudemos onun ilk dönemine aittir (İÖ 362-353). Aynı döneme ait başka yapıtlar, felsefi bir yaşa­ma çağrıda bulunan Protreptikos (Özendir­me için) ile felsefenin insanın zihinsel geliş­mesinin en son aşaması olduğunu savunan Peri philosophias’tn (Felsefe Üzerine). İs­kender’e öğretmenlik ettiği dönemden bili­nen Peri basileias (Krallık Üzerine) adlı metinden sonra, içerikleri konusunda daha az bilgi bulunan ve adları eski kaynaklarda yer alan diyalogları şunlardır: Platon’un diyalogları ile aynı adları taşıyan Politikos (Devlet Adamı), Sophistes (Sofistler), Me- rıeksenos, Symposion (Şölen) ve Peri dikaiosyneş (Adalet Üzerine), Peripoieton (Şair­ler Üzerine), Nerinthos, Erotikon (Aşk Üzerine), Peri paideias (Eğitim Üzerine), Peri hedones (Haz Üzerine), Peri eugeneias (Soyluluk Üzerine).

Eski kaynaklardan, Aristoteles’in çeşitli konularda bazı geniş taramalar ve derleme­ler yaptığı ve yaptırdığı bilinir. Bunlar daha çok Lykeion dönemine aittir ve aralarında Pythia Spor Oyunları’ndaki derecelerin lis­tesi olan Pythionikai, Yunan olmayan halk­ların (barbarlar) geleneklerini konu alan Nomima, Yunan kentleri arasında geçen siyasal yazışmaları konu alan Dikaiomata Poleoıı vardır. Aynı metin türünden olan ve Yunan devletlerinin anayasaları ile siyasal kuruluş biçimlerini konu edinen Politeia’ nın (Devlet) Atina anayasaları üzerine olan Atheneion politeia (Atina Devleti) adlı bölümü 1890’da Mısır’da, kum­lar arasında bulunmuştur. Bugün elde bu­lunmayan başka derlemeler şunlardır: Didaskaliai (Atina’daki tiyatro oyunlarının kayıtları), Aporemata Homerika (Homeros yorumları), Olympionikai (Olympia Spor Oyunları’ndaki derecelerin kayıtları). Bun­lara ek olarak, fiziksel olguları ve sorunları konu edinen ve izleyicileri tarafından geniş­letilen, bir bölümü de günümüze kalmış olan Problernata da (Problemler) Aristote­les’in bu türden metinlerinden biridir.

Aristoteles’ten sonra yazılmış, ama ya sah­tecilik nedeniyle onun adı verilmiş ya da bir saygı belirtisi olarak (izleyicileri Theophras­tos, Strabon vb tarafından) ona atfedilen bazı yapıtlar da günümüze ulaşmıştır.

Aristoteles’in özgün metinlerinin günümüze ulaşmasının, eski geleneklerden aktarılma bir öyküsü vardır. Plutarkhos ve Strabon’dan gelen öyküye göre, Theophrastos, Aristote­les’in el yazmalannı Skepsisli Neleos’a teslim eder. Onun ailesi de bu yazmaları kitap meraklısı Pergamon (Bergama) krallarından korumak için bir mahzene saklar. İÖ 100’lerde el yazmaları Atinalı filozof Apellikon’a satılır; o da bunları Atina’ya götürerek kötü bir biçimde çoğaltır. Roma imparatoru Sulla Atina’yı fethettikten sonra. IÖ 84’te yazmaları Roma’ya götürür. Yapıtlar bu kez de, önce dil bilgini Tyrannion, sonra da Lykeion’un son yöneticisi Rodoslu Androni- kos tarafından İÖ 60 dolayında çoğaltılır. Bu öyküye inanmak olanaksızdır, ama Aris­toteles’in yapıtlarını ilk kez Andronikos’un çoğalttığı doğrudur. Aristoteles’in bugüne ulaşan etkisi, Andronikos’un çoğalttığı me­tinlere dayanır.

Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

 BU HABER HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR

( 1 Yorum )

  • serkan ;

    eserleri dedik

    01 Ocak 2014 20:34