Bilgi Zamanı

Alkol Kilo Yapar mı ?

Alkol Kilo Yapar mı ?
04 Nisan 2013 - 0:41 'de eklendi ve 3077 kez görüntülendi.

Alkol Kilo Aldırır mı, Alkol İçmek Kilo Yapar mı

ALKOL KİLO MU ALDIRIR YOKSA ZAYIFLATIR MI ?

Bilindiği üzere alkol alışkanlığı toplumda oldukça yaygın bir hale gel­miştir. Şişmanların büyük çoğunluğu alkol alma alışkanlığı içindedir. Bu bakımdan şişmanlıkla alkol ve zayıf­lama arasındaki ilişkiye biraz değin­mek gerekiyor.

Zayıflama kararı verecek her in­sanın alkol konusunda bazı bilgilere sahip olması gerekir. Maalesef düşük karbonhidratlı denen diyetlerde bü­yük ölçüde alkole müsaade edilmek­tedir. Orta yaşlı şişmanların büyük çoğunluğu özel olarak alkole düşkün olduklarından bundan vazgeçmektense kolay yolla rahat alkol içerek za­yıflık vaad eden karbonhidrat diyeti­ni uygulamaktadır.

Alkolün şu zararları kesin olarak bilinmelidir.

a) Alkol bir kalori kaynağıdır. Bir gramında yedi kalori vardır.

b) Alkol pek çok insanda büyük öl­çüde iştah açmaktadır. Alkol alanlar onu takip eden 24 saat zarfında bü­yük ölçüde yemek yeme ihtiyacı için­dedirler.

c)   Edinburg Üniversitesi’nde Dr. Raginal Passmore ve arkadaşlarının yaptığı tetkiklere göre alkol alanlar­da vücut yağını yakma gücü azalmak­tadır. Yani organizma ve özellikle adaleler enerjiyi alkolden almakta bu­na karşı yağlan yakacak yerde depo etmektedir.

d)    Uzun müddet alkol alanların kanlarında büyük ölçüde yağı koles­terin ve benzerlerinin arttığı tespit edilmiştir.

Bu bilgilerden sonra alkolü kısıt­ladığımızda birdenbire şu soruyla kar­şı karşıya kalırız. “Pekiyi ben hiç mi alkol almayacağım?”, “Ara sıra şöy­le canımın istediği gibi içki içemeye­cek miyim?”

Aldığımız kalori ile yaktığımız arasında ihtiyacımıza göre bir denge kurmaya mecburuz. Hem aç kalma­yacak, hem vücudu daha az gıdaya alıştıracak ve nihayet dengeli bir ka­lori ile önce lüzumu kadar zayıflaya­cak ve nihayet o noktada kalacak şe­kilde gıda ve yürüyüşlerimizi ayarla­yacağız, önceleri daha az kalori almak ve daha çok harcamak prensibini hiç unutmayacağız. Bu devre muntazam zayıflama kararı verilen devredir. Bu devrede alınan alkol mümkün merte­be çok az olmalıdır. Hatta hiç alkol alınmamalıdır. Belirli bir neticeye va­rıldıktan sonra, yine almanla sarfedi- leni dengede tutmak şartıyla ertesi gün daha çok harcamayı (yürüyüş eg­zersiz yapmak) ya da daha az kalori almayı göze alarak arada bir rahatça içki içmek mümkündür.

Bazı insanlar her akşam bol mik­tarda alkol aldıkları haide hiç şişman- lamamaktadırlav. Bu bünyeler hiçbir zaman başkalarına örnek olmamalı­dırlar. Çünkü bunlar çoğunluk aldık­ları alkole rağmen, çok az yemek yi­yen ve bünyeleri çok iyi yakan kişi­lerdir. Bu ender örnekler yanında ço­ğunluk, bol alkol alanın bol yemek yediği ve fevkalade süratle şişmanla­dığı merkezindedir.

Bünyenin değişen özelliklerini tıp henüz çözmüş değildir. Niçin bazı in­sanlar çok yedikleri, çok da içtikleri halde zayıf kalabiliyorlar bunu bilmi­yoruz.

Fakat şunu kati olarak biliyoruz ki, şişmanlama yeteneği olanlarda al­kol daima şişmanlığı artırıcı bir etki­ye sahiptir.

Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER