Bilgi Zamanı

Abaza Hasan Paşa Kimdir

Abaza Hasan Paşa Kimdir
23 Mayıs 2013 - 20:22 'de eklendi ve 923 kez görüntülendi.

Abaza Hasan Paşa Hayatı Hakkında Bilgi

Abaza Hasan Paşa (abaza) (ö. 16 Şubat 1659, Halep), Osmanlı yönetimine karşı giriştiği ayaklanmalarla tanınan vezir.

Kapıkulu ocaklarının süvari sınıfı Silahtar Ocağı’ndan yetişti. Haydaroğlu Mehmed ayaklanmasının bastırılmasında gösterdiği başarıdan ötürü, Sadrazam Sofu Mehmed Paşa tarafından Anadolu’daki Türkmen boy­larının ağalığına getirildi. Bu atamaya karşı çıkan yeniçeri ağalan, Sofu Mehmed Paşa’mn ertesi yıl azledilmesinden yararlanarak Abaza Hasan Paşa’mn da görevden alınma­sını sağladılar. Haksızlığa uğradığını ileri süren Hasan Paşa 1651’de ayaklanarak Ge­rede ile Bolu arasındaki bölgeyi denetim altına aldı. Ayaklanmayı bastırması için üzerine gönderilen Sivas beylerbeyi İbşir Paşa’yla birleşerek İstanbul üzerine yürüdü. Ayaklanmacılarla uzlaşma yolunu seçen sa­ray, İbşir Mustafa Paşa’yı Halep beylerbey­liğine, Abaza Hasan Paşa’yı da yeniden Türkmen boyları ağalığına getirdi.

İbşir Mustafa Paşa’nın 1654’te sadrazamlığa getirilmesinden sonra daha da güçlenen Ha­san Paşa, sonraki sadrazamlarla da iyi ilişkiler kurdu. 1656’da Sadrazam Siyavuş Paşa tara­fından vezir rütbesiyle Diyarbakır beylerbey­liğine atandı. Ertesi yıl da yeni sadrazam Köprülü Mehmed Paşa kendisini Halep beylerbeyliğine getirdi. Ama Köprülü Meh­med Paşa’mn sert tutumundan yakınan bazı yerel yöneticiler, gücünden yararlanmak için Abaza Hasan Paşa’nın çevresinde topla­narak, sadrazamın azledilmesini sağlamak için harekete geçtiler. Otuz bin dolayında yandaşını Konya Ovasına toplayan Hasan Paşa, bu sırada başlayan Erdel Seferi’ne katılmayı da reddederek, 1657 sonlarında Bursa önlerine kadar ilerledi. 1658 başların­da, üzerine gönderilen Diyarbakır beylerbe­yi Murtaza Paşa’yı Ilgın’da bozguna uğrattı. Daha sonra kışı geçirmek üzere Antep’e (Gaziantep) geldi. Bir süre sonra Murtaza Paşa’nın Halep’e çağırdığı Abaza Hasan Paşa, bağışlanacağı umuduyla gittiği bu kentte öldürüldü. Abaza Hasan Paşa Kimdir

Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER